Νέα διοίκηση για το Σωματείο Κρεοπωλών Καταστηματαρχών Κομοτηνής και Περιφέρειας

18 Μαΐου 202114:30

Νέα Διοίκηση προέκυψε μετά από τις αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2021 στο Σωματείο Κρεοπωλών Καταστηματαρχών Κομοτηνής και Περιφερείας, ως κάτωθι

Πρόεδρος: Ιωαννίδης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος: Τρίχας Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας: Τρίχας Χρήστος, Ταμίας: Ντικμέ Σαντάτ, Σύμβουλοι: Βεργίδης Γεώργιος,  Ιωαννίδης Νεοκλής, Σμαραγδάς Γεώργιος

Εκ του Νέου ΔΣ του Σωματείου

Αρθρογράφος