Κλινική Ύπνωση

21 Ιουλίου 201910:04

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Συνεχίζοντας την προσέγγισή μας στις σύγχρονες μορφές ψυχοθεραπείας, μας απασχόλησε ιδιαιτέρως η αναφορά που έχουμε   από αρκετές πηγές σε όρους σχετικά από την Υπνοθεραπεία, όπως για παράδειγμα Κλινική Υπνοθεραπεία /Ύπνωση/ Υπνωτισμός. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όλοι οι παραπάνω όροι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά στην πραγματικότητα διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Η Κλινική Υπνοθεραπεία αποτελεί μια  πιστοποιημένη επιστημονική μέθοδο και ανήκει στον κλάδο της σύγχρονης ψυχοθεραπείας.Ως μια ανθρωπιστική – κοινωνική επιστήμη, η οποία ασχολείται με τη συμπεριφορά του ανθρώπου,αναγνωρίζει την πηγή των ψυχολογικών δυσκολιών του ατόμου και με κατάλληλα μέσα τον βοηθάει να τα αντιμετωπίσει.

Απευθυνθήκαμε στην πιστοποιημένη υπνοθεραπεύτρια κ. Όλγα Τσετινέ (με προπτυχιακές σπουδές (BA) Bachelor psychology, μεταπτυχιακές στη στη Συμβουλευτική με έμφαση Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (cbt) σε εξέλιξη στη Μ. Βρετανία, Πιστοποιημένη υπνοθεραπεύτρια και τακτικό μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Υπνοθεραπευτών) προκειμένου να μας διαφωτίσει περαιτέρω.

 

Σύμφωνα με την κ. Όλγα Τσετινέ :

“Η ύπνωση δεν είναι ύπνος . Επίσης από μόνη της δεν είναι θεραπεία ,μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί θεραπευτκά σε συνδυασμό με θεραπευτικές μεθόδους.

Την ύπνωση μπορούμε να περιγράψουμε σαν μια κατάσταση μεταβλημένης συνειδητότητας, η οποία επιτυγχάνεται με την μετατόπιση της προσοχής και της αντίληψης σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο εξωτερικό ή εσωτερικό, ή της εστίασης σε μια σκέψη ιδέα,μνήμη , εικόνα, φαντασία ή σωματική αίσθηση. Κατά την ύπνωση ή την επιλεγμένη εσωτερική εστίασημπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ασυνείδητες πηγές αλλαγής.

Η ύπνωση αποτελεί έμφυτη ικανότητα κάθε ανθρώπου.

Η κλινική ή αλλιώς θεραπευτική ύπνωση είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας του υποσυνείδητου. Αποτελεί μια πολύ παλιά μορφή ψυχοθεραπείας αρκεί να σκεφτούμε   πως από τους πρώτους που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη μέθοδο ήταν ο Freud.

Η σύγχρονη κλινική υπνοθεραπεία είναι μια συνθετική βραχεία θεραπεία που στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Στη σύγχρονη υπνοθεραπεία αναγνωρίζεται ότι η μόνη δύναμη μέσω της οποίας μπορούν να γίνουν οι επιθυμητές αλλαγές βρίσκεται στο ασυνείδητο νου. Με την εσωτερικη αυτή επικοινωνία κάθε άτομο έρχεται σε επαφή με εκείνες τις αχαρτογράφητες πλεύρες της προσωπικότητας και την επίλυση προβλημάτων μέσω συνειδητοποιήσεων.

Η βιοθυμική ψυχοθεραπεία με τη χρήση της κλινικής ύπνωσης είναι μια βραχεία θεραπεία υποσυνείδητου και συναισθήματος (θυμικό = συγκίνηση ). Η βασική αρχή των θεραπειών του υποσυνείδητου είναι ότι οι περισσότερες διαταραχές και τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνονται έχουν τη ρίζα τους στο βαθύ ασυνείδητο και διατηρούνται μέσω των δυναμικών του. Τα διάφορα ψυχολογικά , συναισθηματικά και ψυχοσωματικά προβλήματα δε προκαλούνται απαραίτητα από τραυματικές εμπειρίες , αλλά πολύ συχνά από παρερμηνείες εμπειριών της παιδικής και νηπιακής ηλικίας.  

Στόχος είναι ο εντοπισμός της αρχικής εμπειρίας που βρίσκεται και η ρίζα των συμπτωμάτων ή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα άτομο.. Θεωρούμε ότι μόνο μέσω του εντοπισμού της αρχικής εμπειρίας και της απελευθέρωσης των συναισθημάτων που περιέχει μπορεί να πραγματοποιηθεί αληθινή , πλήρης και μόνιμη θεραπεία.

Η βιοθυμική ψυχοθεραπέια με τη χρήση της κλινικής ύπνωσης πραγματοποιείται με τη βοήθεια  ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου θεραπευτή. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία της θεραπείας αποτελεί η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου η οποία δημιουργείται σταδιακά μέσω της ψυχοεκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη μορφή θεραπείας χρησιμοποείται με άριστα αποτελέσματα στις φοβίες(ειδικές και γενικευμένη), στην κατάθλιψη ,στην αντιμετώπιση άγχους και κρίσεων πανικού, στη διακοπή καπνισματος, στην μείωση σωματικού βάρους και στην παχυσαρκία, στον χρόνιο πόνο, σε προβλήματα σχέσεων, στον έλεγχο θυμού, στην έλλειψη αυτοπεποίθησης , σε διαταραχές ύπνου(χωρίς βιολογική πάθηση)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην κ. Όλγα Τσετινέ

Αναστασίου Μπακάλμπαση 17-21

(2ος Όροφος) 69132 Κομοτηνή

694574700

tsetineolga@yahoo.gr

 

 

Αρθρογράφος