ΤΑ ΕΠΑΛ αναβαθμίζονται … Οδηγούν σε Πτυχίο Επιπέδου 5 και σε συγκεκριμένο επάγγελμα

14 Ιουλίου 201808:10

   Διενεργήθηκαν στις 7/7/2018 με απόλυτη επιτυχία σε έντεκα (11) εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα οι Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 

Για την περιφέρεια Ανατολικής μακεδονίας και Θράκης ορίστηκε  ως εξεταστικό κέντρο το 1ο ΕΚ (Εργαστηριακό Κέντρο) Κομοτηνής και βαθμολογικό το 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής


     Οι εξετάσεις αυτές, οι οποίες διενεργούνται για πρώτη φορά από την έναρξη εφαρμογής (Μάρτιος 2017) του νέου θεσμού του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, οδηγούν στην λήψη Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αντίστοιχης ειδικότητας Επιπέδου 5 ,δηλαδή πτυχίο αντίστοιχο με αυτό που δίνεται μετά την αντίστοιχη  πιστοποίηση των σπουδαστών του ΙΕΚ ,με βάση το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

          Στις εξετάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν θεωρητικό και πρακτικό μέρος σε αντιστοιχία με τα προγράμματα σπουδών Μαθητείας της κάθε ειδικότητας συμμετείχαν 482 απόφοιτοι δέκα (10) ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ. Δυστυχώς στον νομό μας ,δεν ήταν γνωστός ο θεσμός της μαθητείας ,οπότε μόνο 11 μαθητές ολοκλήρωσαν την μαθητεία και πιστοποιήθηκαν οπότε αναβάθμισαν το πτυχίο τους στο επίπεδο 5.

        Επομένως τα ΕΠΑΛ εξισώνονται μέσω της μαθητείας με τα ΙΕΚ με το πλεονέκτημα ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των 3 ετών στο ΕΠΑΛ παίρνεις ένα πτυχίο επιπέδου, έστω  4 , εκτός του απολυτηρίου και αν θέλεις ολοκληρώνοντας την μαθητεία ,πιστοποιείσαι μέσω εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ και εξισώνεις το πτυχίο σου με αυτό που παρέχουν τα ΙΕΚ. Όλα αυτά βέβαια εάν δεν ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε ανώτερες και ανώτατες σχολες μέσω πανελλαδικών εξετάσεων  Τα προηγούμενα χρόνια οι μαθητές μας έπρεπε να γραφτούν στα ΙΕΚ να κάνουν 3 εξάμηνα σπουδών και στην συνέχεια να πιστοποιηθούν μέσω εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ. Πλέον με 9 μήνες μαθητείας αποκτούν το πτυχίο επιπέδου 5 κι αυτό είναι πολύ σημαντικό.

     Στην Ελλάδα η μαθητεία διαρκεί 9 μήνες ενώ στην Ε.Ε  διαρκεί ακόμη και 3 χρόνια .  Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της έρευνας που έγινε για λογαριασμό της τράπεζας Barcleys (Αύγουστος 2016), καθώς βλέπουμε μια τράπεζα να μπαίνει στη διαδικασία να ερευνά το τοπίο της μαθητείας στη χώρα της. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα πιθανά εισοδήματα της μαθητείας δεν διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τα εισοδήματα εκείνων που κατέχουν πτυχίο. Για παράδειγμα, σε όλους τους τομείς, στις ηλικίες 25-29 υπάρχει πολύ μικρή διαφορά στα ετήσια εισοδήματα μεταξύ των πτυχιούχων πανεπιστημίου και εκείνων που βρίσκονται σε ένα προχωρημένο επίπεδο μαθητείας. Από την άλλη, στην ίδια ηλικία, όσοι βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο μαθητείας αρχικά έχουν χαμηλό μισθό σε σχέση με τους προηγούμενους, ενώ στη συνέχεια υπάρχει αύξηση πάνω από 90%, καθώς αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία και ανεβαίνουν ιεραρχικά.

     Αν λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής που δείχνουν συντριπτική αύξηση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (μείωση από 50 εκ. εργαζομένων σε 42 εκ. μέχρι το 2030) την αναντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης,καθώς και άλλα ζητούν οι επιχειρήσεις και άλλα προσφέρει το εργατικό δυναμικό και τέλος την ανεργία των νέων (κάτω των 30 ετών) ,που βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη ,αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι μια ουσιαστική,αλλά ταυτόχρονα και οικονομική λύση στα παραπάνω είναι ο θεσμός της μαθητείας. Σε κάθε περίπτωση ,όπως αναφέρεται η Eurostat , η μαθητεία αποτελεί μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία συμβάλλει στην ανεύρεση εργασίας

           Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  έχει ασφαλιστική κάλυψη και ο χρόνος αυτός είναι συντάξιμος. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.  Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ. όπου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. και στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες). Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που  εφαρμομόζεται στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας  είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ και  πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας, με βάση το διαμορφωμένο Πλαίσιο Ποιότητας, καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

     Φέτος πρίν την πιστοποίησή τους οι μαθητές ,ακολούθησαν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα μαθημάτων 35 ωρών,απογευματινές ώρες στο  1ο ΕΚ  ,οπότε ήταν πλήρως προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και γι αυτό η επιτυχία ήταν δεδομένη.

       Για την επόμενη σχολική χρονιά είναι έντονο το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών όσο και των επαγγελματιών , του δήμου και άλλων οργανισμών  για τον θεσμό της μαθητείας αφού έγινε ήδη γνωστός και οι πρώτοι μαθητές έχουν ήδη πιστοποιηθεί.

    ¨Ετσι φέτος συνεχίζουμε δυναμικά τον θεσμό της μαθητείας και με τους 6  τομείς των ΕΠΑΛ (1ου και 2ου )που είναι:

  •  ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( με ειδικότητες, ψυκτικών, μηχανολογικών κατασκευών,οχημάτων και για πρώτη φορά φέτος αυτήν του φυσικού αερίου)
  • ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ειδικότητες ηλεκτρολογικών συστηματων , εγκαταστάσεων και δικτύων και, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού)
  • ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (με ειδικότητες τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής και τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ)
  • ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (με ειδικότητα Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών)
  • ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ (με ειδικότητες βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός νηπιοβρεφοκόμων και αισθητικής τέχνης)
  • ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (με ειδικότητα δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού)

     Δικαίωμα εγγραφής στα ΕΠΑΛ καθώς και στην τάξη μαθητείας έχουν και οι απόφοιτοι των γενικών λυκείων εφόσον δεν πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις . Κατά την παραμονή τους στα ΕΠΑΛ θα παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας εφόσον έχουν ήδη διδαχθεί τα μαθήματα γενικής παιδείας και έχουν  ήδη έχουν λάβει το απολυτήριό τους και στην συνέχεια θα εγγραφούν σ ένα πρόγραμμα μαθητείας.

   Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μονόδρομος στη διαρκή ελληνική οικονομική κρίση. Σε αυτην την κατεύθυνση πολλά μπορεί να συνδράμουν. Αυτό που πανευρωπαικά όμως δείχνει ότι παίζει ρόλο καταλύτη είναι η μαθητεία.

Αρθρογράφος