Κ. Ιατρίδης: Πότε θ’ανεγερθεί μνημείο για τους Κομοτηναίους πεσόντες Αεροπόρους;

14 Δεκεμβρίου 202220:26
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
–Γιατί ο Δήμαρχος Κομοτηνής αρνείται την ανέγερση μνημείου πεσόντων Αεροπόρων στην Κομοτηνή , όταν υπάρχουν τρείς Ήρωες πεσόντες Αεροπόροι εν ώρα καθήκοντος από την Κομοτηνή?
Γιατί δεν υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 94/ 2019 που εγκρίνει την ανέγερση μνημείου , κατόπιν βέβαια προσωπικής μου επιστολής ?
— Γιατί παρά τις οχλήσεις μου και την υπόσχεση ότι θα την υλοποιήσει , δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα?
Κύριε Δήμαρχε σας θυμίζω ότι
Έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τιμούμε τους πεσόντες Ήρωες Αεροπόρους μας, που έδωσαν καθημερινά τη μάχη στο Αιγαίο. Η απόδοση τιμής σε Ηρωες , όπως οι πεσόντες Ροδοπίτες Αεροπόροι μας είναι μια οφειλόμενη διαχρονική επιταγή και χρέος μας!!!
–ΑΝΘΥΠΟΜΗΝΑΓΟΣ (Ι) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Περικλέους
–ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ (Ι)ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γρηγορίου
–ΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ (Ι) ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου

Αρθρογράφος