Δίκτυο θρησκευτικής κατασκοπείας στήνει η Τουρκία στην Θράκη

16 Απριλίου 202406:34

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Έχουμε αρκετές φορές αναφερθεί στο παρακρατικό παραθρησκευτικό δίκτυο που χρηματοδοτεί η Τουρκία στην Θράκη, ότι μισθοδοτούνται από το Προξενείο οι ψευδομουφτείες με 4 έως 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, προκειμένου να δημιουργηθεί μία τουρκοδίαιτη θρησκευτική ηγεσία ψευδοχοτζάδων και ψευδοιμάμηδων με στόχο την μετατροπή της τρισυπόστατης θρησκευτικής μειονότητας σε αμιγώς εθνική

Έχουμε, επίσης, αναφερθεί στα μαθήματα διδασκαλίας Κορανίου, τα γνωστά “Κουράν Κουρσού”, τα οποία λειτουργούν εντός των τεμενών ως κατηχητικά για τους μουσουλμάνους μαθητές και στα οποία διδάσκεται – θεωρητικά – το Κοράνι. Πρόκειται για “παρασχολεία” όπου το δίκτυο της ψευδομουφτείας ενθαρρύνει την διδασκαλία του ακραίου πολιτικού ισλάμ, φανατίζοντας τους μουσουλμανοπαίδες.

Τα παραπάνω εντάσσονται σε πρακτικές άσκησης τακτικών “ήπιας ισχύος” (soft power), με την επίσκεψη μετακλητών ιμάμηδων και άλλων θρησκευτικών λειτουργούν απο την Τουρκία, μέσω της DIYANET (Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων Τουρκικής Προεδρίας) που διασυνδέονται με στελέχη των παρακρατικών και παραθρησκευτικών δομών της Θράκης, διαπνέονται από ακραίες εθνικιστικές και ανθελληνικές αντιλήψεις ενώ διατηρούν στενές επαφές με οργανώσεις και πρόσωπα ακραία επιθετικά έναντι της Ελλάδος.

Η διαρκής έρευνα οδήγησε σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαπίστωση, ότι η παραπάνω κινητικότητα εκτείνεται επίσης στην προσπάθεια να εντοπίσει ικανούς και ταλαντούχους μαθητές των μειονοτικών σχολείων και στη συνέχεια να τους διευκολύνει στην προώθησή τους σε τουρκικά πανεπιστήμια μέσω σχολείων τύπου hatip (αντίστοιχα με τα εκκλησιαστικά λύκεια) αποσκοπώντας στην δημιουργία της επόμενης ηγετικής ομάδας εντός της Μειονότητας μέσω της οποίας θα εξυπηρετείται ο τουρκικός κεντρικός σχεδιασμός.

Συνεπώς, δεν είναι τυχαία η παρουσία θρησκευτικών αξιωματούχων από την Τουρκία στην Θράκη και η συμμετοχή τους σε παραθρησκευτικές εκδηλώσεις υπό την πλήρη διπλωματική κάλυψη του Προξενείου. Πρόκειται για μία συντεταγμένη δράση του τουρκικού πολιτικού ισλάμ που αναπτύσσεται στην Θράκη μέσω των παρακρατικών δομών του τουρκικού βαθυκρατικού συστήματος που δρα στην Θράκη.

Πιο συγκεκριμένα:

  • 1.Τέσσερις διαφορετικές τουρκικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την δημιουργία ενός παραθρησκευτικού και παραδιπλωματικού δικτύου μέσω εκπαίδευσης και στρατολόγησης ιμάμηδων προκειμένου να υπηρετήσουν στο εξωτερικό ως μέσα για την συλλογή πληροφοριών στις χώρες υποδοχής. Η επιλογή, εκπαίδευση και τελική στρατολόγηση είναι αρμοδιότητα μια κυβερνητικής διυπηρεσιακής επιτροπής που εξυπηρετεί α συμφέροντα εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας και αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής “για την παγκόσμια υπεράσπιση του Ισλάμ έναντι των εχθρών του, κυρίως στη Δύση.”
  • 2. Το πρόγραμμα, που αρχικά στόχευε την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική λόγω των μεγάλων τουρκικών μουσουλμανικών κοινοτήτων της διασποράς σε αυτές τις περιοχές, επεκτάθηκε πρόσφατα για να συμπεριλάβει χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν σύμβουλοι πρεσβειών, ακόλουθοι και συντονιστές που υπηρετούν στο εξωτερικό καθώς και πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών και μία δημοσιοποιημένη παράμετρός του εντοπίζεται στο Διεθνές Πρόγραμμα Σεμιναρίων (Uluslararası Ilahiyat Programı, UIP), το οποίο διευθύνεται από την Diyanet
  • 3. Σε μία πρόχειρη απολογιστική απόπειρα φαίνεται ότι έχουν αναπτυχθεί 40 ομάδες παραθρησκευτικών και παρακρατικών λειτουργών του πολιτικού ισλάμ που γνωρίζουν άπταιστα την τοπική γλώσσα και τον πολιτισμό, αφού έχει προηγηθεί η εντατικοποιημένη κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού για αυτό το σκοπό. Εκτιμάται ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ήδη 500 πτυχιούχοι θεολογικών σχολών της Τουρκίας και έχουν διοχετευθεί σε όλο τον κόσμο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
  • 4. Τα παραπάνω έχουν γίνει αντιληπτά από τις αρχές ασφαλείας ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες εφαρμόζουν αντίμετρα για να μειωθεί η παρουσία εντεταλμένων αξιωματούχων του τουρκικού πολιτικού ισλάμ. Από τον Ιανουάριο του 2024, η Γαλλία σταμάτησε την πρακτική της αποδοχής Τούρκων ιμάμηδων που βρίσκονται στο μισθολόγιο της τουρκικής κυβέρνησης. Τον ίδιο μήνα, η Γερμανία ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να αντικαταστήσει τους ιμάμηδες που στάλθηκαν από την Τουρκία με εγχώρια εκπαιδευμένους κληρικούς. Το 2018 η Αυστρία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να κλείσει τουρκικά τζαμιά και να εκδιώξει τουλάχιστον 40 ιμάμηδες ως μέρος της καταστολής του πολιτικού Ισλάμ, παραπέμποντας στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας, το οποίο έχει τις ρίζες του στο πολιτικό Ισλάμ.
  • 5. Το προφίλ των εκπαιδευομένων στο δίκτυο της θρησκευτικής κατασκοπείας της Τουρκίας παραπέμπει σε άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών, που είναι άγαμοι και να γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα. Εκπαιδεύονται σε θρησκευτικά σχολεία στην Τουρκία ως μέρος του Διεθνούς Προγράμματος Σεμιναρίων (Uluslararası Ilahiyat Programı, UIP), το οποίο χρηματοδοτείται πλήρως από την τουρκική κυβέρνηση.Μέχρι σήμερα, 1.081 φοιτητές έχουν αποφοιτήσει από το πρόγραμμα και σήμερα έχουν εγγραφεί σε αυτό 462 φοιτητές από 13 χώρες. Η κατανομή των αποφοίτων δείχνει ότι η πλειοψηφία προήλθε από τη Γερμανία (578 απόφοιτοι/180 εγγεγραμμένοι επί του παρόντος), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (232 απόφοιτοι/198 εγγεγραμμένοι). Η Ολλανδία κατέλαβε την τρίτη θέση (65 απόφοιτοι/24 εγγεγραμμένοι), ακολουθούμενη από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Αυστραλία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.
  • 6. Οι ιμάμηδες στο εξωτερικό συντονίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων της Diyanet (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü), η οποία λειτουργεί απευθείας υπό την επίβλεψη του προέδρου της Diyanet. Σύμφωνα με την εσωτερική έκθεση της Diyanet για το 2024, ο οργανισμός έχει 582 προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό, το οποίο περιλαμβάνει συμβούλους πρεσβειών και ακόλουθους. Οι περισσότεροι εργάζονταν με σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, η εσωτερική έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2024 ανεβάζει τον αριθμό σε 1.497, στους οποίους περιλαμβάνονται ιμάμηδες που έχουν διοριστεί να εργάζονται σε τζαμιά και άλλα θρησκευτικά ιδρύματα στο πεδίο.Όλοι οι Τούρκοι ιμάμηδες που σταθμεύουν στο εξωτερικό έχουν διπλωματικά διαβατήρια που παρέχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά από επιλογή τους από τη διυπηρεσιακή επιτροπή, χορηγώντας στους Τούρκους ιμάμηδες διπλωματική ασυλία ενώ υπηρετούν στο εξωτερικό.
  • 7. Η Diyanet της Τουρκίας διαθέτει έναν σημαντικό προϋπολογισμό και απασχολεί περίπου 140.000 άτομα στην Τουρκία και στο εξωτερικό, επιβλέποντας περίπου 90.000 τζαμιά. Ο προϋπολογισμός της για το 2024, στα 91,8 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, σημείωσε εκπληκτική αύξηση 151 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που διαμορφώθηκε σε 36,5 δισεκατομμύρια λίρες.Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το Diyanet το 2025 είναι 113,9 δισεκατομμύρια TL και για το 2026, 131,1 δισεκατομμύρια TL.Η Diyanet έκλεισε το 2023 με δαπάνες που ξεπέρασαν τα 50 δισεκατομμύρια TL, 14 δισεκατομμύρια TL περισσότερες από την αρχική της κατανομή.

Αντί Επιλόγου

Είναι ο κ. Αϊκούτ Ουνάλ ο εκπρόσωπος της DIYANET στην Θράκη;

Το τουρκικό παρακράτος προβάλλει τουρκικά πανεπιστήμια στην Ξάνθη

Ποιά θα είναι η Γενιά Ζ της Προξενικής Μειονότητας;

Σμίνθη: Ήττα υπέστη το παρακρατικό πολιτικό ισλάμ στην Ξάνθη

Οι ψευδομουφτήδες και η DIAYNET “ξεπλένουν” μαύρο χρήμα στην Θράκη;

 

Αρθρογράφος