Σχολικά γεύματα σε 954 Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 – 15 δημοτικά σχολεία της Ροδόπης στο πρόγραμμα

25 Αυγούστου 201910:21

 

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη βούλησή τους να ενισχύσουν τους μαθητές.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2018-19 απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών 954 Δημοτικών Σχολείων και αφορά 153.367 μαθητές, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόγραμμα να συνεχισθεί και το επόμενο διδακτικό έτος 2019-2020.

Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

Η εγκύκλιος για την υλοποίηση του προγράμματος στα 954 Δημοτικά Σχολεία εστάλη σήμερα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Στον νομό Ροδόπης, τα σχολεία όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυξήθηκαν από 11 σε 15 και είναι τα εξής:

1ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
6ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
7ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
8ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
9ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
11ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
12ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
13ο δημοτικό σχολείο Κομοτηνής

Δημοτικό σχολείο Νέας Καλλίστης
Δημοτικό σχολείο Κοσμίου
Δημοτικό σχολείο Ροδίτη
2ο μειονοτικό δημοτικό σχολείο
3ο μειονοτικό δημοτικό σχολείο
4ο μειονοτικό δημοτικό σχολείο
Μειονοτικό δημοτικό σχολείο Μάστανλη

Αρθρογράφος