Αποτίμηση ελέγχων COVID-19 30.11.2020

1 Δεκεμβρίου 202020:21

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησανγια τη Δευτέρα30.11.2020συνολικά 63.386ελέγχους και κατέγραψαν1.685περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 511.250€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μια (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (53.476).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

  1. Μη χρήση μάσκας
  2. Μη νόμιμη μετακίνηση
  3. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

  1. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε (1) σύλληψη για παράβαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  2. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣπρόστιμο 3.000€ σε φυσικό πρόσωπο για διοργάνωση εκδήλωσης σε οικία, στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
  3. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα με εποχιακά είδη για παραβίαση αναστολής λειτουργίας και 3.000€ στον υπεύθυνο του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  4. Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. δύο (2) πρόστιμα συνολικού ύψους 600€.Τοπρώτο σε υπάλληλο υπηρεσίας ταχυμεταφορών για μη χρήση μάσκας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το δεύτερο σε φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (3.990) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικαιροποιώντας συνεχώς το επιχειρησιακό τους πλάνο, επικεντρώνοντας την δραστηριότητά τους σε Δήμους της επικράτειας που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Αρθρογράφος