Στρατής Χαραλάμπους, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, Τα βήματα πριν την καταστροφή, εκδ. Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών 2023

20 Νοεμβρίου 202312:44

Προϊόν πολυετούς και πολυδιάστατης έρευνας του μελετητή της στρατιωτικής ιστορίας αντιστράτηγου ε.α. κ. Στρατή Χαραλάμπους, ο παρών τόμος προσεγγίζει -μέσα από την ειδική οπτική του στρατιωτικού- ιδιαίτερα σημαντικές και άγνωστες πτυχές της Μικρασιατικής Εκστρατείας, η τραγική έκβαση της οποίας έμελλε να καθορίσει την πορεία του Ελληνισμού. Η εξαιρετικά ενδελεχής έρευνα έλαβε χώρα σε Ελληνικές, τουρκικές και διεθνείς πηγές παρουσιάζοντας έτσι τον “λόγο” όλων των εμπλεκομένων πλευρών.
Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο και ενδιαφέρον βιβλίο τόσο για το ευρύ κοινό όσο και τον ειδικό ερευνητή.
(Αποστολές εκτός Λέσβου με παραγγελία στην ηλεκτρονική διευθυνση Hatzidaniel@gmail.com)

«Μικρασιατική Εκστρατεία Τα βήματα προς την Καταστροφή»

Αρθρογράφος