«Η ψυχοκινητική πρακτική στο καθημερινό πρόγραμμα των υποδομών προσχολικής αγωγής»

11 Οκτωβρίου 201723:20

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η ψυχοκινητική πρακτική στο καθημερινό πρόγραμμα των υποδομών προσχολικής αγωγής» το Σάββατο 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 στο χώρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α Κομοτηνής και ώρα 17:00 μ.μ,  με ομιλητή τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Αντώνιο Καμπά και τη Νηπιαγωγό-εκπαιδεύτρια  κα Ελένη Σιριβιανού.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΚΕΜΕΑ κ. Γιάννη Γκαράνη «από το σεμινάριο αυτό προσδοκούμε την επιμόρφωση – εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται στους παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΕΜΕΑ Δήμου Κομοτηνής», και πιο συγκεκριμένα:

  • να κατανοήσουν οι παιδαγωγοί το επιστημολογικό υπόβαθρο της Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής
  • να γνωρίσουν τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της δημιουργικής μεθόδου διδασκαλίας.
  • να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας των ημερήσιων πλάνων των μαθημάτων Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής.
  • να κατανοήσουν τα κριτήρια βάσει των οποίων εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους μαθητές και άλλες διδακτικές-μαθησιακές παραμέτρους.
  • να εξοικειωθούν με τεχνικές ανάπτυξης και έκφρασης των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών.
  • να αναλάβουν νέους ρόλους για τη διδακτική αξιοποίηση των ψυχοκινητικών, νοητικών και συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών.
  • να συνειδητοποιήσουν και να αναμορφώσουν την προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας και να εμπλουτίσουν την εκπ/κή πραγματικότητα στην οποία λειτουργούν με νέες έγκυρες αναπαραστάσεις και/ή συλλήψεις.

Αρθρογράφος