Οι Εθνοφύλακες Ν. Ροδόπης “επί της υποδοχής” στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) Παράσχου»

23 Απριλίου 201822:23

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Ιδιαίτερη θέση στον σημερινό εορτασμό του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, Προστάτη του Στρατού Ξηράς, είχαν τα Τάγματα Εθνοφυλακής Ν. Ροδόπης , συμμετέχοντας με αντιπροσωπεία τους στην επίξειξη οπλικών συστημάτων.

Όπως κάθε χρόνο, επίλεκτη αντιπροσωπεία των Ταγμάτων Εθνοφυλακής υποδέχθηκαν κοινό και επισήμους, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους ως αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσα από τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς όσο και μέσα από την εκπαίδευσή τους για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.

Οι Εθνοφύλακές μας, παρά τις πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις που έχουν σε επαγγελματικό και οικογενειακό επίπεδο, ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα, πειθαρχία και ενθουσιασμό στα στρατιωτικά τους καθήκοντα.

Είναι αξιοσημείωτη η ετοιμότητα του συνόλου των εκπαιδευομένων Εθνοφυλάκων να ανταποκριθούν τελέσφορα σε δύσκολα αντικείμενα ενώ είναι αξιοθαύμαστες και οι επιδόσεις τους που συναγωνίζονται , ακόμη, κι αυτές των εν ενεργεία στελεχών. Αυτό οφείλεται στην διαρκή εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσής τους!

Η παρουσία τους είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο γιατί αναβαθμίζουν την μαχητική ικανότητα του Στρατού Ξηράς, αλλά γιατί αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τις νεότερες γενιές, επαυξάνοντας τους άρρηκτους δεσμούς του λαού με τα στρατευμένα μας νιάτα και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.Να επισημανθεί ταυτόχρονα και η σημασία της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο, στην ανύψωση του φρονήματος του τοπικού πληθυσμού αλλά και στην διατήρηση των παραδόσεων και των πολιτισμικών στοιχείων που εγγυώνται την συνέχιση του Ελληνισμού και την αρμονική συνύπαρξη στην Ελληνική Θράκη.

Η Εθνοφυλακή σύμφωνα με το ν.1295/1982, συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης ως Οργανική Ένοπλη Δύναμη του Στρατού Ξηράς. Το προσωπικό και υλικό για την επάνδρωση και τον εξοπλισμό των Μονάδων Εθνοφυλακής καθορίζεται στους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) αυτών.

Οι έφεδροι Αξιωματικοί – Οπλίτες των Μονάδων Εθνοφυλακής ονομάζονται Εθνοφύλακες, οι οποίοι θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια και υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς, μόνο κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Θεωρείται δε ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, εκείνοι στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση στρατιωτικής αποστολής, ή υπηρεσίας, ή εκπαίδευσης και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που διαρκούν αυτές.

Το ΓΕΣ αποφάσισε τη σύσταση νέας Διεύθυνσης Εθνοφυλακής (ΔΕΘ) στο Επιτελείο του ΓΕΣ και επεξεργάζεται την αλλαγή του ισχύοντος Νόμου, ούτως ώστε να εκσυγχρονισθεί ο θεσμός και να αναβαθμιστεί γενικά η λειτουργία της εκπαίδευσης στα Τάγματα Εθνοφυλακής.

Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:

α. Η συμβολή στην Άμυνα της χώρας και η ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

β. Η συμβολή στην παθητική άμυνα και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαϊές, θεομηνίες, σεισμοί κ.λπ.).

γ. Η υποβοήθηση του έργου του Στρατού σε περίπτωση μερικής ή γενικής επιστρατεύσεως.

Η δημιουργία Διαδικτυακού Συνδέσμου Ενημέρωσης Περί Θεμάτων Εθνοφυλακής, υπό τη δικτυακή φιλοξενία (web hosting) της επίσημης τοποθεσίας (site) του ΓΕΣ (www.army.gr), αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους Έφεδρους και τους Εθνοφύλακες, καθώς και στην καλύτερη προβολή όλων των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά το έτος 2017, το οποίο ανακηρύχτηκε ως έτος «Εφέδρου – Εθνοφύλακα».

Αρθρογράφος