Ο Σύλλογος ΔΑΔΑΑ Ν. Ροδόπης εταίρος στο: SEA: Συνηγορία, Εποπτεία και Ενδυνάμωση Οικογενειών με μέλη με Αυτισμό.

9 Μαΐου 202408:41

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Γενικός στόχος του έργου αποτελεί η υποστήριξη ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους μέσω της ενημέρωσης για τα δικαιώματα τους και τον σχεδιασμό στρατηγικών για την διεκδίκησή τους.

Συχνά τα άτομα που είναι στο φάσμα και οι οικογένειες τους καλούνται να διεκπεραιώσουν διαδικασίες που είναι απαραίτητες (εξαίρεση από την στρατιωτική θητεία, φοίτηση τους σε κατάλληλα σχολικά πλαίσια, διεκδίκηση παροχών, χορήγηση θεραπειών).

Τα δικαιώματα και οι παροχές δεν γνωστοποιούνται ή οι οδηγίες δεν είναι ξεκάθαρες (η νομοθεσία τροποποιείται συχνά), δημιουργώντας επιπρόσθετο άγχος στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Το έργο στοχεύει στην εξατομικευμένη στήριξη των οικογενειών με τη λειτουργία γραφείου στήριξης, όπου κοινωνικός λειτουργός, εκπαιδευμένος στη νομοθεσία και παροχή συμβουλευτικής, θα στηρίζει τις οικογένειες μέσω προσωπικών ραντεβού, με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να εξυπηρετηθούν οικογένειες από όλη την Ελλάδα.

Σκοπό του έργου αποτελεί η στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους με την ενημέρωση των δικαιωμάτων τους και τον τρόπο διεκδίκησής τους (συμβουλευτική). Παράλληλα, η εποπτεία και καταγραφή παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους και των νόμων που τους αφορά και η συνηγορία για την βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ

Εναρκτήρια Εκδήλωση «SEA: Συνηγορία, Εποπτεία και Ενδυνάμωση Οικογενειών με μέλη με Αυτισμό»

Αρθρογράφος