ΕΟΔΥ: 1.053 κρούσματα μεταλλάξεων στη χώρα

26 Φεβρουαρίου 202107:15

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 487 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 5 Ιανουαρίου 2021 έως και 18 Φεβρουαρίου 2021, από τα οποία προέκυψαν 241 νέα κρούσματα μετάλλαξης. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν στις 25/2/2021

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης, Καλύμνου και Εύβοιας.
226 νέα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης

Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 242 στελέχη με μεταλλάξεις του νέου κορωνοϊού. Από τα 242 νέα κρούσματα μεταλλάξεων, τα 226 αφορούν στη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (VariantVOC_202012), τη λεγόμενη βρετανική μετάλλαξη, ενώ 12 μολύνσεις ανήκουν στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη (LineageB.1.351/South Africa).

Ο πίνακας νέων μεταλλάξεων και το σύνολο των κρουσμάτων βρετανικής και νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στην Ελλάδα

Τέλος, ένα κρούσμα μετάλλαξης του κορωνοϊού αφορά σε άλλη μετάλλαξη, η οποία εντοπίστηκε αρχικά στην Ουγκάντα (Lineage A.23.1/Uganda).
27 τα κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης

Συνολικά, στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 990 θετικά κρούσματα για την παρουσία βρετανικής μετάλλαξης Β.1.1.7/UKlineage (Variant VOC_202012) και 27 θετικά για την παρουσία νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης B.1.351/South Africa.

Και τα 12 κρούσματα νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης είναι εγχώρια και προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τέλος, το κρούσμα μετάλλαξης Lineage A.23.1/Uganda είναι εγχώριο και προέρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Πώς κατανέμονται τα κρούσματα μετάλλαξης στη χώρα

Ο ΕΟΔΥ έδωσε στη δημοσιότητα έναν πίνακα που παρουσιάζει τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων βρετανικής μετάλλαξης, όπως έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα.

Τα περισσότερα εντοπίζονται στην Αττική, με 217 κρούσματα μετάλλαξης στο κέντρο της Αθήνας, 130 στα βόρεια προάστια και 171 στη Θεσσαλονίκη.

Η γεωγραφική κατανομή των μεταλλάξεων

Αρθρογράφος