Ολοκλήρωση Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23»

10 Οκτωβρίου 202316:59

Την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23», η οποία διεξήχθη σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, με την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του Πολιτικού Τομέα.

Κατά την διεξαγωγή της «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23», η οποία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό την διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, δόθηκε έμφαση στην εξάσκηση του προσωπικού στην άμεση επέμβαση για ταχεία και αποφασιστική αντιμετώπιση καταστάσεων σε όλες τις διαστάσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης, σε ένα περιβάλλον έντονων μεταναστευτικών ροών, εκδήλωσης καταστάσεων υβριδικών απειλών/ασύμμετρων ενεργειών και θερμών σημειακών επεισοδίων μεγάλης έντασης.

Συγκεκριμένα, ως κύριοι σκοποί αυτής καθορίστηκαν:

● Η προσαρμογή της επιχειρησιακής σχεδίασης στην διαμορφούμενη από τις διεθνείς εξελίξεις κατάσταση στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της Χώρας μας, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα διδάγματα της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

● Η εξάσκηση στην σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Δόγμα Διακλαδικών Επιχειρήσεων.

● Η εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων και του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, καθώς και του αντίστοιχου Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ (ΣΣ/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ).

● Η προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ, των φορέων του Πολιτικού Τομέα και των Σωμάτων Ασφαλείας κατά την εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων.

Κατά την διάρκειά της συνεξετάστηκαν οι παρακάτω Ασκήσεις:

● ΤΑΜΣ «ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 23»
● ΤΑΜΣ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΝΕΣΤΟΣ/ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΓΟΡΓΩ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΑΝΤΑΙΟΣ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΕΡΜΗΣ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΑΣΠΙΔΑ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΥΔΑΣΠΗΣ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΧΙΜΑΙΡΑ»
● ΤΑΜΣ «ΦΟΡΜΙΩΝ – 23»
● ΤΑΜΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ»
● ΤΑΜΣ «ΠΥΘΩΝ ΙΙ»
● ΤΑΜΣ «ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΕΔΡΩΝ – 23»
● ΤΑΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ – 23»
● ΤΑΑΣ «ΣΙΚΙΝΟΣ – 23»
● ΤΑΑΣ «ΝΕΜΕΣΗ ΕΝΑ – 23»
● ΤΑΑΣ «ΚΕΠΑΚ»
● ΤΑΑΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ- 23»

Η Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23», μέσω της εξέτασης πλήθους σύνθετων και απαιτητικών σεναρίων συνέβαλε στην εξάσκηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στην σχεδίαση, στον συντονισμό και στην διεξαγωγή Διακλαδικών Επιχειρήσεων, προάγοντας συγχρόνως την συνέργεια και την διαλειτουργικότητα, τόσο μεταξύ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΔΕΠ, όσο και μεταξύ αυτών και των εμπλεκόμενων φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πολιτικού Τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διεξαγωγή των επιχειρήσεων σε όλες τις διαστάσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης (ξηρά, θάλασσα, αέρα, διάστημα και κυβερνοχώρο) τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν σε Εθνική Διακλαδική Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (ΤΟΜΑ) Marder 1A3 και Αναγνωρίσεως M – 1117, καθώς και τα Μαχητικά Αεροσκάφη (Α/Φ) RAFALE και F-16 VIPER, τα οποία ως πολλαπλασιαστές ισχύος προσδίδουν εξαιρετικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Κατά την διεξαγωγή της Άσκησης, εξετάστηκαν επίσης υπό την μορφή ΤΑΜΣ, Ειδικά Σχέδια που προβλέπουν την αντιμετώπιση υβριδικών και ασύμμετρων απειλών, Πυρηνικών – Βιολογικών – Χημικών (ΠΒΧ) περιστατικών, απειλών Κυβερνοχώρου, όπως επίσης και επεισόδια Έρευνας και Διάσωσης, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η μερική ενεργοποίηση ενός Τάγματος Κινητής Εφεδρείας (ΤΚΕ) στην περιοχή της Αττικής, για την εξάσκηση στην εφαρμογή των διαδικασιών και ενημέρωσης των επιστράτων στον τομέα της Πολιτικής Άμυνας.

Επιπλέον, κατά την Άσκηση εξετάστηκαν αντικείμενα που αφορούσαν στην δοκιμή και βελτίωση των Σχεδίων Επιστρατεύσεως και των διαδικασιών ένταξης των Επιστράτων, στον έλεγχο των ενεργειών ενεργοποίησης Μονάδων Εθνοφυλακής, στην αξιολόγηση των συστημάτων και διαδικασιών Διοίκησης και Ελέγχου των επιχειρήσεων, καθώς και στην εφαρμογή των διαδικασιών υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας και διεξαγωγής Επιχειρήσεων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ).

Ο υψηλός επαγγελματισμός και το ηθικό που επέδειξαν οι συμμετέχοντες κάθε επιπέδου σε όλες τις φάσεις της Άσκησης, όπως επίσης και η ρεαλιστική αντιμετώπιση των προσχεδιασμένων και έκτακτων επεισοδίων αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, οδήγησαν σε επιχειρησιακα διδάγματα και συμπεράσματα που αποτιμώνται ως απολύτως θετικά και επωφελή. Η δε χρησιμότητα αυτών των διδαγμάτων στην οργάνωση και διεξαγωγή ανάλογων μελλοντικών δραστηριοτήτων είναι αδιαμφισβήτητη.

Πέραν της συνεισφοράς σε επίπεδο εκπαίδευσης για το σύνολο του συμμετέχοντος προσωπικού, η επιτυχής διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23» που αποτελεί το επιστέγασμα των πολλών και πολυποίκιλων ετησίων δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, ανέδειξε συνολικά την αδιαμφισβήτητη ικανότητά τους να διαχειρίζονται πολύπλοκες και δυσχερείς καταστάσεις με σκοπό την αποτροπή, την εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της Χώρας.

Αρθρογράφος