Τροπολογία ΚΙΝ.ΑΛ. για την εισαγωγή των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην ανώτατη εκπαίδευση

11 Ιουνίου 202008:09

Κατατέθηκε χθες τροπολογία από βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις με την οποία ζητείται “στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό «0,5%» να αντικατασταθεί με το ποσοστό «1%».

Σε δήλωσή του ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ που μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και άλλους βουλευτές συνυπογράφει την τροπολογία τονίζει μεταξύ άλλων ότι : 

Δήλωση Ιλχάν Αχμέτ για την τροπολογία του Κινήματος Αλλαγής

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Σήμερα το ΚίνημαΑλλαγής κατέθεσε τροπολογία στην Βουλή σε νομοσχέδιο του ΥπουργείουΠαιδείας για τον διπλασιασμό της ποσόστωσης για την εισαγωγή των μαθητών της Μειονότητας της Θράκης στα ελληνικάανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικάιδρύματα. Από 0,5 σε 1% επί του όλουαριθμού των εισακτέων κατ’έτος, ως υπεραρίθμωνπάντα και χωρίς να στερείται η θέσηαπόκανέναν άλλονυποψήφιο που παίρνειμέρος στις εξετάσεις.

Πρόκειται για θετικήδιάκριση που εισήχθη για πρώτηφορά το 1996 από τον ΓιώργοΠαπανδρέου και την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, ερχόμαστε και πάλι ως ΔημοκρατικήΠαράταξη να επενδύσουμε στο εκπαιδευτικό μέλλον της Μειονότητας, δίνονταςβάρος στην δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών μας στα ελληνικάπανεπιστήμια. Αισθανόμαστε περήφανοι για τις πρωτοβουλίες αυτές που σπάζουν το κέλυφος του κοινωνικού αποκλεισμού και επενδύουν σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών για όλους τους συμπολίτες μας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

———————-

Θέμα: Εισαγωγή των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην ανώτατη εκπαίδευση.

 

Αιτιολογική Έκθεση

          Με το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου 2341/1995 (Α΄ 208) (ΦΕΚ Α’ 208, 1995) προβλέφθηκε  η δυνατότητα «να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης». Εν συνεχεία, με την ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών από τη μειονότητα καθορίσθηκε σε 0,5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων κάθε σχολής ή τμήματος.

Το μέτρο «της ποσόστωσης», όπως είναι ευρύτερα γνωστό, υιοθετεί μια λογική «θετικής διάκρισης» επιχειρώντας να αμβλύνει τον  εκπαιδευτικό αποκλεισμό. Η λειτουργία αυτού του μέτρου υπήρξε καταλυτική: Το 1996, πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, ενενήντα οκτώ
(98) υποψήφιοι κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα ο αριθμός των εισαγόμενων στα ΑΕΙ  έχει πενταπλασιασθεί. Η ρεαλιστική πλέον προοπτική πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της φοίτησης των παιδιών της μειονότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε μια ευρύτερη μεταβολή της στάσης της μειονότητας απέναντι στην εκπαίδευση συνολικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένες τις πολλαπλές ευεργετικές συνέπειες από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του μέτρου, προτείνεται η αύξηση του ποσοστού των εισακτέων σε 1% επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη της προοπτικής της μουσουλμανικής μειονοτικής νεολαίας για την πραγματοποίηση σπουδών στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

 

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:

«Άρθρο ….

Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό «0,5%» αντικαθίσταται με το ποσοστό «1%».

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

 

Χαρά Κεφαλίδου

 

Γεώργιος Παπανδρέου

 

Χάρης Καστανίδης

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

ζΔημήτρης Μπιάγκης

 

Ιλχάν Αχμέτ

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Αρθρογράφος