ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τηνΠαρασκευή 22.01.2021

23 Ιανουαρίου 202122:04

 

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν τηνΠαρασκευή,22.01.2021συνολικά 84.764 ελέγχους και κατέγραψαν 1.678περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 516.700€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (74.537).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 1. Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων
 2. Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)
 3. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καφέ – παντοπωλείου, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας και από 300€ πρόστιμο σε τρεις (3) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ και από 300€ πρόστιμο σε πέντε (5) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 150€ πρόστιμο σε επιβάτη λεωφορείου για άρνηση χρήσης προστατευτικής μάσκας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ από 300€ πρόστιμο σε τρία (3) καταστήματα και φαρμακείο για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται στο κατάστημα, στη Θεσσαλονίκη.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1)παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (PassengerLocatorForm) από ταξιδιώτη.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 14.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση,σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε επιχείρηση που λειτουργούσε, ενώ οι ΚΑΔ λειτουργίας της δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς που εξαιρούντο της αναστολής, στο Δήμο Πατρέων.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ σε δώδεκα (12) φυσικά πρόσωπα (12x300€) για μη χρήση μάσκας, στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος, στο Δήμο Αχαρνών.

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονταιγια την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

 

Αρθρογράφος