Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νυμφαία για τον εορτασμό της επετείου της Μάχης των Οχυρών

9 Απριλίου 202219:55

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: * Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις *.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομιασ Ροδόπης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 16,34, 52 §2, 104 και 109 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4530/2018 και ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 52 του Ν. 4313/2014.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 *Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα*, όπως ισχύει.
 4. Το άρθρο 420 του Π.Κ.
 5. Το υπ’ αριθ. Φ.463/8/6257Σ.614 από 29-03-2022 έγγραφο της 29ης Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» με το οποίο γνωστοποιείται ότι την 10-04-2022 και ώρα 11:15΄, στο οχυρό Νυμφαίας θα πραγματοποιηθεί τελετή εορτασμού της 81ης επετείου της ομώνυμης μάχης των οχυρών και κρίνεται αναγκαία η παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση.
 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 7. Την υπ’ αριθ. 4590/22/705842 από 04-04-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητας μας,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

 1. Την μονοδρόμηση της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής – Οχυρού Νυμφαίας για την 10-04-2022 κατά τις ώρες από την 08:00΄ έως και την 15:00΄ ως εξής:

α) Από την 08:00΄ ώρα έως την 11:30΄ ώρα κίνηση των οχημάτων ΜΟΝΟ από Κομοτηνή προς Οχυρό Νυμφαίας (άνοδος), με αφετηρία μονοδρόμησης το σημείο «Τουριστικό Περίπτερο Νυμφαίας».

β) Από την 12:00΄ ώρα έως την 15:00΄ ώρα, κίνηση των οχημάτων ΜΟΝΟ από Οχυρό Νυμφαίας

Άρθρο 2ο

 1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και άρχεται από την τοποθέτηση σχετικών απαγορευτικών πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης της κυκλοφορίας από τροχονόμους.
 2. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.
 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.

 

Αρθρογράφος