Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αυτισμού στην Αλεξανδρουπολη

11 Ιουνίου 201812:35

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Με αποτελέσματα πέραν των προσδοκιών των διοργανωτών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αυτισμού στην Αλεξανδρουπολη με θέμα: Ενωνοντας τα κομμάτια του αυτισμού. Παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή ειδικών, κοινού και εκπροσώπων φορέων

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ευαγγελία Τεπελή Μαυρίδου ” Με αποτελέσματα πέραν των προσδοκιών μας τελείωσε σήμερα το 2ο Πανελλήνιο Συνεδριο Αυτισμού στην Αλεξανδρουπολη με θέμα: Ενωνοντας τα κομμάτια του αυτισμού. Καταπληκτικοί εισηγητές που μας έδωσαν πολλες νέες γνώσεις επάνω στον αυτισμό, υπέροχο κοινό κυριολεκτικά ρουφούσε αυτες τις γνώσεις !!!!Ευχαριστουμε θερμά λοιπόν τους εισηγητες μας, τους συνέδρους μας, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ψυχικής υγείας και τη συνεργατη της, τους γονείς αυτούς τους ήρωες ζωής, τους χορηγούς μας, και τέλος το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας Αυτιστικών Δωρικού που πραγματικά έδωσε όλο του τον εαυτό στην οργάνωση με αποτέλεσμα να βγει αυτό το άριστο θεωρούμε αποτέλεσμα.”

Το KomotiniPress παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου και παρουσιάζει ενδεικτικά τα κυριότερα σημεία από τις εισηγήσεις των ομιλητών.

ΒΕΝΕΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κ.Η. ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΑΔ ΔΩΡΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ):Η διάγνωση είναι πολύ πολύτιμη και αποτελεί το σημείό εκκίνησης. Η Διαφοροδιάγνωση και ο προσεκτικός έλεγχος για Συννοσηρότητα έοχυν τη δική τους σημαντική θέση καθόσον καθορίζουν τηςν εξειδικευμέν-εξατομικευμένη Θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση. Η εφαρμογή και ο συνδυασμός διαφορετικών προσεγγίσεων σε κάθε άτομο ξεχωριστά δίνει το στίγμα της καλύτερης δυνατής βελτίωσης.Παρουσιάσθηκε επίσης μία σύντομη αναφορά της Φαρμακευτικής Αγωγής που κυρίως συνταγογραφείται και έχει δείξει αποτελεσματικότητα σε άτομα με ΔΑΦ. Τα άτυπα Αντιψυχωσικά, οι Εκλεκτικοί Αναστολείς Επαναπρόσληψης Σεροτονίνης και οι Σταθεροποιητές-Αντιεπιληπτικά σε χαμηλές δόσεις είναι τα πλέον συνταγογραφούμενα και αποτελεσματικά φάρμακα σε άτομα με ΔΑΦ. Η Διεπιστημονική συνεργασία κρίνεται απαραίτητη.

ΚΟΚΜΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ): Βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, δύο βασικοί τομείς δυσκολιών είναι οι διαταραχές κοινωνικότητας και επικοινωνίας. Ως διαταραχές κοινωνικότητας θεωροόυμε την έκδηλη έκτπωση στη χρησιμοποίηση πολλών μη λεκτικών συμπεριφορών, την αδυναμία ή αποτυχια στην ανάπτυξη σχέσεων, την έλλειψη αυθόρμητης επιδίωξης συμμετοχής σε απολαύσεις, ενδιαφέροντα ή επιτεύγματα με άλλους ανθρώπους, την έλλειψη κοινωνικής ή συναισθηματικής αμοιβαιότητας. Ως διαταραχές στην επικοινωνία θεωρούμε την καθυστέρηση ή καθολική έλλειψη της ανάπτυξης προφορικού λόγου που δεν συνοδεύεται από προσπάθεια για επιοινωνία, την έκπτωση της ικανότητας να αρχίσουν ή να συνεχίσουν συζήτηση με άλλους, την στερεοτυπική και επαναληπτική χρήση της γλώσσας, την έλλειψη αυθόρμητου παιχνιδιού με φαντασία ή περιορισμένη κοινωνική μίμηση. Ειδικότερα, στην κοινωνική επιοινωνία υπάρχει δηυσκολία στον συνδυασμό των δύο παραπάνω κριτηρίων , άρα υπάρχουν ελλείμματα στη κοινωνική χρήση της επικοινωνίας για σχολισμό ή διαπραγμάτευση και γενικά για κοινωνική συνδιαλλαγή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ):Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπζουν τα παιδιά αλλά και οι έφηβοι και ενήλικες με αυτισμό, είναι οι δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία. Η βιβλιογραφί αποδεικνύει ότ όλα τα άτομα με αυτισμό επεξεργάζονται, – σε διαφορετικό βαθμό και σοβαρότητα – μεπαραμοφρωμένο τρόπο τα αισθητηριακά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να κουράζονται, να αποδιοργανόνωνοται και να προσπαθούν να απαλλαγούν απο την έκεθσή τους σε αυτά. κύρια οι άνρθωποι με αμυντικότητα σοτυς ασιθητηριακούς ερεθισμούς οδηγούνται πολύ συχνά σε συμπεριφροές αυτο-τραυματιστικές ή επιθετικές με στόχο να σταματήσουν με κάποιο τρόπο τον αισθητηρικό χείμμαρρο και να απαναοργανωθούν. Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες παρέμβασης στα άτομα με αυτισμό όσον αφορά την επιβοήθησή τους για να επεξεργασθούν τα αισθητηριακά ερεθίσματα: η θεραπεία μέσω της μεθόδου αισθητηριακής ολοκλήρωσης και η αισθητηριακή δίαιτα.

ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΑΦ: ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΦ:Παρουσιάσθηκαν οι λόγοι για τους οποιόυς είναι σημαντική η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε άτομα με δυσκολίες ΔΑΦ/ΝΥ και η δημιουργία ενός εξατομικευμ΄νεου και κατάλληλα προσαρμοσμένου προγράμματος.Έγινε περιγραφή του προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης για άτομα με αυτισμό Cygnet PRS (puberty, relationships, secual wellbeing) που στοχεύει στην ψυχοεκπαίδευση γονέων και φροντιστών

ΝΟΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΑΔ):Παρουσιάσθηκαν μοντέλα θεραπευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων (αισθητηριακή ολοκλήρωση, αισθητηριακή χλάρωση, δραματοθεραπεία,χοροθεραπεία, θεραπείες με την βοήθεια της τέχνης, εκπαίδεσυης της επικοινωνίας- PECS/MACATON θεραπεία συμπεριφοράς μουσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, μάθηση υποβοηθούμε με Η/Υ, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα, ψυχοκινητική, ψυχοπαιδαγωγική). Τονίσθηκε ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν μπορεί να αποφανθεί για το τί προκάλεσε τον αυτισμό σε ένα παιδί. Προγεννετικός έλεγχος και προγεννετική συμβουλευτική δεν είναι δυνατόν να γίνει μέχρι στιγμής. Βασική αρχή είναι ότι το κάθε παιδί έχει εξατομικευμένο σχεδιασμό θεραπευτικής παρέμβασης ακόμη κι αν βρίσκεται σε πλαίσιο που η παρέμβαση γίνεται ομαδικά σε κέντρο ημέρας, απιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο ή σχολείο.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΔ): Η δικηγόρος και ειδική επιστήμονας για τα δικαιώματα του παιδιού αναφέρθηκε διεξοδικά στον τρόπο που αντιμετωπίζει η νομοθεσία τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Τα ερωτήματα που τέθηκαν αοφορούσαν τις εξής θεματικές ενότητες: Πώς αντιμετωπίζει η νομοθεσία τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος; Τα πρόσωπα με ΔΑΦ ανήλικα και ενήλικα πρέπει να θεωρούνται άτομα με αναπηρία και τί νοείται πλέον ως “αναπηρία” υπό την πρόσφατη οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την οπία αναδεικνύει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρίες; Με ποιά νομικά κείμενα προστατεύονται ειδικά οι ανήλικοι και οι ενήλικοι με ΔΑΦ στο εθνικό δίκαιο και ποιά είναι τελικά τα δικαιώματά τους;

ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ “ΠΡΟΝΟΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ” NOESIS: Το πρόγραμμα του NOESI.gr βρίσκεται στην φάση διαμόρφωσης της “Χάρτας” Υπηρεσιών στην Αξιολόγηση , την Παρέμβαση, την Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Η Χάρτα θα αποτυπώσει αναλυτικά όλα τα απαραίτητα, δομικά στοιχεία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην πιλοτική εφαρμογή της το 2018-2019 θα αποτελέσει στην πράξη έναν πολύπλευρο Οδηγό γι ατον σχεδιασμό, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αρχικά συγκεκριμένα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία. Η Χάρτα διαμορφώνεται συνδυαστικά, από τιε πρόσφατες τάσεις στην παροχή υπηρεσιών προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και από τα ίδια τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες (φελουμένους) , ενώ επικυρώνεται, υιοθετείται και εξελίσσεται με στόχο τη διαρκή βελτίωσή της από τους φορείς που σχεδίαζουν ή παρέχουν τις υπηρεσίες.

ΣΟΥΚΙΑΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:Η εισήγηση εστίασε στον τρόπο λειτουργίας της Φυσικής Αγωγής στα Ενήλικα Άτομα με αυτισμό, στη συνεργασία με άλλες ειδικότηες, στους στόχους και αποσκοπούσε στο να βοηθήσει το κοινό να έχει μια άποψη για την φυσική αγωγή στη χώρα μας και για τη θέση της στη διεπιστημονική ομάδα που εμπλέκεται σε θεραπευτικές παρεμβάσεις.

ΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) ΄΄ OTAN TO ΑΛΟΓΟ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΄΄: Η Θεραπευτική Ιπαασία αποτελεί μία ολιστική , θεραπευτική προσέγγιση για άτομα με αναπηριες, Είναι μια μορφή θεραπειάς κατά την οποία με συνθεραπευτή το άλογο επιτυγχάνονται θεραπευτικοί στόχοι χωρίς να αντικαθιστά τις κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους , τις οποίες όμως συμπληρώνει. Έρευνες έχουν δείξει ότι η θεραπεία με το άλογο βοηθάει τα άτομα με κινητικές, νοητικές και ψυχολογικές δυσκολίες να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα βοηθά να ανατεπεξέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία σε καθημειρνές βασικές δραστηριότητες. Η Θεραπευτική Ιππασία ωφελεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες σωματικά, κοινωνικά , εκπαιδευτικά και ψυχολογικά, εφόσον είναι μια ευχάριστη αλθητική και παράλληλα θεραπευτική δραστηριότητα.Περισσότερα στο www.kethis.gr

ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΑΦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ: Η εισήγηση αναφέρθηκε στη διαχρονική εξέλιξη των αντιλήψεων γι ατις αιτίες και την αντιμετώπιση των ατόμων με αυτισμό και ανίχνευσε την παρεχόμενη εκπαίδευση στη σύγχρονη κοινωνία

Στα πλαίσια ενημέρωσης των δράσεων των αντίστοιχων φορέων, που παραβρέθηκαν στο συνέδριο, παρουσιάσεις των δράσεων των συλλόγων τους έκαναν η πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, κα Ζάγκα Αριστούλα και η Γραμματέας της ΔΑΔΑΑ Ν.Ροδόπης κ. Εύη Εξακοΐδου.

Στα θέματα εκπαίδευσης, τον θεσμό της παράλληλης στήριξης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών με νευροναπτυξιακές διαταραχές, αναφέρθηκε εκπροσωπώντας την Ομάδα Γονέων που Διεκδικούν Παράλληλη Στήριξη , ο κ. Νίκος Αρβανίτης.

 

Αρθρογράφος