Επιμορφωτικό σεμινάριο AUTISM_PCP από τον ΔΑΔΑΑ Ν. Ροδόπης

10 Ιουνίου 202108:01

Ο Σύλλογος ΔΑΔΑΑ και η ΚΥΚΛΗΣΙΣ συνδιοργανώνουν σεμινάριο εκπαίδευσης Συντονιστών των Ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται ή επιθυμούν να αναπτύξουν πρακτική
γνώση και αντίληψη του τρόπου διαχείρισης των αλλαγών που επιφέρουν στην ζωή των αυτιστικών ατόμων οι πολλαπλές μεταβάσεις μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 28 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου (βλέπε “Πρόγραμμα Συνεδριών”). Θα γίνουν 5 διαδικτυακές συνεδρίες με σύγχρονο τρόπο (δυνατότητα παρακολούθησης είτε πρωί είτε απόγευμα), και ενδιάμεσα αυτο-μόρφωση με δυνατότητα στήριξης από τους διοργανωτές.

Οι συνεδρίες θα μαγνητοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμες, μαζί με όλο το έντυπο υλικό, για μελλοντική χρήση από τους συμμετέχοντες και μη.
Η επιμόρφωση παρέχεται δωρεάν σε όλες/-ους, με εγγραφή μέχρι τις 26 Ιουνίου (εκτός και εάν έχουν εξαντληθεί οι θέσεις) μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/LcPJz38sZb2SAbdz8
Όσοι συμμετέχουν στις συνεδρίες, θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Για ερωτήματα, διευκρινήσεις και σχόλια, μπορείτε να:

Πρόγραμμα συνεδριών επιμόρφωσης AUTISM_PCP

Εισαγωγή στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό – Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

Η πρώτη συνεδρία της επιμόρφωσης αποτελείται από έξι παρουσιάσεις πάνω στην ιστορία, τη σημασία και την εφαρμογή του Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού Ζωής και γενικότερα της Προσωποκεντρικής μεθοδολογίας.

Εισαγωγή στον Αυτισμό –Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Η δεύτερη συνεδρία της επιμόρφωσης αποτελείται από εννέα παρουσιάσεις πάνω στα διαφορετικά χαρακτηριστικά του αυτισμού, παρέχοντας πληροφορίες, πρακτικές και άλλες μεθοδολογίες στήριξης των αυτιστικών ατόμων.

Η διαδικασία Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού-Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

Η τρίτη συνεδρία της επιμόρφωσης αποτελείται από τέσσερις 40λεπτες παρουσιάσεις πάνω στα διακριτά στάδια εφαρμογής του Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού, με οδηγίες, εργαλεία και δείκτες για συντονιστές.

Εφαρμογή της Προσωποκεντρικής μεθοδολογίας  – Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021

Η τέταρτη συνεδρία της επιμόρφωσης αποτελείται από έξι παρουσιάσεις πάνω στο σχεδιασμό των μεταβάσεων, παρέχοντας βήμα βήμα χρήση των εργαλείων του έργου καθώς και άλλα εργαλεία, διαθέσιμα ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες κάθε ατόμου.

Εφαρμογή των εργαλείων AUTISM_PCP και Αξιολόγηση – Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021

Η πέμπτη συνεδρία της επιμόρφωσης αποτελείται από τρεις παρουσιάσεις πάνω στο σύστημα Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού Ζωής στον Αυτισμό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για συντονιστές. Ακολουθεί αξιολόγηση και κλείσιμο της επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ έργου “A holistic Approach of person- centred planning for people with Autism / A holistic Approach of person-centred planning for autistic people” με αριθμό αναφοράς 2018-1-EL01-KA204-047788, υπό την επίβλεψη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν

Αρθρογράφος