Ο ΔΑΔΑΑ Ν. Ροδόπης φιλοξένησε στην Κομοτηνή την 5η διακρατική συνάντηση του ISEC – ADE

2 Απριλίου 202418:55

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Ο ΔΑΔΑΑ – Σύλλογος για Παιδιά και Ενήλικες με ΔΑΔ, Αυτισμό & Asperger Ν. Ροδόπης και το 2024 φιλοδοξεί να συμβάλει με τις δράσεις του και την ενεργό παρουσία στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης κι επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες.

Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε η 5η διακρατική συνάντηση στην Κομοτηνή των εταίρων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ ISEC–ADE που σκοπός του είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιακή εφαρμογή φιλική για χρήση από τους εκπαιδευτές και τα άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού.

Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ολοένα και περισσότερο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού και μπορεί να εκμεταλλευτεί τα οφέλη και τις ευκαιρίες του. Ωστόσο, πρέπει επίσης να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ενός ψηφιακού χάσματος όπου ορισμένα άτομα μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από άλλα. Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός των ατόμων με αναπηρίες σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε όλη την Ευρώπη επιδεινώθηκε.

Αυτός ο διαχωρισμός βιώνεται ιδιαίτερα από μαθητές με «αόρατες αναπηρίες», όπως ο αυτισμός, παρά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε μια χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα σε πολλές διεθνείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD).

Είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των αυτιστικών μαθητών να αντιμετωπίζονται επαρκώς κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το είδος της σχολικής τους εκπαίδευσης. Καθώς η ψηφιακή μάθηση έχει γίνει μια κρίσιμη σωτηρία για την εκπαίδευση, υπάρχει αυξανόμενη συνείδηση σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέλη ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων ειδικά για το επάγγελμά τους, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση και την καινοτομία της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, οι δάσκαλοι, οι ειδικοί παιδαγωγοί και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται με μαθητές με αυτισμό σε ψηφιακά περιβάλλοντα, χρειάζονται ειδικές δεξιότητες για τον αυτισμό, καθώς και εργαλεία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου προσβάσιμου για μαθητές με αυτισμό.

Οι εταίροι από το τριετές χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ISEC – ADE στοχεύουν να παρέχουν πλατφόρμα και εκπαίδευση στις χώρες τους για να διευκολύνουν την παράδοση ψηφιακών πόρων που έχουν σχεδιαστεί μέσω αλληλεπίδρασης και πληροφοριών από ομάδες εστίασης που αποτελούνται από Χρήστες, Γονείς και Εκπαιδευτικούς.

Η συνεργασία περιλαμβάνει μέλη από τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Για τρία έτη συνεργάζονται τοπικές ομάδες Γονέων και Εκπαίδευσης για να αναπτυχθούν, να δοκιμάσουν και να εκπαιδεύσουν τους ενδιαφερομένους προκειμένου να δημιουργηθεί μία προσβάσιμη ψηφιακή πλατφόρμα. Η ψηφιακή υποδομή/εργαλείο που θα παραχθεί θα είναι δωρεάν, ανοιχτής πρόσβασης, διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε εθνικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ή να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.

Το εργαλείο θα μπορεί να καλύψει διάφορους τομείς δυσκολιών για μαθητές με αυτισμό και νοητικές αναπηρίες: ακαδημαϊκές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά και επικοινωνία. Το εργαλείο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε κάθε χώρα-εταίρο και θα οριστικοποιηθεί με βάση τα σχόλια από την πιλοτική φάση. Συγκεκριμένα, αυτή η φάση θα περιλαμβάνει ανατροφοδότηση από όλους τους σχετικούς χρήστες/ενδιαφερομένους: δασκάλους και ειδικούς παιδαγωγούς, μαθητές με αυτισμό και άτομα στον κύκλο υποστήριξής τους (βοηθοί, γονείς, φροντιστές).

Το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και μεταφρασμένο στη μητρική γλώσσα των χωρών εταίρων και πολιτιστικά προσαρμοσμένο όπου ισχύει

Περισσότερα εδώ ISEC-ADE

Αρθρογράφος