Η εκπαίδευση στην πληροφορική στα σχολεία της Ευρώπης

29 Σεπτεμβρίου 202214:06

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει νέαέκθεσημε τίτλο:InformaticseducationatschoolinEurope’(«Η εκπαίδευση στην πληροφορική στα σχολεία της Ευρώπης»)

Η εκπαίδευση στην πληροφορικήέχει πρωταρχική σημασία προκειμένου να εφοδιαστούν οι νέοι με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να έχουν μία ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία του μέλλοντος όπου η ψηφιακή τεχνολογία είναι κινητήρια δύναμη.  Με την πανδημία του Κορωνοϊού η εκπαίδευση στην τεχνολογία γύρισε αναγκαστικά σελίδα, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη λήψης μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρόλα αυτά, το μάθημα της Πληροφορικής εξακολουθεί να είναι σχετικά καινούργιο στη σχολική εκπαίδευση ενώ η ονομασία και η θέση του στα αντίστοιχα σχολικά προγράμματα διαφέρει στα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα.

Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, για παράδειγμα, οι μαθητές διδάσκονται την πληροφορική ήδη από το δημοτικό  ενώ τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια  υπάρχει η τάση της ξεχωριστής διδασκαλίας της πληροφορικής ως αυτόνομου υποχρεωτικού μαθήματος, αν και είναι εξίσου συχνό να περιλαμβάνονταιμαθησιακά αποτελέσματα μαθημάτων που σχετίζονται  με την πληροφορική στη διδακτέα ύλη άλλων μαθημάτων.

Η έκθεση αντλεί τα στοιχεία της από τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους που συλλέγουν τα μέλη του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ,  (Δηλαδή τα 27 κράτη-μέλησυν τηνΑλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία).

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στο σύνδεσμο: 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/informatics-education-school-europe

 

Αρθρογράφος