Εγκρίθηκε η πρόταση ψηφίσματος της κ. Φελίνας Καζάκου για τη στήριξη της ΔΑΔΑΑ από το ΔΣ Κομοτηνής

3 Νοεμβρίου 201808:48

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Μετά από πρόταση που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής , την 22 Οκτωβρίου 2018 εκτός ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Εμείς η πόλη» κ. Αντώνης Γραβάνης, ο οποίος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα γιατί οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης μοιράζονται σε 2-3 παιδιά σε διαφορετικά σχολεία, και έτσι παιδιά με διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που χρίζουν πλήρους παράλληλης στήριξης, (25 ώρες την εβδομάδα) βρίσκονται στο σχολείο είτε χωρίς καθόλου στήριξη ή με ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίως, εγκρίθηκε σχετικό ψήφισμα από το ΔΣ του Δήμου Κομοτηνή.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην τακτική συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.00 ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του κ. Κλεοπάτρας Στογιαννίδου και μετά από συζήτηση σχετικά με τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό & Asperger αναφορικά με τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και την παράλληλη στήριξη των παιδιών που πάσχουν από τις ανωτέρω ασθένειες ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής, 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Στηρίζει τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό & Asperger.

Υποστηρίζει τις διεκδικήσεις του Συλλόγου αναφορικά με τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και την παράλληλη στήριξη των παιδιών που πάσχουν από τις ανωτέρω ασθένειες και συγκεκριμένα:

1.Την πλήρη και παράλληλη στήριξη για όλα τα παιδιά που δικαιούνται αυτής της παροχής, από την έναρξη έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς, αποκλειστικά με εκπαιδευτικούς που έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.

 1. Την άμεση πρόσβαση για τα παιδιά ΑμεΑ στις υπηρεσίες διάγνωσης και αξιολόγησης.
 2. Την παρουσία σχολικού νοσηλευτή για όλα τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με σοβαρή πάθηση ή αναπηρία από την έναρξη έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
 3. Την δημιουργία ολιγομελών τμημάτων ένταξης για παιδιά με έντονες μαθησιακές δυσκολίες.
 4. Την δημιουργία μικρών τμημάτων διδασκαλίας για μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και φοιτούν στα γενικά σχολεία της χώρας.
 5. Την εξασφάλιση της δυνατότητας εκπαιδευτικών που είναι στη λίστα Braille να μπορούν να συμπληρώσουν ώρες με παιδιά που έχουν και άλλες αναπηρίες.
 6. Την συνεχή καθοδήγηση και επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών πάνω στα θέματα της αναπηρίας, της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (αυτισμός), των μαθησιακών δυσκολιών.

 

Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:

 1. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5.Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης

 1. Στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό & Asperger

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 374/2018.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται

 

                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  

                      ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

Αρθρογράφος