Λεωνίδας Στάμος: Πρόστιμα στους Servicers για τα «Μάτια του Κόσμου»

5 Ιουλίου 202410:56
Γράφει η Έφη Βαλίλα

Με το δεδομένο ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου στα 2.000.000 ευρώ και τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, να δηλώνει εμφατικά ότι: «Η κυβέρνησή είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι οι εισπρακτικές εταιρείες θα λειτουργούν με σύννομο, υπεύθυνο και ηθικό τρόπο, απέναντι στους δανειολήπτες. Αθέμιτες πρακτικές και συμπεριφορές που προσβάλλουν τους πολίτες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές», διερευνούμε βαθύτερα τι ακριβώς ισχύει στο περιβάλλον των προστίμων.

Ταυτόχρονα διαβάζουμε σε Αθηναϊκά ΜΜΕ ότι με πρόστιμα «χάδι» τιμωρεί για άλλη μία φορά το Υπουργείο Ανάπτυξης τους Servicers που λειτουργούν ανεξέλεγκτα, χωρίς κανένα ουσιαστικό πλαίσιο και έλεγχο, χωρίς καμία κοινωνική ευαισθησία, χωρίς την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων που διέπουν τη διαδικασία διευθέτησης μίας οφειλής, κατά παράβαση κάθε κώδικα δεοντολογίας.

Έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω, συνομιλήσαμε από το «Kavala Portal» με τον κο Λεωνίδα Χ. Στάμο, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και βαθύ γνώστη μέσα από την πολύχρονή εμπειρία του σε ότι αφορά στις απαιτήσεις από κόκκινα δάνεια, αλλά και των δικαιωμάτων των Funds. 

Ο κος Στάμος, ερωτηθείς από εμάς επί των προστίμων που επιβλήθηκαν στους Servicers (Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) λεκτέα τα εξής:

«Οι Ε.Δ.Α.Δ.Π. (Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) οφείλουν να διατηρούν χωριστό τραπεζικό λογαριασμό υπέρ των αγοραστών πιστώσεων (δηλαδή υπέρ των Funds). Στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό πιστώνονται και φυλάσσονται όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από δανειολήπτες. Αυτά ορίζονται στον νέο νόμο 5072/2023 και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 – παράγραφος 2 – περίπτωση α.

Ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός είναι ανεκχώρητος και ακατάσχετος έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου και του δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και δεν υπάγεται στην πτωχευτική περιουσία σε περίπτωση πτώχευσης του διαχειριστή πιστώσεων (άρθρο 7 παρ.3 του νόμου 5072/2023).

Αφού όμως τα Funds δεν έχουν Α.Φ.Μ., προδήλως ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός είναι στο όνομα του Διαχειριστή (Servicer). Μπορούμε λοιπόν, με ασφάλεια, να πούμε ότι ένας -τουλάχιστον- τραπεζικός λογαριασμός των Servicers, είναι ακατάσχετος.

Συνεπώς τα πρόσφατα επιβληθέντα πρόστιμα σε αυτούς επεβλήθησαν «για τα μάτια του κόσμου» και μόνον…!!»

**Ευχαριστούμε θερμά τον κο Λεωνίδα Χ. Στάμο, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω για τις χρηστικές πληροφορίες σε ότι αφορά στους πολυσυζητημένους «Servicers». Μας γνωστοποίησε πολύ λακωνικά, εάν και κατά πόσο είναι εφικτό να αποδοθούν τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης!!  

Αρθρογράφος