Η Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί το Πολιτικό Γραφείο της CPMR

26 Φεβρουαρίου 201314:32

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης συμμετέχει από το 1994 στις εργασίες της Διάσκεψης των Παράκτιων και Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) καθώς και στις εξής γεωγραφικές επιτροπές: α) Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας, β) Διαμεσογειακή Επιτροπή.
Στην Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας κατέχει την Προεδρία από το 2011.
Η CPMR η οποία συστήθηκε και λειτουργεί από το 1973 έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της εδαφικής συνοχής στο εσωτερικό της Ε.Ε. και αποτελεί μία πλατφόρμα πολιτικών και τεχνικών ανταλλαγών μεταξύ των Περιφερειών – Μελών της. Συμμετέχουν 160 Περιφέρειες από 28 χώρες εκπροσωπώντας περίπου 200 εκατομμύρια κατοίκους.
Η δράση της επικεντρώνεται σε πολιτικές μείζονος εδαφικής σημασίας και συγκεκριμένα: την πολιτική συνοχής, τα ναυτιλιακά θέματα, τη διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τον προϋπολογισμό για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα και καινοτομία, τις θαλάσσιες μεταφορές, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, την απασχόληση και κοινωνική συνοχή, τη γειτνίαση και την ανάπτυξη κλπ.
Το Ανώτατο Όργανο της CPMR είναι το Πολιτικό Γραφείο στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των Περιφερειών από κάθε χώρα και το οποίο συνεδριάζει κάθε έξι μήνες στην Περιφέρεια που το φιλοξενεί.
Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανέλαβε τη διοργάνωση και φιλοξενία του Πολιτικού Γραφείου στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2013 στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr