Περιφερειακή Σύνθεση: Χωρίς σχεδιασμό η διοίκηση Χρ. Μέτιου για την επανεκκίνηση της οικονομίας

26 Ιουνίου 202012:33

Είναι γεγονός, ότι η έλλειψη σχεδιασμού και διεκδίκησης από πλευράς της διοίκησης της περιφέρειάς μας, οδηγούν σε μία σειρά καίριων πληγμάτων εις βάρος της Αν. Μακεδονίας – Θράκης και των πολιτών της. Παραμένουμε η μόνη περιφέρεια χωρίς κάποιον περιφερειακό σχεδιασμό για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για την υποστήριξη αυτών που υπέστησαν τις βαρύτερες συνέπειες. Διαπιστώνουμε πως στα 40 μεγάλα έργα, προϋπολογισμού 6 δις, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μόνο ένα εξ αυτών αφορά την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο Περιφερειάρχης και η διοίκησή του επιλέγουν να συνεδριάσουν το Π.Σ. διαμέσου τηλεδιάσκεψης ενώ ήδη, ο ένας δήμος μετά τον άλλον συνεδριάζουν δια ζώσης αλλά και με προφυλάξεις τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως έχουν τη δυνατότητα να κάνουν.

Η διοίκηση της περιφέρειας και ο Περιφερειάρχης χρησιμοποιούν, ως πρόσχημα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού γιατί φοβούνται να αντιμετωπίσουν, δια ζώσης, τους συμβούλους και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Όπως φοβούνται να αντιμετωπίσουν και την πραγματικότητα. Έτσι επιλέγουν την τελευταία ημέρα του μήνα, τη συνεδρίαση με τη μορφή τηλεδιάσκεψης καθώς και αποκλειστικά  θέματα ημερήσιας διάταξης τα όποια σχεδόν στο σύνολό της πλειοψηφίας τους είναι τυπικές εγκρίσεις και εγκρίσεις Μ.Π. Επιπτώσεων.

Επιπλέον για ακόμα μια φορά η διοίκηση της περιφέρειας, ο Πρόεδρος του ΠΣ και ο Περιφερειάρχης ψεύδονται, καθώς ουδέποτε ήλθαν σε επικοινωνία με τους επικεφαλής των παρατάξεων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για την προσεχή τηλεδιάσκεψη.  Δυστυχώς, κι αυτός ο ψευδής χαρακτηρισμός τους χαρακτηρίζει.

Η Περιφερειακή Σύνθεση επιφυλάσσεται, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο να επιβάλει την συζήτηση των θεμάτων που έχουν αναπτυξιακό αντίκρισμα για την περιφέρεια και για τους πολίτες.

Η Περιφερειακή Σύνθεση δεν αρκείται στην μετριότητα! Δεν ταυτίζεται μαζί του! Διεκδικούμε, δυνατά, για τους πολίτες της Περιφέρειάς μας. Η ανάπτυξη της ΑΜΘ είναι η μόνη προτεραιότητά μας!

Αρθρογράφος