Η α-σοφία των «σοφών» για τη μειονοτική εκπαίδευση. Του Συμεών Σολταρίδη

13 Αυγούστου 201418:08

Στα μέσα Ιουλίου 110 «σοφοί» έστειλαν  υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και, όπως αναφέρουν,  «ζητούν αλλαγή  στην εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης».  Αναφέρονται  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση , παρεπιμπτόντως αναφέρονται στην δευτεροβάθμια μειονοτική εκπαίδευση και στην πραγματικότητα «ζητούν την κατάργηση της».

Προτού  αναλύσουμε τις θέσεις του υπομνήματος  ας  σημειώσουμε ότι από τους 110 «σοφούς» με μεγάλη  γενναιοδωρία  θα δεχθούμε ότι μόνο 19  άτομα ακούσανε και γνωρίζουν το θέμα, 9 ασχολούνται με το θέμα και ίσως  μόνο 2 ή 3 έχουν εντρυφήσει  , με βάσει τα προσωπικά τους και όχι τα διμερή ή διεθνή  δεδομένα.

Ένα άλλο ζήτημα  το οποίο  χρειάζεται  την δέουσα προσοχή είναι ότι γίνεται αναφορά στην Ελληνομάθεια των παιδιών της μειονότητας , ωσάν τα σχολεία να είναι φροντιστήρια «ελληνικής γλώσσας» και όχι εκπαιδευτικά ιδρύματα παροχής παιδείας και σφαιρικής μόρφωσης . Δηλαδή γενικής παιδείας, όπως μόρφωσης, πολιτισμού ,  σεβασμού στην ιδιαιτερότητα και αποδοχή προς το άλλο, το ξένο. Ιστορίας , γεωγραφίας, Αγωγής κ.λ.π.

Τέλος , το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι «επαϊοντες» περί της μειονοτικής εκπαίδευσης, με τις απαιτήσεις, αιτήσεις και αναφορές τους ζητούν κατάργηση  στην πράξη και  στην ουσία όλων των διμερών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ταυτόχρονα  την κατάργηση του 41ου άρθρου της Λοζάνης  που αναφέρεται στην προστασία και διευκόλυνση  της μειονοτικής εκπαίδευσης, ένθεν κακείθεν. Όσο για το  επιχείρημα «περί αμοιβαιότητας»  θεωρείται παρωχημένο  επιχείρημα , αφού  δεν απορρέει ούτε  από το 45 άρθρο της Λοζάνης, το οποίο απλά και μόνο ερμηνεύεται κατά το δοκούν  και  από την άλλη μπορεί να  ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Αφού προηγουμένως ,  μας επιτραπεί να θέσουμε  εν αμφιβόλω  την αναφερομένη «μελέτη που  εκπονήθηκε  από  ομάδα εκπαιδευτικών» μια και δεν  παρουσιάζεται μαζί με τις προτάσεις, ούτε και γίνεται αναφορά στον φορέα που την έκανε , ούτε στο σύστημα  που ακολουθήθηκε και στα τεστ που υποβλήθηκαν στους μαθητές, να θέσουμε τον προβληματισμό μας για το πώς μετρήθηκε το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής γλώσσας των μουσουλμανοπαίδων , εξάγοντας το συμπέρασμα ότι  «χωλαίνει». !!

Από την άλλη  από τα  γραφόμενα βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι εισηγητές επιθυμούν την κατάργηση της μειονοτικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην θρησκευτική και όχι γλωσσική ταυτότητα των παιδιών και ζητούν  όλα τα παιδιά της μειονότητας να  παροτρυνθούν να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία. Ας αναλογισθούμε  την αντίδραση των τριών επίσημων μειονοτήτων στην γειτονική Τουρκία  εάν διάβαζαν την εισήγηση αυτών των «σοφών», αφού θα υποχρεώνονταν, στα πλαίσια της αμοιβαιότητας που επικαλούνται οι σοφοί μας, να κλείσουν τα σχολεία τους και να αρχίσουν να αποστέλλουν  τα παιδιά τους στα δημόσια ( Τουρκικά) σχολεία !! Βέβαια όπως στην Τουρκία , έτσι και στην Ελλάδα, οι γονείς έχουν το δικαίωμα να στέλνουν τα παιδιά τους σε όποια σχολεία επιθυμούν και φυσικά αυτό αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα τους. Όσο για το  συνεχιζόμενο επιχείρημα  πολλών «ανίδεων» ότι  στην Θράκη πρέπει να γίνουν σχολεία και να θεσπιστούν εκπαιδευτικά συστήματα  πολλών γλωσσικών ομάδων που διαμένουν σε αυτή, ας μην το συνεχίσουν  πριν κατανοήσουν για το τι συμβαίνει στον «Βαλκανικό αυλόγυρο» μας.!!

Άξια ανάλυσης είναι  η άποψη των εισηγητών ότι «τα μειονοτικά σχολεία αποδείχθηκαν στην πράξη μειονεκτικά, σχολεία ημιμάθειας……. ότι μέσα από την μειονοτική εκπαίδευση τα παιδιά γκετοποιούνται…….ότι τα μειονοτικά σχολεία είναι επιπλέον αντιδημοκρατικά».

Βαρύγδουπες  εκφράσεις  των οποίων όμως η  αιτία και το πρωθύστερο πρέπει να αναζητηθεί εκτός μειονοτικής εκπαίδευσης.  Θεωρείται δεδομένο ότι οι εισηγητές δεν θα αναφέρονται στο σύνολο των  Χριστιανών εκπαιδευτικών οι οποίοι  είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Παιδαγωγικών σχολών. Θα αναφέρονται μάλλον στους εκπαιδευτικούς αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), στους εκπαιδευτικούς  αποφοίτους του Ιεροσπουδαστηρίου «Μεντρεσέ» Κομοτηνής και Εχίνου και στους μέχρι πρότινος  «προσοντούχους» Μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς.  Χαρακτηρίζουν τους μειονοτικούς εκπαιδευτικούς «ημιμαθείς». Τα αίτια ας τα αναζητήσουν στην δημιουργία της ΕΠΑΘ   και στα κριτήρια  εισαγωγής στην σχολή αυτή και πρόσληψης.

Θεωρούν ότι τα παιδιά «γκετοποιούνται». Το παιδί για να κοινωνικοποιηθεί χρειάζεται την  συνδρομή της κοινωνίας, του σχολείου και της οικογένειας. Ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Η οικογένεια στην μειονότητα είναι «συντηρητική» .  Αυτό οφείλεται  στην θρησκεία, στα ήθη και έθιμα, στην αμορφωσιά στην οποία «εγκαταλείφθηκαν» από το κράτος οι γονείς και οι γονείς των γονέων τους από το κράτος, το οποίο ποτέ δεν ζήτησε τον λόγο από τους γονείς οι οποίοι δεν έστελναν τα παιδιά τους σχολείο και δεν εφάρμοζαν την «υποχρεωτική εκπαίδευση» και επί πλέον ποτέ δεν ζήτησε τον λόγο από όλους αυτούς τους Χριστιανούς εκπαιδευτικούς που δίδασκαν σε σχολεία του ορεινού όγκου οι οποίοι εφάρμοζαν μια δική τους εκπαιδευτική πολιτική «της μη μόρφωσης, με σκοπό να φύγουν» παραβλέποντας ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έφευγαν αφού δεν είναι αστοί , όπως στην Κωνσταντινούπολη, και ότι για να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο έπρεπε να μορφωθούν και διαπαιδαγωγηθούν μέσα στα σχολεία.

Τέλος, σημειώνουν ότι τα «σχολεία είναι αντιδημοκρατικά».  Εάν πραγματικά αυτό εννοούν, θεωρούμε  ότι η έκφραση και μόνο δεν συνάδει με το επιστημονικό και μορφωτικό τους επίπεδο , μια και  κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελληνική επικράτεια  δεν «διδάσκει και δεν παρέχει  αντιδημοκρατικά ιδεώδη» .

Αναφερθήκαμε σε πολύ λίγα σημεία του υπομνήματος το οποίο  ζητά να παρέχει  εκπαίδευση  σε μειονότητα  καθαρά δημόσια καταργώντας την μειονοτική και χωρίς να  αναφέρεται και στις συνέπειες που μπορούν να υπάρξουν. Υποβάλει προτάσεις «ιδεατές» οι οποίες άλλες υλοποιούνται από τα ΚΕΣΠΕΜ και άλλες  δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ούτε στα δημόσια  σχολεία του «Κολωνακίου» . Δεν αναφέρονται καν στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας  των παιδιών αυτών και επιθυμούν να «αφομοιωθούν» εντός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Αποδεχόμενοι πλήρως  την θρησκευτική υφή της μειονότητας  προτείνουν την διδασκαλία του Κορανίου στην Αραβική  και ερμηνεία  του στην Ελληνική. Διερωτήθηκαν οι «σοφοί» αν  οι  διδάσκοντες γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική και Αραβική για να το πράξουν και ταυτόχρονα αν τα παιδιά γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική για να τα καταλάβουν ;

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλείστα όσα παραδείγματα για να  αποδείξουμε την αδυναμία των λεγομένων. Για τον λόγο αυτό θα επιθυμούσαμε οι «σοφοί» να υποβάλλουν προτάσεις   εφαρμόσιμες, ανάλογες με τα δεδομένα τα οποία επικρατούν στην μειονότητα η οποία  τα τελευταία χρόνια άρχισε να έχει αποφοίτους  Τουρκικών και Ελληνικών Πανεπιστημίων , να μετατρέπεται από καθαρώς αγροτική σε ημι-αστική κοινωνία  και να  σηματοδοτεί μια νέα εποχή προς το συμφέρον συνολικά του τόπου. Μήπως τελικά αυτό τους φοβίζει;;;

Όσο για τους υπογράφοντες , θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι σεβόμαστε τις προθέσεις και  τα γνωστικά τους αντικείμενα  , την ακαδημαϊκή τους ή στρατιωτική ή ιατρική καριέρα και προσφορά, αλλά μάλλον σε ξένο προς αυτούς γνωστικό πεδίο έχουν υπεισέλθει .  Το μειονοτικό  είναι ζήτημα που συνεχώς το μελετάς και στο τέλος  δηλώνεις  « γηράσκω αεί διδασκόμενος» !! Δεν χρειάζονται λοιπόν ερασιτεχνισμοί  σε θέματα  άγνωστα. Και αυτό γιατί οι ερασιτεχνισμοί επέφεραν δυσμενέστατες συνέπειες.

Ας μην  διαφεύγει από το νου κανενός ότι οι Ρωμιοί στην Πόλη , Ίμβρο και Τένεδο δεν έχουν «τελειώσει» , οπότε και δεν χρειάζονται προτάσεις  «ά-σοφων»  με επιπτώσεις σε αυτούς. Ιδιαίτερα όταν οι προτάσεις αυτές υπογράφονται και από άτομα που  κατάγονται από την Πόλη !!!!

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr