Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κομοτηνή

26 Μαΐου 202410:29

* Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις *.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομιασ Ροδόπης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 16,34, 52 §2, 104 και 109 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4530/2018 και ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 52 του Ν. 4313/2014.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 *Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα*, όπως ισχύει.
 4. Το άρθρο 420 του Π.Κ.
 5. Η υπ’ αριθ. 358/2023 από 20-12-2023 απόφαση του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: ΡΒΞ0ΩΛΟ-Κ5Γ) έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης στο πλαίσιο του έργου «FTTH AK ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β΄ ΦΑΣΗ».
 6. Η από 21-05-2024 αίτηση της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»
 7. Οι υπ’ αριθ. 4590/24/1056804 από 23-05-2024 και υπ’ αριθ. 4590/24/204652 από 31-01-2024 αναφορές του Τ.Τ. Κομοτηνής και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήματα οδών της πόλης της Κομοτηνής κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών επέκτασης του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνίων (κατασκευή Μ/Τ & Μ/Σ) στον Δήμο Κομοτηνής.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

 1. Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης, την έκτακτη και προσωρινή τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.», σύμφωνα και με την συνημμένη στο ανωτέρω υποστοιχείο -5- κυκλοφοριακής μελέτης, ως ακολούθως:

α. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΟΥΣ

 • ΟΔΟΣ Α’ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΌ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΕΩΣ Α’ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 2 ΤΜΗΜΑ Α72-Α73
 • ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΠΌ ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΜΗΜΑ Α107-Α108 ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ).
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ ΑΠΌ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ 2 ΤΜΗΜΑ Α130-Α130Α ΑΔΙΕΞΟΔΟ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΌ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5 ΕΩΣ ΛΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α60-Α58.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΜΗΜΑ Α59-Α58.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΌ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 3 ΤΜΗΜΑ Α55- Α54Α.
 • ΟΔΟΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ 10 ΤΜΗΜΑ Α15-Α16.
 • ΟΔΟΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ ΑΠΌ ΣΕΦΕΡΗ ΕΩΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ 12 ΤΜΗΜΑ Α6-Α7.
 • ΟΔΟΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ ΑΠΌ ΟΡΦΕΩΣ ΕΩΣ ΣΕΦΕΡΗ ΤΜΗΜΑ Α2-Α3.
 • ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΟΥΚΟΠΟΛΟΥ ΑΠΌ ΣΤΟΥΚΟΠΟΛΟΥ ΕΩΣ ΣΤΟΥΚΟΠΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α5-Α5Α ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ).
 • ΟΔΟΣ ΣΕΦΕΡΗ ΑΠΌ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α5-Α8.
 • ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΚΟΠΟΛΟΥ ΑΠΌ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟΥΚΟΠΟΛΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α44- Α45.

 

Η Κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς της περιοχής.

β. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΤΕΝΩΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΟΥΣ

 • ΟΔΟΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΕΩΣ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α98-Α96Α.
 • ΟΔΟΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΌ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΩΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΤΜΗΜΑ Α99-Α98.
 • ΟΔΟΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΌ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΩΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ Α99-Α105.
 • ΟΔΟΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΦΙΛΗΜOΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Α168-Α165Α.
 • ΟΔΟΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΜΗΜΑ Α165-Α164.
 • ΟΔΟΣ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΌ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 5 ΕΩΣ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α102-Α103.
 • ΟΔΟΣ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΌ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 17 ΕΩΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΤΜΗΜΑ Α95-Α94.
 • ΟΔΟΣ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΌ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 10 ΤΜΗΜΑ Α89-Α90.
 • ΟΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ ΕΩΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α134-Α135.
 • ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΌ ΡΗΣΟΥ ΕΩΣ ΖΑΪΜΗ ΤΜΗΜΑ Α188-Α190Β.
 • ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2 ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΜΗΜΑ Α191- Α192.
 • ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΌ ΡΗΣΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 17 ΤΜΗΜΑ Α189Α-Α189.
 • ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 24-26 ΤΜΗΜΑ Α160- Α159.
 • ΟΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Α142- Α143.
 • ΟΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΩΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Α141-Α142.
 • ΟΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΠΌ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΜΗΜΑ Α140-Α141.
 • ΟΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΠΌ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ Α138-Α140.
 • ΟΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΠΌ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΩΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α99- Α144.
 • ΟΔΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΑΠΌ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΩΣ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΤΜΗΜΑ Α144- Α138.
 • ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΠΌ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 36 ΕΩΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α250-Α251.
 • ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΠΌ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ Α261-Α253.
 • ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΠΌ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Α210-Α211.
 • ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΠΌ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 14 ΤΜΗΜΑ Α212-Α214.
 • ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΠΌ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 18 ΤΜΗΜΑ Α265-Α264.
 • ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΑ 23 ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ Α153-Α151.
 • ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΠΌ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΤΜΗΜΑ Α203-Α204.
 • ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΠΌ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΒΑΜΒΑΚΑ 5 ΤΜΗΜΑ Α208-Α209.
 • ΟΔΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΑΠΌ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ ΕΩΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 3 ΤΜΗΜΑ Α132-Α131.
 • ΟΔΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΑΠΌ ΒΛΑΜΙΔΗ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ ΤΜΗΜΑ Α125-Α130.
 • ΟΔΟΣ ΒΛΑΜΙΔΗ ΑΠΌ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΤΜΗΜΑ Α125-Α124.
 • ΟΔΟΣ ΒΛΑΜΙΔΗ ΑΠΌ ΒΛΑΜΙΔΗ 8 ΕΩΣ ΒΛΑΜΙΔΗ 1 ΤΜΗΜΑ Α127-Α128.
 • ΟΔΟΣ ΒΛΑΜΙΔΗ ΑΠΌ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΒΛΑΜΙΔΗ 9 ΤΜΗΜΑ Α112-Α113.
 • ΟΔΟΣ ΒΛΑΜΙΔΗ ΑΠΌ ΒΛΑΜΙΔΗ ΕΩΣ ΒΛΑΜΙΔΗ ΤΜΗΜΑ Α125-Α126.
 • ΟΔΟΣ ΒΛΑΜΙΔΗ ΑΠΌ ΒΛΑΜΙΔΗ ΕΩΣ ΒΛΑΜΙΔΗ 8 ΤΜΗΜΑ Α126-Α127.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ ΤΜΗΜΑ Α13-Α14.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ ΤΜΗΜΑ Α17-Α14.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΕΩΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 ΤΜΗΜΑ Α21-Α17.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΌ ΟΡΦΕΩΣ ΕΩΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ Α22-Α21.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20 ΤΜΗΜΑ Α70-Α71.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 32 ΤΜΗΜΑ Α66-Α65.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑ Α85-Α88.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 9 ΤΜΗΜΑ Α81- Α82.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ 58-60 ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6 ΤΜΗΜΑ Α156-Α150Α.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ 28 ΕΩΣ ΥΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α168-Α169.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΠΌ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΩΣ ΥΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α168-Α168Α.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΠΌ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΩΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ Α164-Α160.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΜΗΜΑ Α58-Α57.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΠΌ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ 53-57 ΤΜΗΜΑ Α158-Α157.
 • ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΠΌ ΥΔΡΑΣ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ 23 ΤΜΗΜΑ Α169-Α170.
 • ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΜΙΔΗ ΑΠΌ ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΜΙΔΗ 18 ΤΜΗΜΑ Α114-Α117.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 11 ΤΜΗΜΑ Α25-Α28 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 15μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΩΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Α51-Α47 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 15μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12 ΤΜΗΜΑ Α19-Α20 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 15μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 27 ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΜΗΜΑ Α182-Α183Α Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 22μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α183-Α184 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 22μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 56 ΤΜΗΜΑ Α178-Α179 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 22μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 52-54 ΤΜΗΜΑ Α57Α-Α57 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 15μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 4 ΤΜΗΜΑ Α23-Α24 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 15μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 44-46 ΤΜΗΜΑ Α55-Α56 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 15μ.
 • ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 31 ΕΩΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ ΤΜΗΜΑ Α184-Α39 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 22μ.
 • ΟΔΟΣ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 7-9 ΤΜΗΜΑ Α99-Α104
 • ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ ΑΠΌ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΕΩΣ ΛΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α62-Α61
 • ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ ΑΠΌ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Α62-Α65
 • ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ 3 ΤΜΗΜΑ Α65-Α65Α
 • ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ ΑΠΌ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ 3 ΕΩΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ 1 ΤΜΗΜΑ Α65Α-Α65Β
 • ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΌ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΤΜΗΜΑ Α84-Α91
 • ΟΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΕΩΣ Μ. ΣΑΧΑΡΙΔΗ ΤΜΗΜΑ Α135-Α136
 • ΟΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΕΩΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΥ 2-8 ΤΜΗΜΑ Α129- Α129Α
 • ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΑΠΌ ΚΑΡΑΣΣΟ ΕΩΣ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α93-Α94
 • ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΑΠΌ ΚΑΡΑΣΣΟ ΕΩΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΤΜΗΜΑ Α93-Α96
 • ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΑΠΌ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ Α244-Α237
 • ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΑΠΌ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΙΚΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α220-Α219
 • ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΑΠΌ ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΥ ΕΩΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Α221-Α220
 • ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΑΠΌ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 20 ΤΜΗΜΑ Α225-Α225Α
 • ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΑΠΌ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΤΜΗΜΑ Α219-Α225
 • ΟΔΟΣ ΚΙΟΥ ΑΠΌ ΚΙΟΥ 2 ΕΩΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Α217-Α216Α
 • ΟΔΟΣ ΚΙΟΥ ΑΠΌ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α223-Α222
 • ΟΔΟΣ ΚΙΟΥ ΑΠΌ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΚΙΟΥ 12 ΤΜΗΜΑ Α241-Α242
 • ΟΔΟΣ ΚΙΟΥ ΑΠΌ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΚΙΟΥ 16 ΤΜΗΜΑ Α239-Α240
 • ΟΔΟΣ ΚΙΟΥ ΑΠΌ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΙΟΥ 10 ΤΜΗΜΑ Α217Α-Α217Β
 • ΟΔΟΣ ΚΙΟΥ ΑΠΌ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΚΙΟΥ 4 ΤΜΗΜΑ Α226-Α226Α
 • ΟΔΟΣ ΚΙΟΥ ΑΠΌ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Α217-Α216
 • ΟΔΟΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ 2 ΤΜΗΜΑ Α14-Α15
 • ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΟΥ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΜΠΕΝΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ Α121Α-Α121Β
 • ΟΔΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6 ΤΜΗΜΑ Α97-Α974
 • ΟΔΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΌ ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΩΣ ΒΛΑΜΙΔΗ ΤΜΗΜΑ Α111-Α112
 • ΟΔΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΌ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8 ΤΜΗΜΑ Α111-Α110
 • ΟΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΦΙΛΗΜOΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Α150-Α121
 • ΟΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΠΌ ΒΛΑΜΙΔΗ ΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΤΜΗΜΑ Α124-Α123
 • ΟΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΠΌ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΩΣ ΦΙΛΗΜOΝΟΣ 26 ΤΜΗΜΑ Α123- Α122
 • ΟΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΠΌ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΩΣ ΦΙΛΗΜOΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Α122-Α121
 • ΟΔΟΣ Μ. Μ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΑΠΌ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ Μ. Μ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 26 ΤΜΗΜΑ Α30-Α29
 • ΟΔΟΣ Μ. ΣΑΧΑΡΙΔΗ ΑΠΌ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΥ ΕΩΣ Μ. ΣΑΧΑΡΙΔΗ ΤΜΗΜΑ Α136-Α136Α
 • ΟΔΟΣ Μ. ΣΑΧΑΡΙΔΗ ΑΠΌ Μ. ΣΑΧΑΡΙΔΗ 7 ΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ Α133Α-Α133Β
 • ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΌ ΟΡΦΕΩΣ ΕΩΣ Μ. Μ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α23-Α30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 20μ.
 • ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΌ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16-20 ΕΩΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α32-Α31
 • ΟΔΟΣ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΌ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ΕΩΣ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 2 ΤΜΗΜΑ Α90- Α92
 • ΟΔΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΕΩΣ ΑΝΘΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α145-Α146 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 20μ.
 • ΟΔΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΠΌ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΕΩΣ ΑΝΘΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A144-A145 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 20μ.
 • ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 66 ΤΜΗΜΑ Α152-Α155
 • ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5 ΤΜΗΜΑ Α197-Α198
 • ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 24 ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 20 ΤΜΗΜΑ Α182-Α181
 • OΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Α182-Α192
 • ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 20 ΤΜΗΜΑ Α180-Α181
 • OΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 20 ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α180- Α178
 • ΟΔΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΌ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΜΗΜΑ Α192- Α193
 • ΟΔΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΌ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 43 ΤΜΗΜΑ Α248- Α237
 • ΟΔΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΌ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 40 ΕΩΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 36 ΤΜΗΜΑ Α249-Α250
 • ΟΔΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΌ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 43 ΕΩΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 40 ΤΜΗΜΑ Α248-Α249
 • ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΠΌ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 15 ΤΜΗΜΑ Α34- Α35
 • ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α18-Α19
 • ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΠΌ ΟΡΦΕΩΣ ΕΩΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4 ΤΜΗΜΑ Α4-Α5Α
 • ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 8 ΤΜΗΜΑ Α26-Α27
 • ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 4 ΤΜΗΜΑ Α51-Α52
 • ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ ΑΠΌ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 4 ΕΩΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 7-11 ΤΜΗΜΑ Α53-Α52
 • ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ ΑΠΌ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ 1-5 ΕΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α55- Α64
 • ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΌ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 55 ΤΜΗΜΑ Α244-Α245
 • ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΌ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΕΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 30 ΤΜΗΜΑ Α258-Α257Α
 • ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΌ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 30 ΕΩΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28 ΤΜΗΜΑ Α257-Α257Α
 • ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΌ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΕΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 53 ΤΜΗΜΑ Α232-Α231
 • ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΌ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 43 ΤΜΗΜΑ Α257-Α260
 • ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25 ΤΜΗΜΑ Α152Β-Α152Α
 • ΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α196-Α197
 • ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 2 ΤΜΗΜΑ Α49-Α50
 • ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΌ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 67 ΤΜΗΜΑ Α237-Α237Α
 • ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΌ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 7 ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 67 ΤΜΗΜΑ Α237Α-Α150Γ
 • ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΌ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6 ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9 ΤΜΗΜΑ Α150-Α150Β
 • ΟΔΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ 4 ΤΜΗΜΑ Α121Γ-Α121Δ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 24μ.
 • ΟΔΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΌ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ Α138-Α139 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 24μ.
 • ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ΑΠΌ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 2 ΕΩΣ ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α100- Α101
 • ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ΑΠΌ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΕΩΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 3 ΤΜΗΜΑ Α93-Α90
 • ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ ΑΠΌ ΟΡΦΕΩΣ 24 ΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1-Α30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 15μ.
 • ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΌ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΤΜΗΜΑ Α32- Α34
 • ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΌ ΤΣΑΝΑΚΛΗ ΕΩΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΤΜΗΜΑ Α40-Α41
 • ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΠΌ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΩΣ ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Α251-Α252
 • ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Α70-Α75Α
 • ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΛΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α76-Α167
 • ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΜΗΜΑ Α164-Α182
 • ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΦΕΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α105-Α106
 • ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΌ ΚΟΥΛΟΥΔΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α13Α-Α12
 • ΟΔΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ ΑΠΌ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ 12 ΤΜΗΜΑ Α40- Α42
 • ΟΔΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α39- Α40
 • ΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΠΌ ΥΔΡΑΣ 27-29 ΕΩΣ ΥΔΡΑΣ 10 ΤΜΗΜΑ Α171-Α172
 • ΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΩΣ ΥΔΡΑΣ 23-25 ΤΜΗΜΑ Α176-Α176Α
 • ΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΤΜΗΜΑ Α177-Α175
 • ΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΥΔΡΑΣ 27-29 ΤΜΗΜΑ Α169-Α171
 • ΟΔΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΠΌ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΩΣ ΥΔΡΑΣ 13 ΤΜΗΜΑ Α175-Α175
 • .ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΌ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 48 ΤΜΗΜΑ Α207-Α210Α Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 40μ.
 • ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΌ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α206-Α207 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 40μ.
 • ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΙΚΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΕΟΠΥΥ) ΤΜΗΜΑ Α200-Α201 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 40μ.
 • ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΩΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α207-Α208 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 40μ.
 • ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΌ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α223-Α224 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 40μ.
 • ΟΔΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 2 ΤΜΗΜΑ Α200-Α200Α Ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΗΣΙΔΑ,ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 40μ.
 • ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ ΑΠΌ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΜΙΔΗ ΤΜΗΜΑ Α106-Α114
 • ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΩΣ ΦΙΛΗΜOΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Α163-Α160
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΠΌ ΥΔΡΑΣ ΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 12 ΤΜΗΜΑ Α172-Α173
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΠΌ ΥΔΡΑΣ ΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ 2-4 ΤΜΗΜΑ Α175-Α174
 • ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ ΑΠΌ ΑΝΤΩΝΗ ΡΩΣΣΙΔΗ ΕΩΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Α137- Α136
 • ΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ ΑΠΌ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ Α134-Α132
 • ΟΔΟΣ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΌ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΩΣ 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 9 ΤΜΗΜΑ A90A-A90B

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο κάθε φορά μέρος του οδοστρώματος (δεξιό ή αριστερό), το οποίο θα διαθέτει ελάχιστο πλάτος 2,75 και 3,25 μέτρα όπου διέρχονται λεωφορεία σε οδό μονής κατεύθυνσης και 5,5 μέτρα σε οδό διπλής κατεύθυνσης (2,75 μέτρα και 3,25 μέτρα όπου διέρχονται λεωφορεία για κάθε ρεύμα πορείας). Τα συγκεκριμένα κάθε φορά ελευθέρα μέρη του οδοστρώματος αναγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

γ. ΕΝΑΛΛΑΞ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΟΥΣ

 • ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΌ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54 ΤΜΗΜΑ Α235-Α236 ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ).
 • ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΠΌ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΕΩΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α201- Α202 ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ)
 • ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΦΕΙΔΙΟΥ ΑΠΌ ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΩΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΦΕΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α161-Α162
 • ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΥ ΑΠΌ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ A222-A221
 • ΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΌ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 42-44 ΤΜΗΜΑ Α69-Α74
 • ΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΌ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α62-Α69
 • ΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΌ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12-14 ΕΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 11-13 ΤΜΗΜΑ Α63-Α62
 • ΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΌ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ ΕΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12-14 ΤΜΗΜΑ Α64-Α63
 • ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ ΑΠΌ ΑΝΘΕΩΝ 1 ΕΩΣ ΑΝΘΕΩΝ 19 ΤΜΗΜΑ Α149-Α150 ΑΔΙΕΞΟΔΟ
 • ΟΔΟΣ ΑΝΘΕΩΝ ΑΠΌ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΝΘΕΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ Α147-Α149
 • ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΠΌ ΑΝΘΕΩΝ ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΜΗΜΑ Α146-Α146Α ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ)
 • ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΠΌ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 17 ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΜΗΜΑ Α246-Α247 ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ)
 • ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 18 ΤΜΗΜΑ Α119-Α120 ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ)
 • ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΠΌ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΜΗΜΑ Α37-Α38 ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ)
 • ΟΔΟΣ Β’ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΌ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΕΩΣ Β’ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 4 ΤΜΗΜΑ Α68-Α67 ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ)
 • ΟΔΟΣ ΒΙΖΥΗΣ ΑΠΌ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΩΣ ΒΙΖΥΗΣ 18 ΤΜΗΜΑ Α190-Α190Γ
 • ΟΔΟΣ ΒΙΖΥΗΣ ΑΠΌ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΩΣ ΒΙΖΥΗΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α190-Α190Α
 • ΟΔΟΣ ΒΙΖΥΗΣ ΑΠΌ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΩΣ ΒΙΖΥΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ Α186-Α186Α
 • ΟΔΟΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΑΠΌ ΑΝΘΕΩΝ ΕΩΣ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 12-16 ΤΜΗΜΑ Α147-Α148 ΑΔΙΕΞΟΔΟ
 • ΟΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΌ ΚΙΟΥ ΕΩΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α220Α-Α220
 • ΟΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΌ ΕΒΡΟΥ 22 ΕΩΣ ΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α213-Α216
 • ΟΔΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α205-Α199
 • ΟΔΟΣ ΖΑΪΜΗ ΑΠΌ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΩΣ ΖΑΪΜΗ 8 ΤΜΗΜΑ Α185-Α185Α
 • ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α47-Α48
 • ΟΔΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ ΑΠΌ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α218-Α219
 • ΟΔΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ ΑΠΌ ΙΚΟΝΙΟΥ 22 ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α266-Α270
 • ΟΔΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΙΚΟΝΙΟΥ 22 ΤΜΗΜΑ Α194-Α194Α
 • ΟΔΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ ΑΠΌ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ A193-A194
 • ΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 7 ΤΜΗΜΑ Α227-Α229
 • ΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ Α231-Α234
 • ΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 3 ΤΜΗΜΑ Α215-Α215Α
 • ΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΙΑΟΥΛΗ 41 ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΤΜΗΜΑ Α227-Α228
 • ΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 49 ΤΜΗΜΑ Α231-Α230
 • ΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 12 ΤΜΗΜΑ Α215-Α215Β
 • ΟΔΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΚΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α224-Α224Α
 • ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΡΑΣΣΟ 6-10 ΤΜΗΜΑ Α77Β-Α77Α
 • ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ 19 ΕΩΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΤΜΗΜΑ Α77-Α93 ΑΔΙΕΞΟΔΟ
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΤΜΗΜΑ Α165-Α165Α
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ 13-17 ΕΩΣ ΛΥΣΙΟΥ 5 ΤΜΗΜΑ Α78-Α79
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ 6-8 ΕΩΣ ΛΥΣΙΟΥ 13-17 ΤΜΗΜΑ Α77Β-Α78
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΩΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑ Α59Α61
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ 19 ΕΩΣ ΚΑΡΑΣΣΟ ΤΜΗΜΑ Α76-Α77
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ 14Α ΕΩΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ Α75Α-Α75Β
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ ΛΥΣΙΟΥ 23 ΕΩΣ ΛΥΣΙΟΥ 19 ΤΜΗΜΑ Α75-Α76
 • ΟΔΟΣ ΛΥΣΙΟΥ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΛΥΣΙΟΥ 1-1Α ΤΜΗΜΑ Α166-Α166Α
 • ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΌ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α225-Α227
 • ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΌ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 37 ΤΜΗΜΑ Α261-Α263
 • ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΌ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 22 ΤΜΗΜΑ Α262-Α261
 • ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΌ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 14 ΤΜΗΜΑ Α268-Α269
 • ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΌ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΜΗΜΑ Α195-Α196
 • ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 6-8 ΤΜΗΜΑ Α86-Α87 ΑΔΙΕΞΟΔΟ
 • ΟΔΟΣ ΡΗΣΟΥ ΑΠΌ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Α187-Α188
 • ΟΔΟΣ ΡΗΣΟΥ ΑΠΌ ΡΗΣΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΜΗΜΑ Α188-Α189
 • ΟΔΟΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΑΠΌ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΩΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ 23 ΤΜΗΜΑ Α258-Α259
 • ΟΔΟΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΑΠΌ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α206-Α268
 • ΟΔΟΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΑΠΌ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΜΗΜΑ Α253Α- Α253Β
 • ΟΔΟΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΑΠΌ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α256Α-Α256Β
 • ΟΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΑΠΌ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΕΩΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑ Α196- Α200
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΌ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ Α121-Α121Γ
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 15 ΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΤΜΗΜΑ Α121-Α118
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 16 ΤΜΗΜΑ Α96Α-Α96Β
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΌ 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Α80Α-Α81
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 2 ΕΩΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Α83Α-Α83Β ΑΔΙΕΞΟΔΟ
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΌ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 17 ΕΩΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 2 ΤΜΗΜΑ Α83-Α83Α ΑΔΙΕΞΟΔΟ
 • ΟΔΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ ΑΠΌ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ 17 ΤΜΗΜΑ Α81-Α83 ΑΔΙΕΞΟΔΟ
 • ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΌ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 33 ΤΜΗΜΑ Α238-Α243
 • ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΌ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 29 ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 ΤΜΗΜΑ Α255-Α256
 • ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΌ ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΩΣ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α253Β-Α256Γ

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ, πάντα με την βοήθεια σημαιοφόρων από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους 2,75 μέτρα και 3,25 μέτρα όπου διέρχονται λεωφορεία για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας και με τη χρήση κατάλληλης φωτεινής σήμανσης σε περίπτωση που οι εργασίες υπερβαίνουν τα πενήντα (50) μέτρα. Τα συγκεκριμένα κάθε φορά ελεύθερα μέρη του οδοστρώματος αναγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

δ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΟΙ – ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΣΤΟΙΧΕΙΟ -5- ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κατά περίπτωση με στένωση της οδού, είτε με ολικό αποκλεισμό, για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, είτε με εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων.  

 

 1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών στις διασταυρώσεις όλων των οδών θα εξασφαλίζεται κάθε φορά ελεύθερο μέρος στο οδόστρωμα με πλάτος 2,75μ. και 3,25μ. όπου διέρχονται λεωφορεία ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των οχημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών (διασταυρώσεις) θα διεξάγεται με την βοήθεια σηματωρών με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Εναλλάξ κυκλοφορία εκεί που το ελεύθερο μέρος για την κίνηση των οχημάτων είναι μικρότερο από 2,75μ. και 3,25μ. όπου διέρχονται λεωφορεία για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.
 • Με στένωση λωρίδας/δων με πλάτος 2,75μ. και 3,25μ. όπου διέρχονται λεωφορεία για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

 

 1. Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.» και εκπροσώπου αυτής κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ Στέφανου. Επιπλέον η διέλευση των πεζών και οχημάτων θα πραγματοποιείται με την βοήθεια σηματωρών, οι οποίοι θα βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις, για τη έγκαιρη προειδοποίηση και πληροφόρηση μείωσης της ταχύτητας τον οχημάτων που κινούνται στο εν λόγω οδικό δίκτυο και πλησιάζουν στην θέση διακοπή ή τροποποίησης της κυκλοφορίας.  
 2. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας. Μετά το πέρας αυτών θα απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και οι οδοί θα αποδίδονται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρές από ξένες ύλες και ασφαλείς για την κυκλοφορία των χρηστών.
 3. Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (25η Μαρτίου, 14η Μάϊου, 15η Αυγούστου κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Άρθρο 2ο

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν για χρονικό διάστημα από την Κυριακή 26-05-2024 έως και την Κυριακή 25-08-2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σε κατάλληλα σημεία των προαναφερόμενων οδών με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.» και εκπροσώπου αυτής κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ Στέφανου, η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
 3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.
 4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.

Αρθρογράφος