Γιά τήν πολιτική οὐσία (καί ὑποκρισία) στόν δημοτικό στίβο

30 Μαρτίου 202300:03
 
Χάρη στήν σπαρτακική παρέμβασή μας, ἕνα βαρετό δημοτικό συμβούλιο ἀπόψε ζωντάνεψε, τουλάχιστον στά τρία θέματα ὅπου ἐπικεντρώσαμε: τό Μνημόνιο συνεργασίας τοῦ δήμου Κομοτηνῆς μέ τήν UNICEF, τό εὐρωπαϊκό πρόγραμμα (ἐλεημοσύνης) Τ.Ε.Β.Α. καί τό δυσθεώρητο κόστος τῆς καθαριότητας στίς δημοτικές ὑπηρεσίες.
 
Στό θέμα τῆς UNICEF, κι ἐπειδή ἀναφέρθηκε ὡς μία τόσο ἀξιόπιστη ὀργάνωση, θυμήσαμε τό τεράστιο Πασοκικό σκάνδαλο πού ἔσκασε τό 2018. Τότε πού ἡ παλιοπαρέα τοῦ σχωρεμένου Λ. Κανελλόπουλου βρέθηκε νά ἀναλώνει ἑκατομμύρια καί 4 μέλη της πῆγαν γιά κακουργήματα, ἐνῶ ἡ μητρική UNICEF ἀποκήρυξε κάθε σχέση της μέ τό ἑλληνικό της τμῆμα. Πληροφορήσαμε τό σῶμα πώς ἀπό τούς 44 δεῖκτες πού ἐξετάζει ἡ UNICEF σέ κάθε χώρα, οἱ 20 ἀφοροῦν τήν Ἑλλάδα καί μόνο στούς 4 δείχνει νά ὑστερεῖ: παιδική παχυσαρκία, πρόσβαση παιδιῶν σέ ὑπηρεσίες ὑγείας, ἀλφαβητικές καί μαθηματικές δεξιότητες μαθητῶν. Ρωτήσαμε τόν δήμαρχο σέ ποιό ἀπό τά πεδία αὐτά μπορεῖ νά κάνει κάτι ὁ δῆμος, μέ ἤ χωρίς τή “βοήθεια” τῆς UNICEF κι ἀπάντηση δέν πήραμε. Ρωτήσαμε τί θά πεῖ “παιδική φτώχεια”, στήν Ἑλλάδα τά παιδιά δέν εἶναι ἀδέσποτα ἀλλά μέλη οἰκογενειῶν πού προφανῶς πένονται καί κανένας δῆμος δέν μπορεῖ αὐτό νά τό ἀλλάξει. Στό ζήτημα τῆς ἀσφάλειας καλέσαμε τόν δήμαρχο νά φροντίσει τό κομμάτι πού τοῦ ἀναλογεῖ σέ μιά πόλη ὅπου οἱ γονεῖς ἀναγκάζονται νά μεταφέρουν τά παιδιά τους στά μαθήματα γιατί φοβοῦνται τά ἀδέσποτα σκυλιά. Τέλος, στό ἐρώτημα ποιό συγκεκριμένο ὄφελος προέκυψε μέχρι σήμερα ἀπό τίς πρωτοβουλίες τῆς διοίκησης “γιά χάρη τῶν νέων”, ἀπάντηση πάλι δέν δόθηκε. Προφανῶς ἐπειδή τό μόνο ὄφελος εἶναι ὁ παρασιτισμός κάποιων ἐμπλεκομένων – ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ἄραθα μάραθα, εὐχολόγια καί στάχτη στά μάτια τῆς κοινωνίας.
 
Στό θέμα τῆς εὐρωβοήθειας ΤΕΒΑ ἐπισημάναμε πώς τό ἐπιπλέον κονδύλιο πού ἔλαβε ὁ δῆμος Κομοτηνῆς τό ἔλαβαν σχεδόν ὅλοι οἱ δικαιοῦχοι (εἴχαμε τίς ὑπουργικές ἀποφάσεις τοῦ φθινοπώρου γιά τίς 52 ἀπό τίς 57 κοινωνικές συμπράξεις) καί δέν ἦταν κάποια ξέχωρη ἐπιβράβευση. Σημειώσαμε πώς ἡ κορινθιακή ἑταιρεία πού μᾶς προμηθεύει τά ὑλικά δέν ἀγοράζει τίποτε ἀπό τήν Περιφέρειά μας καί πώς ἡ δημοτική Ἐπιτροπή παραλαβῆς ἀπαρτίζεται ἀπό 2 φιλολόγους κι ἕναν κοινωνιολόγο (οὔτε γεωπόνοι, οὔτε κτηνίατροι…). Τέλος, μέ δεδομένο πώς τό 90% τῆς βοήθειας πάει σέ Ρομά, μιλᾶμε γιά τήν ἀπόλυτη ἱδρυματοποίησή τους καί τονίσαμε τήν ἀνάγκη νά ἀλλάξει τό σύστημα καί νά παρέχεται μία κάρτα τύπου market pass πού θά ἀπαλλάξει καί τόν Δῆμο ἀπό τήν τεράστια ἀγγαρεία.
 
Στό τρίτο θέμα (ἀπολογισμοῦ τοῦ ΚΕΜΕΑ) ἐπισημάναμε τό ἀσύλληπτο κόστος καθαρισμοῦ τῶν γραφείων πού ἀγγίζει ἐτησίως τό μισό ἑκατομμύριο (!!!), γιά 12 βρεφονηπιακούς σταθμούς, τό Πολυλειτουργικό Κέντρο καί τό 1ο ΚΑΠΗ. Μόνο τό ΦΠΑ πού πληρώνει ὁ Δῆμος εἶναι κοντά 100.000 εὐρώ, ποσό πού θά γλύτωνε ἄν προσελάμβανε ὁ ἴδιος τό ἴδιο προσωπικό! Δηλαδή ὁ μέν Δῆμος χρυσοπληρώνει τήν καθαριότητα, οἱ δέ καθαρίστριες ζοῦνε σέ καθεστώς δουλοπαροικίας – γιά νά μήν θυμήσουμε καί τά παλαιότερα προβλήματα μέ ἐργολάβο πού ἐλέγετο ὅτι παρακρατοῦσε τά χρήματά τους. Καλέσαμε τόν δήμαρχο νά κινηθεῖ μέσῳ ΠΕΔ καί ΚΕΔΕ γιά ἀλλαγή τοῦ συστήματος πού ἐπέβαλε ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη μά λάβαμε τήν ἀπάντηση πώς τό πράττει καί τίποτε δέν ἀλλάζει.
 
Ἀναρωτιόμαστε, ἄραγε μόνον ὁ ἐργολάβος βολεύεται μέ τό κόλπο αὐτό; Μήπως κι ὁ ὅποιος δήμαρχος τοῦ “δίνει” τά ὀνόματα τῶν ἐργαζομένων εἶναι κι αὐτός στό δουλεμπόριο μέ τό (ἐκλογικό) ἀζημίωτο;

Αρθρογράφος