Ο Σύλλογος ΔΑΔΑΑ αγωνίζεται για τα δικαιώματα όλων των παιδιών που χρήζουν ειδικών θεραπειών

26 Ιανουαρίου 201909:21

Έγγραφο απέστελλε ο Σύλλογος ΔΑΔΑΑ στον Δ/ντή του ΕΟΠΠΥ Ν.Ροδόπης κ. Τσουκαλά, ο οποίος μετά από επίσκεψη του ΔΣ ζήτησε από τον σύλλογο να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους, για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, ώστε να τις προωθήσει αρμοδίως. 
Το έγγραφο αυτό θα αποσταλεί στην ΑΕ Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ οι θέσεις μας είναι σύμφωνες με τις θέσεις αντίστοιχων σωματείων της χώρας μας.

 

Το έγγραφο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την διαχείριση των Ειδικών Θεραπειών μετά τις πρόσφατες 
περικοπές αυτών, ποσοτικά & θεματικά»

ΣΧΕΤ.: 1. ΦΕΚ 2315_19-6-2018 τ.Β΄ Νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ
2. ΦΕΚ 4898 1-11-2018 τ΄Β’ Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»

Αξιότιμε κύριε Τσουκαλά,
Ως γονείς παιδιών με αυτισμό, τα οποία έχουν ανάγκη εκτεταμένο αριθμό θεραπειών, τόσο από την άποψη της αριθμητικής ποσότητας συνεδριών, όσο και από την άποψη των θεματικών κατηγοριών αυτών, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι, με τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) περικόπτονται δραστικά οι αποζημιώσεις για δαπάνες που αφορούν στις θεραπείες των χρονίως πασχόντων παιδιών μας, τα οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα της χώρας. 
Η αρνητική αυτή εξέλιξη προστέθηκε στην ούτως ή άλλως δύσκολη καθημερινότητα των οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ. Συνυπολογίζοντας δε τη βαθειά οικονομική και κοινωνική κρίση, την οποία βιώνουμε όλοι οι Έλληνες την τελευταία περίπου οχταετία, οι γονείς προκειμένου να ανταπεξέλθουμε, υποχρεούμαστε να εργαζόμαστε περισσότερες ώρες (με επισφαλή αμοιβή και όταν υφίσταται “εργασία”…). Η εργασία ως αναγκαιότητα για λόγους προφανείς σε όλες πλέον τις ελληνικές οικογένειες, καθίσταται για τις δικές μας πιο επιτακτική από ποτέ προκειμένου να καλύψουμε το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος της φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής των παιδιών μας. Ωστόσο, λόγω των αναγκών συνεχούς φροντίδας, παρουσίας & συμπαράστασης στα πάσχοντα παιδιά μας, είναι σχεδόν αδύνατον να εργαζόμαστε σε εντατικούς ρυθμούς. 
Για τους λόγους αυτούς, κρίνουμε απαραίτητο να αφιερώσετε ένα κομμάτι από τον πολύτιμο χρόνο σας, προς ανάγνωση των παρακάτω ζωτικών προβλημάτων-αδιεξόδων, που μας κατατρέχουν, κατανοώντας το δίκαιο των αιτημάτων μας, για τα οποία ευελπιστούμε να τα προωθήσετε στα αρμόδια όργανα για θεσμικές λύσεις, ως εξής:

– Αναγκαιότητα για άμεση αναθεώρηση από τον ΕΟΠΥΥ του πίνακα που αφορά στο μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό θεραπειών ανά πάθηση και προσαρμογή του στα επιστημονικά αποδεκτά αριθμητικά επίπεδα. Να γίνεται αντιληπτό δηλαδή στις υπηρεσίες Πρόνοιας ότι, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, asperger και συναφής παθήσεις, έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, την κοινωνικοποίηση, την ένταξη και την αυτονόμηση τους, οπότε, ο ορισμός μονοψήφιου αριθμού θεραπειών ανά μήνα για τα παιδιά αυτά συνιστά τροχοπέδη στην πρόοδο και στη σωστή ανάπτυξη τους.
– Αναγκαιότητα για κατάργηση κάθε ποσοτικής ή θεματικής περικοπής των θεραπειών σε παιδιά με αναπηρίες, όπως ο Αυτισμός, σε όλες τις εκφάνσεις του (χαμηλή, μεσαία, υψηλή λειτουργικότητα, άτυπος αυτισμός και Σύνδρομο Asperger) καθώς, η μη αποκατάσταση της αυτονομίας τους με τις σχετικές θεραπείες, θα παράξει μακροπρόθεσμα, είτε εξαρτημένα από τα επιδόματα
κοινωνικής πρόνοιας άτομα, είτε συντηρούμενους από άσυλα “χρονίως πάσχοντες ασθενείς ”, εφ’ όρου ζωής.
– Αναγκαιότητα να γίνεται ορατό στις κάθε είδους γνωματεύσεις ότι, οι διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος που εμφανίζονται στο παιδί από την γέννηση του και ακολουθούν μόνιμα τον μετέπειτα ενήλικα, μέχρι τον θάνατο του, αποτελούν μόνιμη αναπηρία.
Για να γίνει εφικτή η αποδοχή του νέου συστήματος αποζημίωσης για την Ειδική Αγωγή με το νέο σύστημα (Voucher) από τους ιδιώτες παρόχους τέτοιων υπηρεσιών και να καταστεί βιώσιμο για τους ίδιους το να καταρτίσουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, καταθέτουμε 3 προτάσεις:

1. Να θεσμοθετηθεί η έγκαιρη και συνεπής εξόφληση των αποζημιώσεων προς τους παρόχους θεραπευτικών υπηρεσιών σχετικά με την Ειδική αγωγή & τις διανοητικές/ψυχικές αναπηρίες σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει το δίμηνο.

2. Να επικαιροποιηθεί το ύψος των αμοιβών των θεραπευτών, ώστε να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πραγματικότητα. Ήδη έχει γίνει πρόοδος στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πρέπει η όλη κατανομή κόστους να αναπροσαρμοσθεί, ώστε να αποτραπούν η διακίνηση “μαύρου χρήματος” και η φοροδιαφυγή, σε συνδυασμό με εκτεταμένους φορολογικούς και ποιοτικούς ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς.

3. Για την εξοικονόμηση πόρων και την ορθή αναδιάθεσή τους πρέπει να επιτευχθεί εξάλειψη του φαινομένου των πλασματικών βεβαιώσεων, που στερούν θεραπευτικές συνεδρίες από εκείνα τα παιδιά, τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη θεραπειών και επιβαρύνουν οικονομικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αυτό μπορεί να γίνει με τη θέσπιση εντατικών και τακτικών ελέγχων, σε ολόκληρο το σύστημα που παράγει και διακινεί αυτές τις βεβαιώσεις.

4. Είναι επιτακτική η ανάγκη εξάλειψης του φαινομένου παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος να διαγιγνώσκονται με άσχετες ή «ελαφρύτερες» παθήσεις, είτε κατόπιν πιέσεων των γονέων, είτε λόγω υπερβάλλοντος ζήλου των ειδικών που κάποιες φορές στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων.

Ευελπιστώντας στη συμπαράσταση και φροντίδα σας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, που αφορούν τη βελτίωση των όρων ζωής των ανάπηρων παιδιών μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παρακαλούμε για την προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

ΦΒ ΔΑΔΑΑ – Σύλλογος για Παιδιά και Ενήλικες με ΔΑΔ, Αυτισμό & Asperger

 

Αρθρογράφος