Συνάντηση Παγκόσμιου Κοινοβουλευτικού Δικτύου ΟΟΣΑ με θέμα, «Χτίζοντας ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό μέλλον στο μετά-Covid κόσμο».

5 Ιουλίου 202208:10

Τα αποφασιστικά βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, με στόχο την οικοδόμηση ισχυρού νομικού πλαισίου για τον περιορισμό της διάδοσης ψευδών ειδήσεων, περιεχομένου μίσους και επιθετικού λόγου, παρουσίασε ο κ. Κώστας Καραγκούνης, μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης στην συνάντηση του Παγκόσμιου Κοινοβουλευτικού Δικτύου ΟΟΣΑ με θέμα, «Χτίζοντας ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό μέλλον στο μετά-Covid κόσμο» που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα από τις 30 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου.

Ο κ. Καραγκούνης, βασικός ομιλητής κατά την πρώτη μέρα των εργασιών εστίασε στις προκλήσεις της εποχής αναφορικά με την ψηφιακή ασφάλεια, την καταπολέμηση της ψηφιακής παραπληροφόρησης, καθώς και τη νομοθεσία στη νέα ψηφιακή εποχή και τόνισε ότι για την Ελλάδα αποτελεί βασική και διαρκή επιλογή η προώθηση της ισότητας ενώπιον του νόμου και η εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων. «Η στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας ώστε να ενδυναμώσουμε τις πιθανότητές μας να πετύχουμε σε αυτή τη συνεχιζόμενη μάχη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο συντονισμός των απαντήσεων σε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση για την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία στο οικοσύστημα κυβερνοασφάλειας» τόνισε ο Έλληνας βουλευτής.

Τέλος ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2020 η Ελλάδα ενέκρινε νέα εθνική στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (NCSS) για την περίοδο 2020-2025 δίνοντας μεγάλη έμφαση στην επίτευξη ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο, προασπίζοντας την ανάπτυξη εθνικού πλαισίου εκτίμησης κινδύνων και εθνικού σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης.

Αρθρογράφος