Ο κ. Χρ. Μέτιος σε ελεύθερη πτώση;

17 Ιουλίου 201823:41

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Σε ένα προηγούμενο πολιτικό μας σχόλιο για τα έργα και τις ημέρες του κ. Χρ. Μέτιου είχαμε τονίσει ότι:“Η γνώση της πολιτικής επικοινωνίας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πέρασμα του κ. Μέτιου από την πολιτική θα ακολουθήσει την τροχιά ενός ακόμη πολιτικού μετεωρίτη, εκτός κι αν μας διαψεύσει η ίδια πραγματικότητα.”

Σήμερα, διαβάζοντας τα αποτελέσματα από την πρόσφατη δημοσκόπηση της  Kapa Research όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στη “Νέα Εγνατία”  και στο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ της Καβάλας προκύπτει ότι  “η πολιτική του φθορά ήδη έχει αρχίσει να «κεφαλαιοποιείται» και είναι άγνωστο αν υπάρχει δύναμη να σταματήσει αυτή την καθοδική πορεία που ήδη παίρνει χαρακτηριστικά ελεύθερης πτώσης, αφού πλέον κινδυνεύει να χάσει, χωρίς αντίπαλο,  από τον εαυτό του!”

Οι αρνητικές γνώμες υπερτερούν πλέον των θετικών στο πρόσωπο του Μέτιου, ανατρέποντας το αποτέλεσμα του 2017. Κάτι που και ο ίδιος το γνωρίζει από τα μηνύματα που δέχεται και ο λόγος της αλλαγής είναι το γεγονός ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα να αλλάξει συμπεριφορά και να ασχοληθεί με τα ουσιαστικά προβλήματα της περιφέρειας, αντί να λειτουργεί ως νομάρχης Ροδόπης.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ KAPA RESEARCH ΔΕΚ 2017

 

Περιφερειάρχης
Χ. Μέτιος
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΔΓ/ΔΑ
Θετική Μάλλον Θετική Αρνητική Μάλλον αρνητική 27,0%
37,0 % 36,0%
15,5% 21,5% 22,0% 14%

Τέλος στο ερώτημα αν θα επιθυμούσατε επανεκλογή του νυν Περιφερειάρχη , το κοινό απαντά

Επανεκλογή Μέτιου ή μη ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΔΓ/ΔΑ
Θετική Μάλλον Θετική Αρνητική Μάλλον αρνητική 28,0%
32,5% 39,5%
14,5% 18,0% 17,00% 22,5%

Πηγή: “Νέα Εγνατία”

 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ KAPA RESEARCH ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

 

Περιφερειάρχης
Χ. Μέτιος
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΔΓ/ΔΑ
Θετική Μάλλον Θετική Αρνητική Μάλλον αρνητική 30,0%
34,0 % (-3% από 12/2017) 36,0%
       

Τέλος στο ερώτημα αν θα επιθυμούσατε επανεκλογή του νυν Περιφερειάρχη , το κοινό απαντά

Επανεκλογή Μέτιου ή μη ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΔΓ/ΔΑ
Θετική Μάλλον Θετική Αρνητική Μάλλον αρνητική 24,0%
33% 43% (+3,5% από 12/2017)
14,0% 19,0% 31,00% (+14%!!! από 12/2017) 12%

Πηγή: “Νέα Εγνατία”

 

 

Αρθρογράφος