Ε.Σ. και Νέα Δομή Δυνάμεων: Ο «Μεγάλος Ασθενής» αναζητά θεραπεία

28 Ιουνίου 201411:51

Στις 9 Μαρτίου 2011 εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) η επικαιροποιημένη Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), θεσμικό κείμενο που περιγράφει τις γενικές κατευθύνσεις και τους στόχους της εθνικής αμυντικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας, τους συντελεστές ισχύος και τις υπάρχουσες και διαμορφούμενες απειλές, κινδύνους και προκλήσεις για την ασφάλεια της Χώρας όπως προκύπτουν από τη Στρατιωτική Αξιολόγηση Καταστάσεως (ΣΑΚ). [1]

Αν και η ΠΕΑ φέρει διαβάθμιση απορρήτου είναι γνωστό ότι δίνει έμφαση σε απόλυτο βαθμό στην αντιμετώπιση της «εξ ανατολών» στρατιωτικής απειλής και εξαλείπει τον «από Βορρά κίνδυνο» (αναμενόμενα μετά την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ). [2]

Ακολούθησε με διετή καθυστέρηση η έγκριση της «Μελλοντικής Δομής Δυνάμεων» (ΜΔΔ) από το ΚΥΣΕΑ στις 30 Μαΐου του 2013 ενώ καταληκτική ημερομηνία για τη διάλυση, μετονομασία, αλλαγή υπαγωγής και αναδιοργάνωση των Σχηματισμών από επίπεδο Ταξιαρχίας και άνω ορίστηκε η 29η Νοεμβρίου 2013. Δυστυχώς, κατεστημένα συμφέροντα και αντιλήψεις παρόμοιες με εκείνες που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεωκοπίας δεν επέτρεψαν την υλοποίηση μιας περισσότερο τολμηρής αναδιοργάνωσης του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) που μέρα με τη μέρα βαλτώνει στο βούρκο του λειτουργικού κόστους και της λειψανδρίας. Aποσκελετωμένες Μονάδες απομυζούν πολύτιμους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους ενώ εξωφρενικά μεγάλος αριθμός στρατευσίμων συνεχίζει να υπηρετεί στην Αττική, αποτρέποντας την πλήρη επάνδρωση «Μονάδων πρώτης γραμμής» και κατ΄επέκταση την εκπαίδευσή του προσωπικού τους.

Ας δούμε όμως πρώτα τις σημαντικότερες μεταβολές στο πλαίσιο της «Νέας Δομής Δυνάμεων 2013-2027», έχοντας κατά νου ότι κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, η επάνδρωση μιας Ταξιαρχίας  απαιτεί προσωπικό 3.200 έως 5.500 στρατιωτών:

Η 1η Στρατιά (με έδρα τη Λάρισα) διατηρείται ως το Στρατηγείο των χερσαίων δυνάμεων του ηπειρωτικού χώρου και αναλαμβάνει απ΄ευθείας τη διοίκηση της II Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (Έδεσσα) που αποτελεί τη στρατηγική εφεδρεία των δυνάμεων αυτών. Η σημαντικότερη μεταβολή στο εσωτερικό της ήταν η κατάργηση του 1ου Συντάγματος Πυροβολικού με αποτέλεσμα η 193η Μοίρα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (Ελευθερούπολη Καβάλας), 194η ΜΠΕΠ (Λαγκαδάς) και η 165η ΜΠΕΠ (Δράμα) να υπάγονται απευθείας στη Διοίκηση Πυροβολικού (ΔΠΒ) της. [3]

Διαλύθηκε το Στρατηγείο του Α΄ Σώματος Στρατού (Κοζάνη), Σχηματισμός που από το 2011 είχε μεταπέσει σε Μεραρχία με Διοικητή Υποστράτηγο. Από τους υφιστάμενους Σχηματισμούς του:

Η ΧΧΙV Tεθωρακισμένη Ταξιαρχία (Λιτόχωρο) διατέθηκε στη ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία (ΧΧ ΤΘΜ, Καβάλα) του Δ΄ΣΣ.
Η VIII Mεραρχία ΠΖ (Ιωάννινα) μετέπεσε σε Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (8η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ), διατηρώντας την 8η Επιλαρχία Αναγνωρίσεων (8η ΕΑΝ).
Η 9η M/Π ΤΑΞ ΠΖ (Φλώρινα) μεταστάθμευσε στην Κοζάνη και στη θέση της συγκροτήθηκε το 1ο Σύνταγμα Πεζικού (1ο ΣΠ) ενώ η Α΄Επιλαρχία Αναγνωρίσεων (Α’ ΕΑΝ, Αμύνταιο) μεταστάθμευσε στην Κομοτηνή.
Η 10η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ (Σέρρες) μετέπεσε σε Σύνταγμα.
Η 15η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ (Καστοριά) μετέπεσε σε Σύνταγμα.

Σημειωτέον ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την κατάργηση και όχι μετάπτωση της 15ης Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ενώ ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα συγκρότησης του 1ου ΣΠ στη Φλώρινα.

Το Στρατηγείο του Γ’ Σώματος Στρατού/ΝRDC-GR (Θεσσαλονίκη) εντάχθηκε με ιδιαίτερο Επιτελείο στην αλυσίδα Εθνικής Δομής Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ως Περιοχή Ευθύνης (ΠΕ) τα εδαφικά διαμερίσματα Ηπείρου και Μακεδονίας και κατ΄επέκταση του αποδόθηκαν οι ανωτέρω Σχηματισμοί πλην της ΧΧΙV ΤΘΤ. Η σημαντικότερη μεταβολή στο εσωτερικό του Σχηματισμού ήταν η διάλυση της Διοίκησης Πυροβολικού (ΔΠΒ/NDRC-GR) και η ανάληψη των διεθνών της υποχρεώσεων από την ΔΠΒ/1ης Στρατιάς. Ως εκ τούτου, ο εθνικός ρόλος του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR αναβαθμίστηκε.

Διαλύθηκε το Στρατηγείο του Β΄Σώματος Στρατού (Βέροια). Το Στρατηγείο της Ι Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (1η Ταξιαρχία Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών, 71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία) παραμένει στη Βέροια και διατηρεί υπό τη σκέπη του συγκεντρωμένους τους επίλεκτους Σχηματισμούς που προορίζονται για αερομεταφερόμενες, αεροκίνητες και αμφίβιες επιχειρήσεις ενώ η II Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (33η και 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία) και η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (ΤΑΞΑΣ) υπάγονται πλέον στην 1η Στρατιά. Η ανάληψη των επιχειρησιακών υποχρεώσεων του κατεργηθέντος Β΄ Σώματος Στρατού από την 1η Στρατιά δεν προκάλεσε κενό στην υφιστάμενη αμυντική σχεδίαση, αντιθέτως οδήγησε στην απλοποίηση και την αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας της αλυσίδας διοίκησης. Τέλος, συγκροτήθηκε η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) ενώ καταργήθηκε το Διακλαδικό Επιχειρησιακό Στρατηγείο Άμεσης Αντίδρασης (ΔΕΣΑΑ).
Mε την κατάργηση των ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνεται ο χρόνος αντίδρασης και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους ή παρερμηνειών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και των μέσων.

Δομή Διοίκησης, Πριν και Μετά την αναδιοργάνωση. Mε την κατάργηση των ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνεται ο χρόνος αντίδρασης και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους ή παρερμηνειών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε συνθήκες στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τo Δ΄Σώμα Στρατού ενισχύθηκε με την ΧΧΙV TΘΤ (Λιτόχωρο) που διατέθηκε στη ΧΧ ΤΘΜ ενώ η Α΄Επιλαρχία Αναγνωρίσεων (Α΄ΕΑΝ) μεταστάθμευσε από το Αμύνταιο στην Κομοτηνή και διατέθηκε στην 29η Μ/Π ΤΑΞΠΖ (πρώην 29η Ταξιαρχία Εσωτερικής Ασφάλειας).[4] Επιπλέον, η ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (Αλεξανδρούπολη) και η ΧΧΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (Κομοτηνή) αποτελούν πλέον οργανικούς Σχηματισμούς της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (Αλεξανδρούπολη) και XVI Μ/Κ ΜΠ (Διδυμότειχο) αντίστοιχα ενώ μέχρι πρότινος οι ΧΧΙ, ΧΧΙΙΙ και  XXV ΤΘΤ (Ξάνθη) υπαγόταν οργανικά στο Στρατηγείο της XX ΤΘΜ.

Η σημαντικότερη μεταβολή στην ΑΣΔΕΝ ήταν η μετάπτωση και αναδιοργάνωση της V Μεραρχίας Κρητών (Χανιά) σε 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, η οποία αξιολογήθηκε επιχειρησιακά με τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ ΜΙΝΩΑΣ-13. Μεταβολές που σημειώθηκαν στο εσωτερικό των ΑΔΤΕ παραλείπονται για ευνόητους λόγους.

Ριζική ήταν η αναδιοργάνωση στον εσωτερικό της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), με την μεταστάθμευση της Μεραρχίας Υποστηρίξεως (ΜΕΡΥΠ) από την Λαμία στη Θεσσαλονίκη και την κατάργηση περιττών δομών, όπως της 70ης και 97ης Στρατιωτικής Διοίκησης (ΣΔΙ, επιπέδου Ταξιαρχίας), σε Αθήνα και Χαλκίδα αντίστοιχα. Η ΜΕΡΥΠ θα αναδιοργανωθεί σε Κέντρο Εφοδιασμού Βορείου Ελλάδος (ΚΕΦΒΕ), καταργώντας τις I, II και ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ ενώ η Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης (Αθήνα, επιπέδου Μεραρχίας) θα μετασχηματιστεί σε Κέντρο Εφοδιασμού Νοτίου Ελλάδος (ΚΕΦΝΕ). Η Διοίκηση Στρατιωτικών Εργοστασίων (ΔΙΣΕ), Σχηματισμός επιπέδου Ταξιαρχίας που συγκροτήθηκε το 2005, ενσωματώθηκε στο Στρατηγείο της ΑΣΔΥΣ ως ειδικό Επιτελείο.

Τέλος, επανασυγκροτείται η Διοίκηση Δόγματος, Εκπαίδευσης και Επιθεώρησης (ΔΙΔΟΕ) ενώ η IV Μεραρχία Πεζικού με έδρα την Τρίπολη μετασχηματίστηκε σε Διοίκηση Κέντρων Εκπαίδευσης (ΔΙΚΕ), στην οποία θα υπάγονται όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

Η ανοικτή πληγή των ΚΕΝ και οι «2 ταξιαρχίες βύσματα» της Αθήνας

Την περασμένη δεκαετία καταγράφηκε η λειτουργία συνολικά 35 Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) και Ειδικών Κέντρων Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) του ΕΣ σε ολόκληρη τη χώρα. Με βάση παλαιότερη μελέτη του ΓΕΣ, η λειτουργία των 35 ΚΕΝ/ΕΚΕ είχε ετήσιο κόστος λειτουργίας €88,2 εκατ. για Στρατολογική Κλάση 48.000 οπλιτών (ήτοι κόστος €1.837,76 ανά στρατεύσιμο οπλίτη) ενώ η κατάργηση 22 ΚΕΝ θα επέφερε εφάπαξ εξοικονόμηση €34,2 εκατ., περιορίζοντας το ετήσιο κόστος λειτουργίας στα €54 εκατ., πλέον ετήσιας εξοικονόμησης της τάξης του €1,5 εκατ. (πχ. από μεγαλύτερες προμήθειες ειδών σίτισης άρα χαμηλότερες τιμές κλπ). Επιπρόσθετα, η κατάργηση των εν λόγω ΚΕΝ θα είχε ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση στις «Μονάδες πρώτης γραμμής» περί των 4.400 μονίμων στελεχών διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων (ήτοι μια πλήρως επαγγελματική Ταξιαρχία). Τελικά το 2011, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Δνσης ΣΣΝΣ του ΓΕΕΘΑ αποφασίστηκε η οριστική κατάργηση των 14 από τα 23 (τότε εν λειτουργία) ΚΕΝ και η επανεξέταση από μηδενικής βάσης των υφιστάμενων ΕΚΕ [5]. Συγκεκριμένα, ελήφθη απόφαση για:

1. Διατήρηση 8 ΚΕΝ με κριτήριο τη μεγαλύτερη χωρητικότητα και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις: ΚΕΤΘ (Αυλώνα Αττικής), ΚΕΠΒ (Θήβα), ΚΕΕΔ (Μεγάλο Πεύκο Αττικής), ΚΕΕΜ (Σπάρτη), ΚΕΥΠ (Λαμία), ΚΕΝ Καλαμάτας (Καλαμάτα), 2/39 ΣΕ (Μεσολόγγι) και 586 ΤΠ (Γρεβενά).

2. Λειτουργία της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης (Τρίπολη) της ΠΑ ως Διακλαδικού Κέντρου Κατάταξης όπου θα κατατάσσονται στρατεύσιμοι οπλίτες και των τριών Κλάδων μετά και την κατάργηση του ΚΕΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά) του ΠΝ.

Αν και η απόφαση της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν άμεσα εκτελεστέα, αρκετά από τα υπό κατάργηση ΚΕΝ συνεχίζουν να υφίστανται (όπως το ΚΕΤΧ στην Πάτρα και το ΚΕΜΧ στο Ναύπλιο) ενώ άλλα που είχαν καταργηθεί, επανενεργοποιούνται (όπως το ΚΕΥΓ της Άρτας)! Παρένθεση: Το τελευταίο διάστημα φημολογείται ότι θα επανενεργοποιηθεί Κέντρο του ΠΝ καθώς διαπιστώθηκε ότι στρατεύσιμοι ναύτες (μετά και την απόφαση για τοποθέτησή τους σε Μονάδες του Στόλου) δε λαμβάνουν την απαιτούμενη ναυτική εκπαίδευση στην Τρίπολη ενώ παρατηρήθηκε πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΓΕΝ λόγω απόστασης. Αυτή είναι διαφορετική περίπτωση και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται εκ νέου γιγάντωση του φαινομένου των στρατευσίμων οπλιτών που μετά την κατάταξή τους τοποθετούνται απ΄ευθείας σε Μονάδες της Αττικής (χωρίς δηλαδή να υπηρετήσουν ούτε μέρα στη παραμεθόριο), επιβεβαιώνοντας πλήρως τη ρήση του πρώην Α/ΓΕΣ Αντιστρατήγου Κων/νου Ζιαζιά για τις «δυο Ταξιαρχίες βύσματα που κυκλοφορούν στην Αθήνα».
Oποιοδήποτε ποσοστό επάνδρωσης Μονάδων εκστρατείας πέραν του 100% είναι απαράδεκτο.

Oποιοδήποτε ποσοστό επάνδρωσης Μονάδων εκστρατείας πέραν του 100% είναι απαράδεκτο.

Συμπεράσματα

1. Η αναδιοργάνωση του ΕΣ ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμών με εξωθεσμικούς παράγοντες με συνέπεια να μην εξυπηρετείται το συλλογικό-εθνικό συμφέρον.

2. Η συγκεκριμένη Δομή Δυνάμεων θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί την περασμένη δεκαετία και σε καμία περίπτωση δεν είναι διατηρήσιμη μέχρι το 2027. [6]

3. Η κατάργηση περιττών δομών, όπως των ενδιαμέσων επιπέδων διοίκησης, θέτει τις βάσεις για μια πραγματική αναδιοργάνωση του ΕΣ.

4. Ζητούμενο παραμένει η επίτευξη πλήρως επανδρωμένων Μονάδων στους νευραλγικούς Μείζονες Σχηματισμούς στη Θράκη (Δ΄ΣΣ) και τα νησιά του Αιγαίου (ΑΣΔΕΝ) καθώς κλιμάκωνεται η τουρκική απειλή λόγω α) μετάβασης του Τουρκικού Στρατού σε πλήρες επαγγελματικό στράτευμα, β) αναδιοργάνωσης στη βάση ενοποίησης της διοίκησης όλων των Σχηματισμών του από την Αν. Θράκη μέχρι τη Κύπρο, γ) παραλαβής οπλικών συστημάτων αυξημένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Τρεις Προτάσεις

Η Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οφείλει να προβεί άμεσα στις εξής διορθωτικές κινήσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής ή έγκριση από το ΚΥΣΕΑ:

1. Κατάργηση 9ης M/Π ΤΑΞ ΠΖ (Κοζάνη), 1ου ΣΠ (Φλώρινα), 10ου ΣΠ (Σέρρες) και 15ου ΣΠ (Καστοριά). Η επιτήρηση της Ζώνης Ασφάλειας Προκαλύψεως Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας να ανατεθεί σε Τάγματα Προκαλύψεως που στο σύνολό τους θα υπάγονται στην 8η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ (Ιωάννινα), η οποία σε περίοδο πολέμου θα αναλαμβάνει την εσωτερική ασφάλεια του Ζωτικού Χώρου (ΖΧ) Κοζάνης. Απομάκρυνση των λιγοστών αρμάτων μάχης Leopard-1A5 της 8ης ΕΑΝ και εκ νέου αναθέωρηση της δομής όταν τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα Περιφερειακά Κέντρα του ΚOΔΙΣΜΕ της ΕΛ.ΑΣ κατά μήκος των Ελληνοαλβανικών συνόρων. [7] Υπενθυμίζεται ότι με αεροκίνητες ενέργειες στο πλαίσιο των ασκήσεων ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ 6 και 11/2013 επιδείχθηκε η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων της Β΄Μοίρας Καταδρομών (Νάουσα) στις ακριτικές περιοχές της Μακεδονίας (Διποταμία Καστοριάς και Πρέσπες Φλώρινας, αντίστοιχα) ενώ στο πλαίσιο της άσκησης ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ 7/13 αναπτύχθηκε το 501ο Μ/Κ ΤΠ της 34ης Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ στην περιοχή της Φλώρινας με τη βοήθεια του Συγκροτήματος Στρατηγικών Μεταφορών. [8].

2. Άμεση υλοποίηση της εισήγησης του Δνσης ΣΣΝΣ για συνέχιση λειτουργίας 8+1 ΚΕΝ. Εφόσον επανενεργοποιηθεί το ΚΕΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ για τους νεοσύλλεκτους του ΠΝ, είναι αυτονόητη η κάλυψη του αντίστοιχου αριθμού εκπαιδευομένων στην 124 ΠΒΕ από στρατεύσιμους οπλίτες του ΕΣ (περί τους 500) και κατά συνέπεια εφικτή η οριστική κατάργηση του ΚΕΝ Καλαμάτας. Μεταστάθμευση της ΔΙΚΕ στον Αυλώνα Αττικής με αποστολή σε περίοδο πολέμου την εσωτερική ασφάλεια των ΖΧ Αττικοβοιωτίας και Πελοποννήσου με δυνάμεις που θα επιστρατεύονται από τα ΚΕΝ Αυλώνας, Θήβας, Μεγάλου Πεύκου, 124 ΠΒΕ και της 77ης Μονάδας Επιστρατεύσεως της Τρίπολης. [9]

3. Διάλυση της ΜΥ/ΥΠΕΘΑ και των Τ/ΓΕΕΘΑ, Τ/ΓΕΣ, Δ/ΓΕΝ και Μ/ΓΕΑ στο Στρατόπεδο Παπάγου με παράλληλη αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέτρων ασφαλείας, επέκταση χρήσης των συστημάτων πληροφορικής και ενοποίηση όλων των γραφείων κινήσεως, κέντρων επικοινωνιών, κέντρων πληροφορικής, κέντρων μισθοδοσίας και λοιπών διοικητικών υπηρεσιών ώστε να αποδεσμευτεί ο μέγιστος αριθμός μόνιμου προσωπικού. Κανένας στρατεύσιμος οπλίτης δε θα υπηρετεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κανένα στέλεχος δε θα εισέρχεται σε αυτό με οδηγό στρατεύσιμο οπλίτη.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν ορθολογικές επιλογές που με μαθηματική ακρίβεια θα τεθούν σύντομα επί τάπητος λόγω του ασφυκτικού δημοσιονομικού -και όχι μόνο- πλαισίου που επιβάλλει η αδυσώπητη πραγματικότητα. Μένει να διαπιστωθεί αν υπάρχει σήμερα η αναγκαία πολιτική βούληση.
Kανένας στρατεύσιμος οπλίτης δεν πρέπει να υπηρετεί ή να εισέρχεται στο Υπουργείο Εθνική Άμυνας, πλην των ΜΛΑΤ.

Kανένας στρατεύσιμος οπλίτης δεν πρέπει να υπηρετεί ή να εισέρχεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πλην των ΜΛΑΤ.

Περί της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας

Ο ΕΣ υπήρξε ανέκαθεν επιστρατευόμενος στρατός, στηρίζεται δηλαδή στην Εφεδρεία του για την επάνδρωση των Μονάδων του και τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Μία δημοφιλής (τουλάχιστον στους ανησυχούντες για την Πατρίδα μας) πρόταση είναι η επαναφορά της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας στους 12 ή και στους 18 μήνες από 9 σήμερα. Η πρόταση αυτή κρίνεται υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες ανεδαφική δεδομένου ότι ακόμα και ένας μήνας πρόσθετης θητείας για 50.000 στρατεύσιμους οπλίτες θα οδηγούσε τον προϋπολογισμό του ΓΕΣ σε εκτροχιασμό (σ.σ. ο οπλίτης δεν κοστίζει στον φορογολούμενο €8,8/μηνιαίως όπως νομίζουν κάποιοι). Ακόμα όμως κι αν η πρόταση αυτή κρινόταν υλοποιήσιμη, το πραγματικό ερώτημα μάλλον βρίσκεται αλλού: Οι στρατεύσιμοι οπλίτες λαμβάνουν σήμερα την εκπαίδευση που απαιτείται για να εκπληρώσουν το καθήκον τους σε περίοδο πολέμου ή ο χρόνος θητείας τους αφιερώνεται επιφανειακά σε ζητήματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και εξαντλείται σε δευτερεύουσες δραστηριότητες; Ως εκ τούτου, η συζήτηση για τη θητεία θα πρέπει να φύγει από τη «διάρκεια» και να περάσει στο επίπεδο του ρεαλισμού της εκπαίδευσης. Και για να πραγματοποιηθεί ρεαλιστική εκπαίδευση, πρέπει πρώτα να αποβληθούν νοσηρές νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος.


Σημειώσεις:

[1] Είχε προηγηθεί στις 29 Ιουλίου 2010 η έγκριση της Κάθετης Δομής Διοίκησης από το ΚΥΣΕΑ, με την οποία ο Α/ΓΕΕΘΑ ασκεί πλέον πλήρη διοίκηση όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

[2] O μοναδικός σχηματισμός μάχης του Αλβανικού Στρατού περιλαμβάνει μία Ταξιαρχία με σύνθεση τριών Ταγμάτων Μ/Κ ΠΖ και Σύνταγμα Καταδρομών ενώ δε διαθέτει άρματα μάχης ή πυροβολικό. Αναφερόμενος στην τουρκική στρατιωτική απειλή, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης δήλωσε στη Βουλή στις 10 Νοεμβρίου του 2013 πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ενεργός απειλή διατυπωμένη από τη γείτονα και δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και στον Έβρο και στα μικρασιατικά παράλια, αλλά και σημαντική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Τουρκίας».

[3] ΕΣ: Ολοκλήρωση της Δομής Δυνάμεων 2013-2027, http://www.defence-point.gr/news/?p=101243

[4] Για τη μεταστάθμευση της Α΄ΕΑΝ από το Αμύνταιο Φλώρινας στην Κομοτηνή, ο πρώην ΥφΕΘΑ Θ. Δαβάκης είχε επισημάνει πως «αδήριτες επιχειρησιακές ανάγκες και λόγοι γενικότερης Εθνικής Ασφάλειας επέβαλαν τη μετακίνηση της Μονάδας στην περιοχή της Θράκης, μίας ιδιαίτερα ευαίσθητης περιοχής της Χώρας μας, λόγω της υπάρχουσας διαχρονικής εξ’ ανατολών απειλής». Κάποιοι περί του αντιθέτου φωνασκούντες έμελλε να αντιληφθούν τα τεκταινόμενα στη Θράκη τη νύχτα των Ευρωεκλογών…

[5] Απάντηση ΥφΕΘΑ Π. Καράμπελα στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, Φ.900α/9227/12757, 22 Οκτωβρίου 2012

[6] «Δυστυχώς, αυτή η Δομή η οποία διαμορφώθηκε από τα προβλεπόμενα θεσμικά όργανα και διαδικασίες του στρατιωτικού επιπέδου, στα πλαίσια του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, παραμένει αδρανής και γίνεται αντικείμενο κριτικής, αξιολόγησης και προτάσεων ανεύθυνων και ασχέτων προς την άμυνα παραγόντων, ενώ τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα του πολιτικο-στρατιωτικού και πολιτικού επιπέδου παραμένουν σιωπηλά και αδρανή. Για το Στρατό, υπό το κράτος της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης αλλά και άλλων παραγόντων που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν εδώ, η Δομή έπρεπε να είχε εφαρμοσθεί χθες, σήμερα είναι ήδη καθυστερημένη». Η.Δ. αποχωρούντος Α/ΓΕΣ Κων/νου Γκίνη της 9ης Μαρτίου 2013.

[7] Η επιτήρηση της Ελληνοαλβανικής οριογραμμής μήκους 240km από τον ΕΣ έχει αποτρεπτικό και όχι κατασταλτικό ρόλο στο οργανωμένο (διακίνηση ναρκωτικών/όπλων, λαθρομετανάστευση, trafficking) ή το κοινό έγκλημα (λαθροϋλοτόμηση, ζωοκλοπές) που ανθεί στις ακριτικές περιοχές. Η ΕΛ.ΑΣ θα επωμιστεί το κύριο βάρος φύλαξης των Ελληνο-αλβανικών συνόρων με την έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων του ΚOΔΙΣΜΕ σε 36 μήνες (βλ. Τα νέα «όπλα» της ΕΛ.ΑΣ στη μάχη κατά της λαθρομετανάστευσης.

[8] Το ΣΣΜ εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» στη Νέα Χαλκηδόνα του νομού Θεσ/νικης, στο σημείο όπου τέμνονται οι δύο άξονες του εθνικού οδικού δικτύου (Εγνατία και ΠΑΘΕ), και έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση και προώθηση οχημάτων, πυρομαχικών και προσωπικού στη ζώνη μάχης εντός στενών χρονικών ορίων. Με την ολοκλήρωση των Κάθετων Αξόνων της Εγνατίας Οδού (ιδιαίτερα του άξονα Σιάτιστα-Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή) και την επέκταση της Ιόνιας Οδού (άξονας Ιωάννινα-Κακαβιά) θα μειωθεί δραματικά ο χρόνος άφιξης των μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων εφεδρειών του ΕΣ στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, αν ποτέ απαιτηθεί. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση του Συγκροτήματος Στρατηγικών Μεταφορών με νέα ρυμουλκά αρματοφορέων και σύγχρονα φορτηγά οχήματα είναι προτιμότερη από τη συνέχιση λειτουργίας Μονάδων που δεσμεύουν πολύτιμους πόρους.

[9] Η διατήρηση στρατιωτικών Μονάδων στην Πελοπόννησο αποτελεί σαφή ένδειξη ότι τα μικροπολιτικά και τοπικιστικά συμφέροντα υποσκελίζουν το εθνικό συμφέρον. Με την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, η παρουσία του ΕΣ θα περιοριστεί στη Τρίπολη και το Λουτράκι Κορινθίας (747 ΕΤΜΧ, Σχολή Μηχανικού). Η πληροφορία ότι σε περιοχή της Πελοποννήσου, απόστρατος αξιωματικός απαίτησε από το ΥπΕΘΑ ­να αλ­λά­ξει ο Δι­οι­κη­τής τοπικής Μονάδας ε­πει­δή δεν του χορη­γού­σε όχημα με οδηγό για τις προσωπικές του με­τα­κι­νή­σεις και το οποίο αίτημα (φέρεται να) ικανοποιήθηκε, αποτελεί όνειδος για τον ΕΣ και την Ελληνική κοινωνία.

(Πηγή:e-amyna)

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr