Ρυθμίσεις και κούρεμα δανείων και πιστωτικών καρτών

20 Αυγούστου 201310:24

Σε μαζικές ρυθμίσεις καθυστερούμενων δανείων που έχουν συνάψει με νοικοκυριά ή επιχειρήσεις προχωρούν οι τράπεζες. Τακτοποιούνται και υποθέσεις που έχουν τεθεί σε οριστική καθυστέρηση. Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί ακόμα και με ρυθμισμένα δάνεια.

Σε τροχιά μαζικών ρυθμίσεων όλων των καθυστερούμενων δανείων από 30 μέρες και πάνω έχουν μπει οι ελληνικές τράπεζες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις -όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες, αλλά και επιχειρηματικά δάνεια- προχωρούν και σε «κούρεμα» της οφειλής.

Στα στεγαστικά δάνεια, η πλέον διαδεδομένη ρύθμιση είναι η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σε συνδυασμό με μείωση του επιτοκίου. Στα καταναλωτικά δάνεια γίνεται «πακετάρισμα» όλων των οφειλών που βρίσκονται στην ίδια τράπεζα με προσημείωση ακινήτου και με επιτόκιο στα επίπεδα του 5%.

Όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες γίνεται και «κούρεμα» το οποίο αφορά κυρίως τους τόκους που ανακεφαλαιοποιούνται όταν μια κάρτα βρίσκεται σε καθυστέρηση. Οι λέξεις ρύθμιση και αναχρηματοδότηση είναι αυτές που ακούς πλέον από όλους τους τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν σήμερα να αντιμετωπίσουν, αφενός τους ελεγκτές της BlackRock που «ξεσκονίζουν» για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια και αφετέρου την απειλή των «κόκκινων» δανείων.

Μάλιστα οι τράπεζες ρυθμίζουν σήμερα και τα δάνεια, όπως και τις πιστωτικές κάρτες, που έχουν βγει σε οριστική καθυστέρηση, αφού το ζητούμενο είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να μην προχωρήσουν σε έκδοση διαταγών πληρωμής.

Ετσι, προχωρούν σε ρυθμίσεις των καθυστερούμενων δανείων με ευνοϊκούς όρους και προσφέροντας χαμηλά επιτόκια.

Καταναλωτικά-Μείωση της μηνιαίας δόσης με αύξηση του χρόνου αποπληρωμής

Στα καταναλωτικά δάνεια η πρόταση είναι «πακετάρισμα» όλων των οφειλών που βρίσκονται στην ίδια τράπεζα με προσημείωση ακινήτου και με επιτόκιο στα επίπεδα του 5%. Οι τράπεζες δηλαδή αναχρηματοδοτούν το πακετάρισμα των οφειλών με δάνεια που έχουν περιθώριο 4 μονάδες + euribor 3μήνου 0,227% + 0,6 εισφορά υπέρ του Δημοσίου = 4,827%. Για δάνεια χωρίς προσημείωση το περιθώριο αυξάνεται στις 6 με 7 μονάδες και διαμορφώνεται στο 7% με 8%. Ας σημειωθεί ότι μόλις έναν χρόνο πριν, το επιτόκιο για δάνεια που ρυθμίζονταν ήταν στο 13%.

Στα καταναλωτικά που ρυθμίζονται και υπάρχει προσημείωση ακινήτου εκτός από το χαμηλό επιτόκιο (5% με 6%) αυξάνεται και η διάρκεια αποπληρωμής στα 10 ή 15 χρόνια, οπότε η μηνιαία δόση μειώνεται αισθητά.

Παράδειγμα:

Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης έχει ένα καταναλωτικό ύψους 18.000 ευρώ, 8ετούς διάρκειας με επιτόκιο 13% (δόση 380 ευρώ τον μήνα) και τέσσερις πιστωτικές κάρτες με συνολικά πιστωτικά όρια 16.000 ευρώ, που όμως έχουν υπέρβαση του ορίου και το ποσό έχει αυξηθεί στα 20.000 ευρώ με αποτέλεσμα να βαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Η μία κάρτα βρίσκεται σε οριστική καθυστέρηση και οι υπόλοιπες σε προσωρινή. Με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να πρέπει να καταβάλλει περί τα 600 ευρώ κάθε μήνα για δόσεις, που όμως στην πλειονότητα καλύπτουν μόνο τόκους και υπερβάσεις. Αν τα «πακετάρει» όλα και υπάρχει προσημείωση ακινήτου, το συνολικό χρέος γίνεται ένα δάνειο 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο 5% και δόση 400 ευρώ τον μήνα.

Στεγαστικά-Μείωση επιτοκίου στο 3%-3,5%. Αποπληρωμή και στα 40 χρόνια

Στα στεγαστικά δάνεια η πλέον διαδεδομένη ρύθμιση είναι η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σε συνδυασμό με «κούρεμα» του επιτοκίου.

Η μείωση εφαρμόζεται κυρίως σε δάνεια που χορηγήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ήταν σταθερού επιτοκίου, το ύψος του οποίου ήταν της τάξης του 5% και 6%. Οι τράπεζες λοιπόν αλλάζουν αυτές τις συμβάσεις, χωρίς να επιβάλλουν «ποινή» στον δανειολήπτη και το νέο επιτόκιο μειώνεται στο 3% με 3,5%.

Παράλληλα αυξάνουν τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου και στα 40 χρόνια (σε πολλές περιπτώσεις ανεξάρτητα από την ηλικία του δανειολήπτη).

Περίοδος χάριτος

Περίοδο χάριτος με καταβολή τόκων ή μέρους των τόκων δίδεται και στους δανειολήπτες που εξακολουθούν να εργάζονται, αρκεί να αποδείξουν -με την προσκόμιση του αποδεικτικού της μισθοδοσίας τους- ότι τα εισοδήματά τους έχουν υποστεί σημαντική μείωση.

Με τις λύσεις αυτές στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερα δάνεια να καταστούν και πάλι ενήμερα, ενώ το ύψος της δόσης διαμορφώνεται σε επίπεδα που δεν υπερβαίνουν το ύψος του ενοικίου για αντίστοιχης αξίας οίκημα.

Επιχειρηματικά-Δυνατότητα ρύθμισης με «κλειδί» την προσημείωση

Στα επιχειρηματικά δάνεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα υψηλά επιτόκια, αλλά και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν δάνεια σε περισσότερες από μία τράπεζες. Τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων φτάνουν το 8% ή και το 10%, είναι δηλαδή απαγορευτικά για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες στενάζουν σήμερα από την έλλειψη ρευστότητας.

Στα επιχειρηματικά λοιπόν δάνεια οι τράπεζες αναζητούν μία πιο δραστική λύση, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ανασάνουν και να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας. Στη λογική αυτή κινείται η πρόσφατη πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς που ανακοίνωσε τον μετασχηματισμό της Γενικής Τράπεζας σε επενδυτική τράπεζα που θα αναλάβει και την αναδιάρθρωση «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων.

Πάντως και εδώ η προσημείωση είναι το «κλειδί» που εξασφαλίζει σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα ρύθμισης των δανείων τους. Μάλιστα σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι τράπεζες προχωρούν ακόμα και σε «κούρεμα» -της τάξης του 15% με 20%- της οφειλής. Παράλληλα μειώνουν ακόμα και στο μισό το επιτόκιο, προσφέροντας τη δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων σε συνδυασμό με επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.

Κούρεμα επιχειρηματικών δανείων-Χαρίζεται έως 20% με προϋποθέσεις

Σε ορισμένες -προς το παρόν- περιπτώσεις οι τράπεζες προχωρούν ακόμα και σε «κούρεμα» της οφειλής επιχειρηματικού δανείου. Βέβαια αυτό το «κούρεμα» δεν υπερβαίνει το 15% με 20% της οφειλής.

Δηλαδή, εάν ο πελάτης οφείλει π.χ. 100 ευρώ σε κεφάλαιο και έχουν συσσωρευτεί και ληξιπρόθεσμοι τόκοι 50 ευρώ, σε ορισμένες περιπτώσεις δέχονται τη διαγραφή ενός μέρους των τόκων, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο θα ανακεφαλαιοποιηθεί.

Συνήθως τα ποσά αυτά είναι μικρά και διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος της οφειλής και το διάστημα που το προϊόν βρίσκεται σε καθυστέρηση. Κατά μέσον όρο το ποσό αυτό για μία οφειλή της τάξης των 5.000 σε πιστωτική κάρτα δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι την πολιτική αυτή οι τράπεζες προς το παρόν την εφαρμόζουν μόνο σε χρέη από πιστωτικές κάρτες. Και αυτό επειδή έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των πιστωτικών καρτών που δεν πληρώνονται. Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι καθυστερήσεις (για 90 μέρες) ξεπερνούν το 55%. Ομως, το ποσοστό των πιστωτικών καρτών που βρίσκονται σε καθυστέρηση από 2 έως 3 μήνες είναι πολύ μεγαλύτερο και προσεγγίζει το 75%.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι ενδεχομένως να υπάρξει «κούρεμα» σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, όχι όμως νωρίτερα από τις αρχές του 2015 και θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ενήμερα δάνεια.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr