Ερώτηση του κ. Ιλχάν Αχμέτ για την εφαρμογή ψηφισμένων νόμων που αφορούν τις βακουφικές επιτροπές και την βακουφική περιουσία της Θράκης

3 Μαΐου 201921:33

Με την ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή ο Ιλχάν Αχμέτ με αριθμό πρωτοκόλλου 7272/25-4-2019 ζητά δύο πράγματα. Πρώτον, να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος 3647/2008 και να προκηρυχθούν εκλογές στα Βακούφια. Όμως πριν την προκήρυξη τους η κυβέρνηση οφείλει να λάβει υπόψη της τις προτάσεις που κατέθεσαν οι φορείς της Μειονότητας και ειδικότερα ο Σύλλογος Επιστημόνων, οι σύλλογοι θρησκευτικών λειτουργών Ιερών Τεμενών Θράκης, καθώς και το σύνολο της κοινωνίας της Μειονότητας.

Δεύτερον, με το νόμο 3554/2007 η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην μερική διαγραφή ληξιπρόθεσμων χρεών της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, τα οποία την ημέρα ψήφισης του νόμου ανερχόταν στο ποσό των 4.879.139,58 ευρώ.

Παρόλα αυτά, για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής,δεν εφαρμόστηκε το γράμμα του νόμου 3554/2007, αφού δεν διαγράφηκαν στο σύνολό τους οι πρωτογενείς οφειλές, οι τόκοι και οι προσαυξήσεις καθώς και τα πρόστιμα, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 7 του συγκεκριμένου νόμου.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων είναι να εμφανίζεται σήμερα εκ νέου ηΔιαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής μεγαλοοφειλέτης του ελληνικού δημοσίου με ένα χρέος που την 1η Μαρτίου του 2019 ανερχόταν στο ιλιγγιώδες ποσό των 3.486.576,84 ευρώ.

Μετά από αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί και υπονομεύει τόσο το θεσμικό καθεστώς των βακουφίων καθώς δεν υπάρχουν ελεύθερα εκλεγμένες διοικήσεις όσο και την περιουσιακή τους υπόσταση, ο βουλευτής Ροδόπης αποφάσισε να υποβάλει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης, έχοντας συναίσθηση του κοινοβουλευτικού του καθήκοντος και του ιστορικού του χρέους προς την Μειονότητά.

Τα ερωτήματα που τίθενταιείναι τα ακόλουθα:

Α) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προκηρύξουν εκλογές μελών Διαχειριστικών Επιτροπών των Βακουφίων στις πόλεις Κομοτηνής, Ξάνθης, Διδυμοτείχου με βάση τις προβλέψεις του νόμου 3647/2008;

Β) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στην τροποποίηση του νόμου 3647/2008 στην βάση των προτάσεων των φορέων της Μειονότητας καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, όπως έχουν δημόσια προταθεί και διατυπωθεί ανωτέρω στο σώμα της παρούσας ερώτησης;

Γ) Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να ζητήσουν την εφαρμογή από την φορολογική διοίκηση των προβλέψεων του νόμου 3554/2007, προκειμένου να  προχωρήσει η διαδικασία της πλήρους διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών, τελών επιβαρύνσεων, προστίμων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεων, όπως κατ’ επανάληψη με έγγραφά τους έχουν ζητήσει οι διορισμένες διοικήσεις των Διαχειριστικών Επιτροπών της Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής, ώστε να καταστεί δυνατή η εξάλειψη ή η άρση των υποθηκών και να περιέλθουν τα περιουσιακά του στοιχεία ελεύθερα βαρών πλέονστο νομικό πρόσωπο;    

Αρθρογράφος