H Πρωτοβουλία για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) επεκτείνεται, μέσω διεθνών συνεργασιών, ενισχύοντας τον αντίκτυπό της σε όλο τον κόσμο

24 Ιουνίου 202213:15

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με αφετηρία την Ελλάδα, απλώνεται πλέον σε όλο τον κόσμο. Οι τρεις νέες δωρεές, συνολικού ύψους άνω των $200 εκατομμυρίων, έρχονται να επεκτείνουν σημαντικά τη δυναμικά εξελισσόμενη, διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, αντλώντας τεχνογνωσία από εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα στη Νέα Υόρκη, για να τη μοιραστούν, στη συνέχεια, με όλο τον κόσμο, με σκοπό τη βελτίωση της διεθνούς πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Κάθε μία από τις δωρεές αποσκοπεί σε κάτι διαφορετικό, όπως στον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, στην αξιοποίηση της επιστήμης της γονιδιωματικής για την περαιτέρω κατανόηση και θεραπεία παθήσεων ψυχικής υγείας, καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών και των νέων σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας. 

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, ύψους γύρω στα $750 εκατομμύρια, ξεκίνησε στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών νέων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, Σπάρτη και Κομοτηνή, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, και την προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Οι τρεις επιπλέον νέες δωρεές ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία που διαπνέει την Πρωτοβουλία για την Υγεία μέχρι σήμερα, αποσκοπώντας στην επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τη διεθνή ανταλλαγή γνώσεων και την υποστήριξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος περίθαλψης. 

«Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για την υγεία, τόσο συνειδητοποιούμε ότι τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους —η σωματική με την ψυχική υγεία, η ατομική υγεία με την υγεία διεθνώς. Αυτό σημαίνει πως για να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικότερες προκλήσεις του τομέα υγείας σήμερα, από τις πανδημίες έως την περιορισμένη πρόσβαση σε αποτελεσματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πρέπει να υιοθετήσουμε μία ολιστική αντιμετώπιση, σε όλους τους κλάδους και πέρα από εθνικά σύνορα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με το Rockefeller, το Columbia και το Child Mind Institute. Ελπίζουμε πως η ίδρυση αυτών των τριών συνεργαζόμενων κέντρων θα ενισχύσουν τη γνώση μας και θα προσφέρουν καλύτερη υγεία για όλους, ανεξάρτητα από το ποιος είσαι ή πού διαμένεις». 

Το Stavros Niarchos Foundation (SNF) Institute for Infectious Disease Research του Πανεπιστημίου Rockefeller, που ιδρύθηκε από το ΙΣΝ, μέσω δωρεάς ύψους $75 εκατομμυρίων, θα προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών επιστημονικών συνεργασιών, με σκοπό την προώθηση της έρευνας, την αξιοποίησή της για την ενίσχυση των πρακτικών οφελών της, και την έγκαιρη ανταπόκριση σε παθογόνους παράγοντες υψηλού κινδύνου. Όλα αυτά υπό την καθοδήγηση του Νομπελίστα και Προέδρου της Κλινικής Συμβουλευτικής Ομάδας COVID-19 της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Charles Rice.

“Eίμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στο ΙΣΝ για την εντυπωσιακή γενναιοδωρία του στην ίδρυση του SNF Institute for Global Infectious Disease Research στο Rockefeller,” ανέφερε ο Πρόεδρος του Rockefeller University, Richard Lifton. “Η πανδημία COVID-19 επεσήμανε την κρίσιμη ανάγκη για επενδύσεις στον τομέα της έρευνας των μολυσματικών ασθενειών, με σκοπό την κατανόηση της βιολογίας των παθογόνων και την αλληλεπίδρασή τους με είδη ξενιστών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ευρέως αποτελεσματικών και ανθεκτικών εμβολίων και θεραπευτικών μέσων. Το SNF Institute θα επιταχύνει την έρευνα στον τομέα της καινοτομίας και θα προσφέρει επιστημονική εκπαίδευση και ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού διεθνώς. H ανταπόκριση του ΙΣΝ στην πανδημία έθεσε τον πήχη για τη φιλανθρωπική δράση σε καταστάσεις κρίσης, και έρχεται τώρα να συνεργαστεί με μοναδικό τρόπο με το Rockefeller για να κάνει το όραμα για τη διεθνή έρευνα ασθενειών πραγματικότητα”. 

Το SNF Center for Precision Psychiatry and Mental Health του Πανεπιστημίου Columbia, το οποίο επίσης εγκαινιάζεται από το ΙΣΝ, μέσω δωρεάς ύψους $75 εκατομμυρίων, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ευρύτερη χρήση της ιατρικής ακριβείας (precision medicine) ―που βασίζεται στη γονιδιωματική― στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ψυχιατρικών παθήσεων, βελτιώνοντας τόσο το ατομικό θεραπευτικό όφελος για κάθε ασθενή ξεχωριστά αλλά, ταυτόχρονα, και το συνολικό επίπεδο της διαθέσιμης θεραπευτικής αντιμετώπισης για όλους τους ασθενείς.
 
“Οι δυνατότητες που μας προσφέρει η επιστήμη της γονιδιωματικής και ιατρική ακριβείας έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και της ζωής των ασθενών”, δήλωσε ο Πρόεδρος του Columbia University, Lee C. Bollinger. “Μέσα από το νέο κέντρο, οι ερευνητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν μία κρίσιμη ανάγκη, αξιοποιώντας την ιατρική ακριβείας για να προωθήσουν την ψυχική υγεία για όλους. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στο ΙΣΝ που έρχεται να μας υποστηρίξει στην προσπάθεια να καλύψουμε μία σημαντική επιστημονική και ανθρωπιστική πρόκληση”. 

Το SNF Global Center for Child and Adolescent Mental Health του Child Mind Institute, το οποίο ιδρύθηκε από το ΙΣΝ, μέσω δωρεάς ύψους $55 εκατομμυρίων, έχει σκοπό να επεκτείνει δραστικά την πρόσβαση παιδιών και εφήβων, ανά τον κόσμο, σε αποτελεσματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, μέσω δράσεων, που θα αντιμετωπίσουν τρία από τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντούν οι νέοι όταν αναζητούν αποτελεσματική περίθαλψη ψυχικής υγείας: την έλλειψη πρόσβασης στην ενημέρωση, την έλλειψη ποιότητας της περίθαλψης αλλά και το στίγμα που συνοδεύει την ψυχική υγεία.

“Η κρίση στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών θα αποτελέσει την πιο σημαντική πρόκληση στον τομέα δημόσιας υγείας της επόμενης γενιάς”, αναφέρει ο Harold S. Koplewicz, Ιδρυτής και Ιατρικός Διευθυντής του Child Mind Institute. “Και η συγκεκριμένη κρίση είναι παγκόσμια, επηρεάζοντας δυσανάλογα τα περιθωριοποιημένα παιδιά και τις οικογένειές τους παντού. To Child Mind Institute είναι ιδιαίτερα ευγνώμον για τη γενναιοδωρία και το όραμα του ΙΣΝ, καθώς από κοινού προσπαθούμε να περιορίσουμε το στίγμα, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην περίθαλψη και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά, όπου κι εάν βρίσκονται”. 

Οι νέες αυτές δωρεές συνεισφέρουν στις μακροχρόνιες και εκτεταμένες συνεργασίες μεταξύ του ΙΣΝ με καθέναν από τους τρεις οργανισμούς. Το ΙΣΝ συμμετέχει μαζί με το Child Mind Institute στην Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών και των Εφήβων, που αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας για την Υγεία στην Ελλάδα, με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της παρεχόμενης φροντίδας ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Το ΙΣΝ, μέσω του Stavros Niarchos Foundation (SNF) David Rockefeller River Campus, του Πανεπιστημίου Rockefeller υποστήριξε την επέκταση των εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης, στεγάζοντας υπερσύγχρονα εργαστήρια για την ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας, ενώ είχε στηρίξει την πανεπιστημιακή ερεύνα στην COVID-19 από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πανδημίας. Το Ίδρυμα είναι επίσης μακροχρόνιος υποστηρικτής των πρωτοβουλιών ενημέρωσης του κοινού του Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute του Columbia.

Αρθρογράφος