Γιατί ο κ. Οντέρ Μουμίν φοβάται το ΥΠ.ΕΞ.; (video)

4 Δεκεμβρίου 202221:50

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Ο Δήμαρχος Ιάσμου κ. Οντέρ Μουμίν παρεχώρησε συνέντευξη στον Ρ/Σ 2000 FM και στον Συνάδελφο κ. Γιάννη Νέγρη με κεντρικό θέμα την πρότασή του για την αδελφοποίηση των Δήμων Ιάσμου – Σάμου – Κουσάντασι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η καταληκτική δήλωση του κ. Οντέρ Μουμίν που επισημαίνει ότι “οι δήμοι δεν ασκούν εξωτερική πολιτική” και ότι “οι κινήσεις και δράσεις του δήμου καλύπτονται από το ΥΠ.ΕΣ. και την ΠΕΔ ΑΜΘ” προσπαθώντας , εμφανώς, να προκαταλάβει δημοσιογράφο, ακροατές και την κοινή γνώμη.

Είναι εθνικά επικίνδυνη και αντιθεσμική η στάση του κ. Οντέρ Μουμίν;

Τί πραγματικά, όμως, ισχύει στην υλοποίηση διεθνών δράσεων και συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών και πόσο πρέπει να μας απασχολεί στην περίπτωση της Θράκης;

Ένα από τα θέματα που απασχολεί τον χώρο της δημόσιας διπλωματίας, αφορά και στο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται πριν την υλοποίηση διεθνών δράσεων και συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών (όπως οι αδελφοποιήσεις ή πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις) καθώς στην πράξη διαχρονικά έχουν συζητηθεί περιπτώσειςΔημάρχων οι οποίοι είτε όντως αγνοούσαν είτε,μπροστά στην ευκαιρία επικοινωνιακής προβολής (φωτογραφήσεις, ταξίδια στο εξωτερικό,κλπ),“ξεχνούσαν”το θεσμικό πλαίσιοπερί προηγούμενης έγκρισης Διυπουργικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.219-220 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006) και τις όμοιες των αρ.96, 101, 202 και 203 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αντιστοίχως συνεργάζονται με ΟΤΑ, καθώς και με λοιπούς Φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών, αδελφοποιήσεις πόλεων (μόνον οι Δήμοι), σε ευρωπαϊκά και διεθνή Προγράμματα,πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και συμφωνίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, σύμφωνα με τα αρ.108-114 του ν.4483/2017, οι ΟΤΑ της Χώρας μας συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας για την προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας και συνοχής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι για τη συμβατότητα όλων των ανωτέρω δράσεων των Δήμων και των Περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής της παρ.2β του αρ.4 του ν.3345/2005 ως ισχύει, που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (μόνο στην περίπτωση συζήτησης θεμάτων των ΕΟΕΣ) και των Ενώσεων των ΟΤΑ (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων των Δήμων και Περιφερειών προς την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγησητης σχετικής σύμφωνης γνώμης, οφείλει να πληροί μία σειρά προΰποθέσεων και ειδικότερα, στην περίπτωση των αδελφοποιήσεων πόλεων, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αδελφοποιήσεις δεν αποτελούν την απαρχή μιας συνεργασίας μεταξύ δύο ΟΤΑ, αλλά την απόληξη μακροχρόνιων ανταλλαγών και κοινών πρωτοβουλιών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΠΡΟΕΔΡΟΥ_ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ_signed

diethneissinergasiesota

Στην περίπτωση της Θράκης, βεβαίως, τα ζητήματα είναι πολύ πιο σύνθετα και απαιτείται και η έγκριση αλλά κι επίβλεψη αναλόγων διαδικασιών από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση της Συνθήκης της Λωζάννης την οποία παραβιάζει διαρκώς η Τουρκία , κάτι που φαίνεται και από την αυθαίρετη δράση της εδώ (παρα)διπλωματικής και (παρα)κρατικής αντιπροσωπείας της στην Κομοτηνή.

Ν. Δένδιας: Το ΥΠ.ΕΞ. παρακολουθεί αδιαλείπτως τις όποιες τουρκικές απόπειρες αλλοίωσης της πραγματικότητας στη Θράκη!

Καλό είναι οι αναγνώστες του Komotinipress να θυμηθούν που μας οδήγησε η ανεξέλεγκτη αδελφοποίηση του Δήμου Αρριανών με τον Δήμο του Οσμανγκαζι Προύσσας

Παραθέτουμε το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξης του Δημάρχου Ιάσμου κ. Οντέρ Μουμίν

Αρθρογράφος