Νέα ιστοσελίδα του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

15 Μαΐου 202209:59
Με ανανεωμένο σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και εμπλουτισμένο περιεχόμενο είναι πλέον η νέα ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.
Με τρόπο ολοκληρωμένο, διαυγή και φιλική προς τους χρήστες της, η ιστοσελίδα αποτελεί ένα δυναμικό κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας, λειτουργικό, εύχρηστο και φιλικό, με ολοκληρωμένο περιεχόμενο, χρήσιμες διασυνδέσεις και εφαρμογές.
Ο εμπλουτισμένος και ανανεωμένος διαδικτυακός τόπος του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, που είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με πρότυπα φιλικά σε άτομα με αναπηρία και με δυνατότητα πρόσβασης από tablet και smartphones ο επισκέπτης του έχει τη δυνατότητα να βρει αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή, τη λειτουργία και τις δράσεις του Δήμου, ανακοινώσεις, διαγωνισμούς και προκηρύξεις, πληροφορίες για θέματα καθημερινότητας και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και οδηγό του πολίτη με πληροφορίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση έκδοσης διαφόρων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
Ο σύνδεσμος της νέας ιστοσελίδας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών είναι ο εξής: https://www.maroneiasapes.gov.gr.

 

Αρθρογράφος