logo_llp

Νέοι επιλέξιμοι υποψήφιοι στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP)

27 Δεκεμβρίου 201118:50

logo_llpΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε προσάρτημα στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 — EAC/27/11 Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP)

Το προσάρτημα συμπληρώνει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2001/C 233/06 ως εξής.


1. Στόχοι και περιγραφή

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος διά βίου μάθησης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 15 Νοεμβρίου 2006 (απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ) ( 1 ). Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της απόφασης.

2. Επιλεξιμότητα

Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και απευθύνεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις ακόλουθες χώρες ( 2 ):

– 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– χώρες ΕΖΕΣ και ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία

– υποψήφιες χώρες: Κροατία, Τουρκία

Επιπλέον, οι υποψήφιοι από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Δημοκρατία της Σερβίας είναι επιλέξιμοι για όλες τις δράσεις των προγραμμάτων που παρατίθενται στον κατάλογο στο σημείο Α.2 του παραρτήματος της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ ( 3 )

( 1 ) Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF και απόφαση αριθ. 1357/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/EK: http://eur-lex. europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF

( 2 ) Με εξαίρεση το πρόγραμμα Jean Monnet, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρο τον κόσμο.

( 3 ) Με την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών κάθε μίας από τις χώρες αυτές αντίστοιχα.

 

Αν, έως τον πρώτο μήνα της απόφασης για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων, δεν έχει υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας, οι συμμετέχοντες από τη χώρα αυτή δεν θα χρηματοδοτηθούν και δεν θα συνυπολογιστούν όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος κοινοπραξιών/συμπράξεων.

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι επιλέξιμοι για τις ακόλουθες ενέργειες ( 1 ):

– προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο πλαίσιο του Comenius, Grundtvig, Erasmus και Leonardo da Vinci,

– ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius και Grundtvig,

– επισκέψεις και ανταλλαγές Grundtvig

– κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές στο πλαίσιο του Erasmus,

– κινητικότητα προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus — διδακτικό έργο

– εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο της βασικής δραστηριότητας 1 του εγκαρσίου προγράμματος

– κινητικότητα στο πλαίσιο του Leonardo da Vinci

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος της διά βίου μάθησης, επιτρέπεται η συμμετοχή στα πολυμερή σχέδια και δίκτυα στο πλαίσιο των Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig και στις βασικές δραστηριότητες του εγκαρσίου προγράμματος επίσης σε εταίρους από άλλες τρίτες χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον οδηγό του του προγράμματος της διά βίου μάθησης 2012 για τα λεπτομερή στοιχεία των συγκεκριμένων δράσεων και τους όρους συμμετοχής.

3. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση εκτιμάται σε 1 141 484 000 EUR.

Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων κυμαίνονται σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών.

4. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Οι κύριες προθεσμίες είναι οι ακόλουθες: Κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του Comenius

1 Δεκεμβρίου 2011

Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση

πρώτη προθεσμία:

16 Ιανουαρίου 2012

περαιτέρω προθεσμίες:

30 Απριλίου 2012 17 Σεπτεμβρίου 2012

Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού στο πλαίσιο του Comenius

31 Ιανουαρίου 2012

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα

2 Φεβρουαρίου 2012

Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη μεταφορά της καινοτομίας

2 Φεβρουαρίου 2012

( 1 ) Με βάση τη σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της κυβέρνησης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπογράφηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα για τη Συνιστώσα Ι στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής βοήθειας — Κεντρική διαχείριση, για το έτος 2009, που προβλέπει ενωσιακή χρηματοδότηση του σχεδίου 4.3 «Προπαρασκευαστικά μέτρα για τη διά βίου μάθηση στα προγράμματα δράσης.»

Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da Vinci) Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ)

3 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα Jean Monnet

15 Φεβρουαρίου 2012

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio? Grundtvig: Εργαστήρια

21 Φεβρουαρίου 2012

Erasmus: Εντατικά προγράμματα (IP), κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και περιόδους άσκησης (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού περιόδου άσκησης κοινοπραξίας Erasmus) και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και εκπαίδευση προσωπικού)?

9 Μαρτίου 2012

Grundtvig: Περίοδοι άσκησης σε θέση βοηθού, σχέδια εθελοντισμού για ηλικιωμένα άτομα

30 Μαρτίου 2012

Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευτικές επισκέψεις

πρώτη προθεσμία:

30 Μαρτίου 2012

δεύτερη προθεσμία:

12 Οκτωβρίου 2012

Εγκάρσιο πρόγραμμα: όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες:

1 Μαρτίου 2012

Για τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές στο πλαίσιο του Grundtvig και για τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο πλαίσιο όλων των τομεακών προγραμμάτων υπάρχουν διάφορες προθεσμίες ειδικά για κάθε χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου εθνικού φορέα στη χώρα τους.

5. Αναλυτικά στοιχεία

Το πλήρες κείμενο της «Γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2011-2013 LLP — στρατηγικές προτεραιότητες», μαζί με τον «Οδηγό του προγράμματος LLP 2011» και τις πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των αιτήσεων υποψηφιότητας βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: http://ec.europa.eu/education/llp/ doc848_en.htm

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με όλους τους όρους του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης και του οδηγού του προγράμματος της διά βίου μάθησης και να υποβληθούν στα κατάλληλα έντυπα που παρέχονται.

http://www.diorismos.gr

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr