Στο ΕΣΠΑ δράση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ

26 Μαρτίου 202411:12

Την ένταξη δράσης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας-προεργασίας άνεργων νέων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανακοίνωσαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Η δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας έως 25.000 άνεργων νέων και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ανοιχτού τύπου προγραμμάτων (open framework model), δηλαδή θα παραμείνει ανοιχτή ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι επτά μήνες πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Στους ωφελούμενους καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ, μηνιαίως, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και για τον χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα υπάγονται στη μικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Στους παρόχους των θέσεων προεργασίας (επιχειρήσεις) δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Οι ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνονται από τη ΔΥΠΑ, που είναι και ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Απαντάμε στις ανάγκες των νέων με έργα. Στο έλλειμμα διασύνδεσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης με πράξεις. Στην ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, που θα δώσει τα κατάλληλα εφόδια σε 25.000 ανέργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών. Μέλημά μας είναι και παραμένει η στήριξη των νέων μας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Η διά βίου μάθηση, η διεύρυνση και η ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και η νέα δράση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας-προεργασίας ανέργων νέων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, αποτελούν την απάντησή μας στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Επενδύοντας στους νέους μας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον ευημερίας, χωρίς αποκλεισμούς, για όλους».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Με τη δράση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και, μάλιστα, εντός του παραγωγικού ιστού των επιχειρήσεων, στοχεύουμε άνεργοι νέοι και νέες να αποκτήσουν αναγκαία εφόδια για την προετοιμασία της έναρξης ή της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους. Το πρόγραμμα, που να σημειωθεί ότι θα παραμείνει ανοιχτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Υλοποιείται δε παράλληλα με ανάλογες παρεμβάσεις για την κατάρτιση-επανακατάρτιση και την ενίσχυση δεξιοτήτων συμπολιτών μας, κυρίως νέων και ανέργων, που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας και στην έμπρακτη εφαρμογή τους, διοχετεύουμε κάθε ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, που έχουμε στη διάθεσή μας, με στόχο την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την ευρύτερη βελτίωση του φιλοεπενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, πρωτίστως οι νέες και οι νέοι, να εξασφαλίσουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

 

Αρθρογράφος