ΕΣΚ: “Ποτέ την Κυριακή”…

23 Μαΐου 202111:01

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής, μετά από τη δημοσίευση της Κυβερνητικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-5-2021 (ΦΕΚ 1944Β΄),σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στα καταστήματα να λειτουργήσουν «κατ΄εξαίρεση» δύο επιπλέον Κυριακές, πέραν των 8 θεσμοθετημένων, την Κυριακή 16 και 23 Μαΐου , καλεί τα μέλη του να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους την Κυριακή 23 Μαΐου 2021, θεωρώντας τις ήδη 8 θεσμοθετημένες υπεραρκετές για τη λειτουργία της αγοράς και πιστεύοντας ότι ουδέποτε συντέλεσαν στην αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων.

Αρθρογράφος