Στην εμπορική αξία οι πλειστηριασμοί για οφειλές στην εφορία

22 Μαρτίου 201709:00

Σε σημαντικές αλλαγές του τρόπου διενέργειας των κατασχέσεων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφαρμόζοντας προβλέψεις της νομοθεσίας. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνονται με τιμή εκκίνησης την αντικειμενική αξία των κατασχεμένων ακινήτων, ενώ μειώνεται και η εγγυοδοσία για τη συμμετοχή σε πλειστηριασμό ακινήτου που έχει κατασχεθεί από την εφορία. Πρόκειται για αλλαγές που έχουν σαν στόχο να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα από την επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εναντίον όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

– Τα ακίνητα που έχει κατασχέσει η εφορία και βγαίνουν στο σφυρί, θα εκτιμώνται με βάση την εμπορική αξία αυτών κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, η οποία ορίζεται και ως τιμή πρώτης προσφοράς. Μέχρι σήμερα, ίσχυε η εκτίμηση του επιμελητή ή προσληφθέντα πραγματογνώμονα, η οποία δεν μπορούσε να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας. Ο προσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς γινόταν στα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας ή στην αντικειμενική.

– Θεσπίζεται διαφορετικός τρόπος πλειοδοσίας. Ο πλειστηριασμός γίνεται μόνο με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, ενώ οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται μόνο αν οι γραπτές προσφορές είναι ίσες.

– Μειώνεται η εγγυοδοσία για τη συμμετοχή σε πλειστηριασμό από το 100% της πρώτης προσφοράς στο 30%.

– Επιτρέπονται πλέον πολλαπλές κατασχέσεις επί του ιδίου πράγματος, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις. Στην περίπτωση αυτή οι εκτελεστικές διαδικασίες βαίνουν παράλληλα και σταματάνε όταν γίνει η πρώτη κατακύρωση.

– Μειώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν μπορεί να διεξαχθεί πλειστηριασμός ή αναπλειστηριασμός, από 1 έως 31 Αυγούστου, αντί από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου όπως ίσχυε, εκτός αν πρόκειται για πράγματα που μπορεί να υποστούν φθορά, καθώς και όταν πρόκειται για πλειστηριασμό πλοίων ή αεροσκαφών.

– Επιτρέπονται πλέον οι πολλαπλές κατασχέσεις επί του ιδίου πράγματος,

– Καταργείται η περίληψη κατασχετήριας έκθεσης επί κινητών και ακινήτων και θεσπίζεται το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης.

– Προβλέπεται διαδικτυακή δημοσίευση (ενημέρωση) μέσα από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, με επιμέλεια του δικαστικού επιμελητή.

– Μειώνεται το χρονικό διάστημα απαγόρευσης διενέργειας πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού από 1 έως 31 Αυγούστου (με εξαίρεση τον πλειστηριασμό πλοίων και αεροσκαφών ή πραγμάτων που πρόκειται να υποστούν φθορά.

Του Σπύρου Δημητρέλη από το capital.gr

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr