Γιώργος Φραγγίδης και Ιλχάν Αχμέτ ζητούν απαντήσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα

27 Σεπτεμβρίου 202221:07

Γιώργος Φραγγίδης και Ιλχάν Αχμέτ ζητούν απαντήσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Με πρωτοβουλία των βουλευτών Γιώργου Φραγγίδη και Ιλχάν Αχμέτ, το ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Κίνημα Αλλαγής αναδεικνύει το μείζον ζήτημα της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην χώρα μας και των ελλειμμάτων που παρουσιάζονται από την πλευρά του υπουργείου Υγείας στην εφαρμογή μιας συνεκτικής και αντίστοιχης των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας πολιτικής.

Με ερώτηση που κατέθεσαν οι δύο βουλευτές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον κ. Πλεύρη, αναζητούνται επιτακτικά απαντήσεις για την ανεξήγητη ολιγωρία του υπουργείου Υγείας στην υλοποίηση του προτεινόμενου «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα».

Όπως τονίζεται στην ερώτηση των δύο βουλευτών «η ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι πολύ σημαντική, καθώς όπως αναφέρεται στην Μελέτη Σκοπιμότητας που συνέταξε η Εθνική Επιτροπή  υπολογίζεται ότι 120.000 έως 135.000 ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας ετησίως. Αυτό σημαίνει περί τους 15.000 ασθενείς την ημέρα».

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά προσέγγιση ένα ποσοστό 37% των αναγκών για Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα αφορά ασθενείς με καρκίνο και το υπόλοιπο 63% καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, φυματίωση, HIV, διαβήτη, κίρρωση, νεφροπάθειες, διάφορες μορφές άνοιας και άλλες περιπεπλεγμένες σοβαρές ασθένειες. Επίσης, υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας χρειάζονται ενήλικες με συνοσηρότητα/ασθενικότητα λόγω προχωρημένης ηλικίας και τα παιδιά τόσο εξαιτίας προβλημάτων κατά τη νεογνική ηλικία όσο και λόγω συγγενών ή χρόνιων σοβαρών παθήσεων.

Οι κ.κ. Φραγγίδης και Αχμέτ θέτουν στον υπουργό Υγείας τα εξής ερωτήματα:

Α) Γιατί καθυστερεί η νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας της Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2020-2025 που έχει υποβληθεί από διετίας;

Β) Είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε στην άμεση υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με την :

α) σύσταση της Εθνικής Επιτροπής με μέλη τα οποία έχουν γνώση και πολυετή κλινική εμπειρία στο πεδίο της εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας για ενήλικες και παιδιά, ώστε αυτή να προβλέπεται στο νόμο και όχι με απλή υπουργική απόφαση όπως ορίζεται έως σήμερα;

β)  την διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για : Ι. Πρότυπα Λειτουργίας για τις υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας; ΙΙ. Αδειοδότηση παρόχων Ανακουφιστικής Φροντίδας; ΙΙΙ. Χρηματοδότηση υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας;

Επισυνάπτονται το κείμενο της ερώτησης,  καθώς και ένα πρόσφατο άρθρο της Ρέας Βιτάλη στην ιστοσελίδα protagon.gr που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος από το έλλειμμα θεσμικού πλαισίου για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα.   

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3

Αρθρογράφος