Οι παράνομοι σύλλογοι ως αλυτρωτικό όχημα της σέκτας (video)

21 Ιουνίου 202308:34

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Οι φορείς υλοποίησης του σχεδίου εκτουρκισμού της Μειονότητας εντοπίζονται στην λειτουργία των ποικιλονύμων τουρκοφρόνων μειονοτικών συλλόγων που με το (προ)κάλυμμα της πολιτιστικής, θρησκευτικής, επιστημονικής, αθλητικής ή οικονομικής δραστηριότητας προωθούν συγκεκριμένα σχέδια υπότην εποπτεία του τουρκικού παρακράτους.

Εκτιμάται ότι παρέχεται πάγια στήριξη στα μέλη περίπου 110 συλλόγων που λειτουργούν με ένα πολυπυραμιδικό σχήμα με τις κορυφές να αναδεικνύουν 10 “μητρικούς” συλλόγους οι οποίοι έχουν την εποπτεία του “πολιτισμικού,κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι της μειονότητας”.

Μειονοτικοί Σύλλογοι: Η ελεγχόμενη μεταβλητή του μειονοτικού “παραϊερατείου”

Αρθρογράφος