Υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα για την Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

19 Απριλίου 202418:10

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

To Συμβούλιο επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία.

Το Συμβούλιο αναθέτει στους Μόνιμους Αντιπροσώπους, σεβόμενο τις αρμοδιότητες των σχετικών θεσμικών οργάνων, να προωθήσει τις εργασίες σχετικά με τις συστάσεις της κοινής ανακοίνωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατά σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο, με την επιφύλαξη πρόσθετης καθοδήγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η εποικοδομητική δέσμευση της Τουρκίας θα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση των διαφόρων τομέων συνεργασίας που προσδιορίζονται στην κοινή ανακοίνωση, αναφέρουν τα συμπεράσματα.

Επανέναρξη και πρόοδος συνομιλιών για το Κυπριακό

Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επανέναρξη και την πρόοδο των συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας.

Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσηλωμένο σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση και το κεκτημένο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τον διορισμό της Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, με όλα τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει, καταλήγουν οι «27».

Ανακοίνωση ΥΠΕΞ  Τουρκίας σχετικά με τα πορίσματα της Συνόδου της ΕΕ για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

Η Τουρκία ανακοίνωσε ο συσχετισμός του Κυπριακού ζητήματος με την πρόοδο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή.

Γραπτή ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τα πορίσματα της Ειδικής Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17-18 Απριλίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αποφάσεις σχετικά με την Τουρκία που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής στην πρωτεύουσα του Βελγίου τις Βρυξέλλες, αποτελούν νέο παράδειγμα έλλειψης στρατηγικού οράματος της ΕΕ σχετικά με την Τουρκία και σημειώνεται ότι στα πορίσματα της συνόδου τονίζεται ότι η ανάπτυξη σχέσεων με την Τουρκία με στόχο τη συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ε.Ε.

Στην ανακοίνωση σημειώθηκε δε ότι η αποτυχία στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων σχετικά με τις συστάσεις στο κοινό ανακοινωθέν για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας που ετοιμάστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατο Εκπρόσωπο για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας Ζοσέπ Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια σοβαρή ασυνέπεια.

« Ο συσχετισμός του Κυπριακού με την πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από την πλευρά. Πρέπει να εγκαταλειφθεί η αντίληψη που ανάγει τις πολύπλευρες σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ στο Κυπριακό ζήτημα. Μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στο Κυπριακό ή στα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα».

Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι η υποψήφια χώρα Τουρκία διατηρεί την αποφασιστικότητά της όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και σημειώθηκε: «Ωστόσο, απορρίπτουμε τον περιορισμό της συνεργασίας μας σε ορισμένους τομείς με επιλεκτική αντίληψη. Θα εξετάσουμε τον διάλογό μας με την ΕΕ στο πλαίσιο αμοιβαιότητας, ανάλογα με την ταχύτητα, το επίπεδο και το εύρος των βημάτων της ΕΕ προς την Τουρκία την προσεχή περίοδο».

Αρθρογράφος