Ορισμός Εκτελεστικής Γραμματέως της Περιφέρειας ΑΜΘ

19 Σεπτεμβρίου 201920:45

H κ. Ελένη Δημούδη-Τζατζαΐρη υπέβαλε στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο την παραίτησή της από τη θέση της Εκτελεστικής Γραμματέως της Περιφέρειας ΑΜΘ για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Ο Περιφερειάρχης έκανε αποδεκτή την παραίτησή της και όρισε Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας την κ. Ζωή Κοσμίδου.

Η κ. Ζωή Κοσμίδου διαθέτει το προσόν της αξιόλογης διοικητικής εμπειρίας, αφού έχει διατελέσει και  Δντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής  και κατείχε την ίδια θέση την οποία και υπηρέτησε με αίσθημα υπευθυνότητας μέχρι την λήξη της προηγούμενης διοίκησης.

Να υπενθυμίσουμε ότι  η κ. Ζωή Κοσμίδου είναι κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου (δίπλωμα πολιτικού μηχανικού από το 1983 και άδεια άσκησης επαγγέλματος) και μεταπτυχιακού τίτλου, διορισμένη από το έτος 1987 στο Δήμο Κομοτηνής (έχοντας και προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία), όπου υπηρετεί ως μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α’ βαθμό, καθώς έχει ασκήσει καθήκοντα σε θέση Τμηματάρχη από το 1992 και Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος από το 2000 και έπειτα, έχει ορισθεί το 2007 ως Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προσωπικού των ΟΤΑ νομού Ροδόπης, που στη συνέχεια λειτούργησε και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, ορίστηκε εκ νέου το 2009 (οπότε και ορίστηκε και ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ) και το 2013, διετέλεσε Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ από 1-4-2014 έως 1-4-2016, εκλέχτηκε μέλος της Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος και αναπληρωματικό μέλος στην Αναπτυξιακή και Διοικητική Επιτροπή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης από το 1995 έως το 1998 κλπ. Επομένως πέραν της τεχνογνωσίας και των τυπικών προσόντων διαθέτει και αξιόλογη διοικητική εμπειρία σε θέματα εν γένει διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης κρίσεων κλπ, όπως εξάλλου τούτο προέκυψε και από το έργο της και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν στο διάστημα που υπηρέτησε στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜΘ, μέχρι πρότινος. Είναι δε εγγεγραμμένη και στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Συνεπεία των παραπάνω, ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος επέλεξε την κ. Ζωή Κοσμίδου για το διορισμό της στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.ε μία άριστη επιλογή προχωρά ο νέος Περιφερειάρχης ΑΜΘ Γιώργος Παυλίδης ,σύμφωνα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πηγές,τοποθετώντας την μέχρι σήμερα Δντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής και μηχανικό Ζωή Κοσμίδου στην νευραλγική θέση του εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΑΜΘ.

Να τονίσουμε και την κοινωνική προσφορά της κ. Ζωής Κοσμίδου μέσα από τους  LIONS Κομοτηνής αλλά και την συνεισφορά της στα θέματα πολιτισμού μέσα από την δραστηριότητά της στο Μέγαρο Μουσικής.

Η Ζωή Κοσμίδου με την πείρα και το ήθος της είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία στα νέα της καθήκοντα για τα οποία ,ήδη,ενημερώνεται.

Αρθρογράφος