Οι συνταξιοδοτηθέντες μουφτήδες καταγγέλουν συναλλαγή Κυβέρνησης-Αγκυρας και προσφεύγουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια!

15 Σεπτεμβρίου 201810:22

Οι συνταξιοδοτηθέντες Μουφτήδες Ξάνθης (Σινίκογλου) και Κομοτηνής (Μέτσο Τζεμαλή) κατέφυγαν στο ΣτΕ και στην Ευρωπαική Ένωση για την καθαίρεσή τους! Με κοινό δελτίο τύπου που το υπογράφουν μάλιστα ως Μουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης, οι Μέτσο Τζεμαλή και Μεμέτ Εμίν Σινίκογλου αντίστοιχα, μιλάνε για παράνομη καθαίρεση, προϊόν συναλλαγής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την Τουρκία και ανακοινώνουν ότι για το σκοπό αυτό, κατέφυγαν τόσο στο ΣτΕ όσο και στην Ευρωπαϊκά Δικαστήρια!

Αναλυτικά το κοινό τους δελτίο τύπου αναφέρει τα παρακάτω:

Η Κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, την παύση από τα καθήκοντά μας ως θρησκευτικών λειτουργών της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Κοινότητας της πατρίδας μας. Τα καθήκοντά μας, που ασκούμε επί δεκαετίες, ως διακονία και όχι ως προς κατ’ εξουσιασμό των ομοθρήσκων μας, χάριν των συμφερόντων της μουσουλμανικής μειονότητας και της Πατρίδας μας. Πρόκειται για ιστορικά πρωτόγνωρη ενέργεια, η οποία θέτει σε σοβαρή διακινδύνευση τα εθνικά συμφέροντα στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, ενώ παράλληλα παραβιάζει, κατά την άποψή μας, ευθέως τη θρησκευτική ελευθερία της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Κοινότητας. Η καθαίρεσή μας αποτελεί, δίχως αμφιβολία, προϊόν διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης με την ηγεσία της γειτονικής χώρας και αποτελεί απαράδεκτο συμβιβασμό που υπονομεύει το εθνικό συμφέρον.
Τις πολιτικά και θρησκευτικά ανεπίτρεπτες αυτές αποφάσεις για την απόλυσή μας αναγκαστήκαμε να προσβάλουμε, μέσω ειδικευμένης στα αντικείμενα αυτά Δικηγορικής Εταιρείας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως.
Είμαστε εξάλλου υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το ζήτημα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η παύση μας προσβάλλει, επιπλέον, κατά την ορθότερη άποψη, το ενωσιακό δίκαιο και κυρίως την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
Κομοτηνή, 12 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Μουφτής Κομοτηνής

Αρθρογράφος