Εθνοφύλακες Ροδόπης παντός καιρού!

21 Φεβρουαρίου 201709:15

Οι Εθνοφύλακες των ΤΕ Ροδόπης κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεών τους αποδεικνύουν ότι είναι παντός καιρού και δεν φείδονται κόπου και προσπαθειών προκειμένου να επιτελέσουν το έργο και την αποστολή τους!

Περισσότερα στο  Via Diplomacy

 

Αρθρογράφος