Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών

25 Φεβρουαρίου 201323:34

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών στις Σάπες την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ισολογισμού δ’ τριμήνου 2012 του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών. (αποφ. Οικ. Επιτρ. 3/2013).

2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2013.

3. Έγκριση γενομένων δαπανών.

4. Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών ως συνδρομητή σε εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες) για το έτος 2013.

5. Παραχώρηση ή μη χρήσης γεώτρησης για την άρδευση ελαιοδέντρων στην περιοχή «Καγκέλες» Μαρώνειας.

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον οικισμό της Μαρώνειας».

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης οικισμών Κρωβύλης – Ασκητών -Διώνης».

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Χαμηλού».

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Βάκου».

11. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία αποκλειστικά για κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

12. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας του πρώην κοινοτικού καταστήματος στον οικισμό Ιμέρου στο νεοσύστατο Αλιευτικό Σύλλογο Παράκτιων Αλιέων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για τη στέγαση των γραφείων τους.

14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Χατζή Αϊσέ για χορήγηση άδειας βοσκής των ζώων της στην κτηματική περιοχή Κρωβύλης (βοσκότοπο Πετρωτών).

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων α) Χουσεϊν Ογλού Αϊφέλ και β) Μεχμέτ Αλή για χορήγηση άδειας βοσκής των ζώων του στην κτηματική περιοχή Στρύμης.

16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Βασιλειάδη Μιχαήλ για αποζημίωση για κατοχή οικοπέδου του 4,2 στρεμμάτων στην τοποθεσία «ΑΛΩΝΙΑ» Σαπών από το Δήμο στο οποίο οικόπεδο είναι εγκατεστημένα Λυόμενες οικίες Παλιννοστούντων.

17. Λήψη απόφασης για διορθώσεις-διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.

18. Λήψη απόφασης για διορθώσεις-διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών βοσκής και πρόστιμα αυθαίρετης καλλιέργειας Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας.

19. Ανανέωση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου στο Δήμο Μαρώνειας – Σαπών.

20. Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

21. Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών έτους 2013.

22. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης ΚΕΜΑΣ 2013.

23. Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΜΑΣ.

24. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αμοιβής ορκωτών ελεγκτών ΚΕΜΑΣ χρήσης 2012. (τροποποίηση απόφασης 9/2013 να προστεθεί η αμοιβή 6.160+ΦΠΑ).

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr