ΥΠ.ΕΞ.: Ο Μουράτ Ομέρογλου επιχειρεί αλλοίωση της πραγματικότητας στην Θράκη!

24 Ιουνίου 202219:57

Σήμερα κοινοποιήθηκε η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Μέσο Κοινοβουλευτικού ελέγχου Ερωτήσεις / 5861 – Προκλητική και υπερβαίνουσα τα διπλωματική ήθη και τις διεθνείς συνθήκες η δράση του Τούρκου προξένου Κομοτηνής.

ΚΙΝ.ΑΛ.: Προκλητική και υπερβαίνουσα τα διπλωματικά ήθη και τις διεθνείς συνθήκες, η δράση του Τούρκου Προξένου Κομοτηνής

“Οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες που κατοικούν στη Θράκη αποτελούν μέλη μιας μειονότητας η οποία συνυπάρχει αρμονικά με την πλειονότητα στην περιοχή.

Η ελληνική Πολιτεία εφαρμόζοντας το Σύνταγμα και σεβόμενη τις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης (1923), όπως επίσης και τις προβλέψεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, λαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την προαγωγή της ευημερίας για όλους τους κατοίκους της Θράκης.

Όπως έχω δε πολλάκις επισημάνει, το Υπουργείο Εξωτερικών – τόσο η κεντρική Υπηρεσία όσο και το σύνολο των Αρχών μας στο εξωτερικό – παρακολουθεί αδιαλείπτως τις όποιες τουρκικές απόπειρες αλλοίωσης της πραγματικότητας στη Θράκη, προβαίνοντας στις ανά περίπτωση ενδεδειγμένες ενέργειες.

Το αυτό ισχύει ευνοήτως και για τις δράσεις και δραστηριότητες του Γενικού Προξενείου της Τουρκίας στην Κομοτηνή, οι οποίες, όπως και κάθε προξενικής Αρχής ξένης χώρας στην Ελλάδα, οριοθετούνται με σαφήνεια από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί των Προξενικών Σχέσεων.

Παράλληλα η χώρα μας παρεμβαίνει συστηματικά τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε όλα τα αρμόδια πολυμερή fora ενημερώνοντας τη διεθνή κοινότητα για τα σοβαρά ελλείμματα της Τουρκίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων ασφαλώς και των μειονοτικών δικαιωμάτων”.

5861 signed.pdf

Αρθρογράφος