Αναβάλλεται η Εναρκτήρια Ημερίδα του Διακρατικού Έργου CO-EVOLVE

10 Ιανουαρίου 201722:16

Την  Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00πμ, είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή ημερίδας στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου “CHRIS & EVE” στην Κομοτηνή με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή , η ημερίδα αναβάλλεται και αναμένεται νέος ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της.

Πρόκειται για την  εναρκτήρια ημερίδα του διακρατικού έργου με τίτλο στο «Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of  sustainable coastal and maritime tourism/ Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο CO-EVOLVE» του προγράμματος INTERREG MED της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Γενικός Στόχος του έργου είναι η προώθηση αειφόρων πρακτικών τουριστικής ανάπτυξης παράκτιων περιοχών, σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)  και τον Θαλάσσιο  Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ). Σκοπεύει να αναλύσει τη συν-εξέλιξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων στις τουριστικές παράκτιες περιοχές.

Καθώς η συμβολή  όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού του νέου έργου, είναι ιδιαίτερη σημαντική, η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθείτε εκτενώς για τις δράσεις του έργου κατά την εναρκτήρια ημερίδα.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

Εναρκτήρια Ημερίδα Διακρατικού Έργου COEVOLVE

Κομοτηνή, Ξενοδοχείο «Chris & Eve» (3χλμ Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης)

 

 

 

Ημερήσια Διάταξη

11:00 – 11:30

Εγγραφές  

11:30 – 11:45

Εναρκτήρια ομιλία Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου

11:45 – 12:00

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Mediterranean 2014-2020  

12:00 – 12:15

Παρουσίαση του έργου «Co-Evolve» 

12:15 – 12:30

Τεχνικά Πακέτα Εργασίες (τεχνικές και επιστημονικές δράσεις) του έργου

12:30 – 12:45

Παρουσίαση των πιλοτικών περιοχών της Περιφέρειας ΑΜΘ

12:45 – 13:00

Παρατηρητήριο παράκτια ζώνης: Smart Εργαλεία, συμμετοχή του κοινού, βιώσιμες λύσεις από το Δήμο Καβάλας   

13:00 – 13:30

Q & A  Session

Αρθρογράφος