Οδηγίες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΑΜΘ για τις ημέρες του Πάσχα

27 Απριλίου 201311:18

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενόψει των εορτών του Πάσχα και την αυξημένη ζήτηση και κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες αυτές , ενημερώνει τους καταναλωτές για τα εξής

Α. Όσον αφορά το κρέας και τα προϊόντα του.:
1.Τα ζώα που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος υπόκεινται υποχρεωτικά σε κτηνιατρικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής
2. Απαγορεύεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία η σφαγή ζώων εντός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την εμπορία του κρέατος τους.
3. Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία , όπου οι επίσημοι κτηνίατροι διενεργούν έλεγχους προ της σφαγής, κατά την διαδικασία της σφαγής και κρεοσκοπικό έλεγχο του παραγόμενου κρέατος.
4.Όλα τα σφάγια πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (σφραγίδα) ωοειδούς σχήματος και χρώματος λαμπρού κυανού (χρωστική Ε 133) για τα εντός Ευρωπαϊκής Κοινότητας και καστανού ( χρωστική Ε 155) για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
5. Επίσης πρέπει να φέρουν επισήμανση της χώρας προέλευσης των ζώων με σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος ( π.χ. ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , κ.λ.π.) και επισήμανση ως προς το είδος του σφάγιου ( π.χ. ΑΜΝΟΣ , ΕΡΙΦΙΟ κ.λ.π.).
6.Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας στο οποίο δεν έχουν διενεργηθεί οι παραπάνω έλεγχοι και το οποίο δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας.
7.Εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών ως προς την πώληση παραπροϊόντων σφάγιων (έντερα, συκωταριές) τα οποία θα πρέπει, εάν είναι νωπά, είτε να συνοδεύουν τα σφάγια είτε να εκτίθενται προς πώληση νωπά συσκευασμένα ή μη.
8.Τα κατεψυγμένα εντόσθια θα πρέπει να διατηρούνται και να προσφέρονται στον καταναλωτή κατεψυγμένα, ενώ απαγορεύεται να αποψύχονται και να διατίθενται ως νωπά. Επίσης όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενδείξεις στην συσκευασία τους (ημερομηνία παραγωγής , λήξης , επωνυμία παρασκευάστριας εταιρείας και σήμανση αναγνώρισης – σφραγίδα της εγκατάστασης παραγωγής τους ωοειδούς σχήματος).

Β. Όσον αφορά τα αυγά:
1. Όλα τα αυγά προς πώληση που διατίθενται στο εμπόριο θα πρέπει να φέρουν σήμανση με τον κωδικό του παραγωγού στην επιφάνειά τους. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από έναν αριθμό χαρακτηριστικού του τρόπου εκτροφής , τα γράμματα EL , τον κωδικό του νομού , και τον αύξοντα αριθμό του παραγωγού (π.χ. 3 EL 72041)
2. Τα αυγά πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται στην συσκευασία.
3. Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές του Νομού , στις οποίες πωλούνται αυγά χύμα πρέπει στο σημείο πώλησης να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού, ενώ ειδικά για παραγωγούς με περισσότερες των 50 ωοτόκων ορνίθων να υπάρχει και σήμανση με τoν κωδικό του παραγωγού.
4. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας καθορίζεται στις 28 ημέρες , ενώ αυτά πρέπει να παραδίδονται στον καταναλωτή εντός 21 ημερών το πολύ από την ωοτοκία.

“Η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ συστήνει σε όλους τους καταναλωτές, να είναι προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα οποία φέρουν ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας. Επίσης καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
Τέλος ενημερώνουμε πως οι έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά και με μεγαλύτερη ένταση.” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr